x

שיתוף הפרויקט

סגור
13

עופרה שטראוס

יו”ר ובעלי שטראוס גרופ

עומדת בראש קונצרן המזון השני בגודלו בישראל, שלו גם פעילות בינלאומית ענפה שהיקפה כ-8 מיליארד שקל. נתח השוק של הקבוצה מוערך בכ-10% מכלל מכירות מוצרי הצריכה והמזון בארץ

 - עופרה שטראוס / צילום: רמי זרנגר
57 | גרושה ואם לארבעה | תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת תל אביב

בין המים לקפה | שני מוזס

נתח השוק המקומי של קונצרן שטראוס ותוצאותיו העסקיות השתפרו השנה. שנת 2016 נחתמה בצמיחה שנתית של כ-4%, והמכירות הגלובליות של הקבוצה הסתכמו בכ-7.9 מיליארד שקל, עלייה של 300 מיליון שקל בהשוואה לשנה הקודמת.

השנה הנוכחית עמדה בסימן מימוש אסטרטגיה מרכזית של הקבוצה, דרך ארבע עסקאות משמעותיות, שאפשרו לחברה להתמקד בעסקי הליבה שלה ולהגדיל את אחזקותיה בהן עד כדי שליטה מלאה. כך, שטראוס רכשה את מניות המיעוט של שותפתה בחברת שטראוס קפה, באחת העסקאות הגדולות שנעשו במשק, בהיקף של מיליארד שקל. העסקה הזו, מעניין לציין, מומנה בחלקה מההון האישי של שטראוס, וכללה דילול מניות של המשפחה.

שטראוס רכשה גם את מניות המיעוט בחברת 'שטראוס מים’ בהיקף של 66 מיליון שקל, והפכה לבעלת השליטה המלאה בה. היא הגדילה את אחזקותיה בשותפות עם ענקית הטכנולוגיה הסינית האייר, במיזם מטהרי מים משותף בסין, ומכרה את אחזקותיה במותג מקס ברנר לזכיינים ישראלים, מתוך מטרה להתמקד בעסקי הליבה של הקבוצה.

על ההצלחות העיבו איומים על חייה של שטראוס בינואר האחרון, שגרמו לחברה להצמיד לה מאבטח אישי. זה קרה על רקע סכסוך עסקי עם מפיץ שעבד עבורה בעבר, שהגיע לכותלי בית המשפט. בפברואר פנתה הקבוצה למשטרה בבקשה לסגור את התיק בעקבות התנצלותו. 

לרכישת מנוי האנשים מאחורי הפרוייקט רוצים להשפיע על הרשימה של 2018? איך בחרנו את רשימת הנשים המשפיעות?