x

שיתוף הפרויקט

סגור
37

גילה גמליאל

השרה לשוויון חברתי

השנה הובילה תוכנית חומש לפיתוח חברתי וכלכלי של המיעוטים בישראל, בהיקף של כ–16 מיליארד שקל. תוכנית ‘ישראל דיגיטלית’ בהובלתה אושרה השנה בממשלה, עם תקציב שנתי של כ-1.5 מיליארד שקל

 - גילה גמליאל / צילום: איליה מלניקוב
43 | נשואה ואם לשתיים | תואר ראשון בהיסטוריה של המזרח התיכון ובפילוסופיה ותואר שני בפילוסופיה מאוני' בן גוריון. תואר במשפטים מהקריה האקדמית אונו, ותואר שני במשפטים מאוני' בר אילן

עצה לצעירה שרוצה להיכנס לפוליטיקה

"יש הרבה נשים שנרתעות מלעשות את הצעד, אז קודם כל להתמודד. וכשאת מתמודדת - תתמידי. להתמדה יש משקל מאוד דרמטי ומשמעותי במערכת ציבורית. אני תמיד מנתחת את המערכות סביבנו, ורואה שאין במערכות המוניציפליות הרבה נשים שהן ראשי רשות, מאחר שמרבית חברות מועצות הערים מגיעות לקדנציה ועוזבות. הגברים, לעומתן, ממשיכים שוב ושוב, עד שהם נבחרים לראשי הרשויות.

"לכן העצה שלי לכל צעירה בתחילת הדרך שרוצה לעשות את המסלול היא לא להתייאש. אני נותנת את עצמי כדוגמה: הייתי שלוש קדנציות בהתאחדות הסטודנטים לפני שנבחרתי ליו"ר, לכנסת - בקדנציה הראשונה כמעט נכנסתי, בשנייה כבר הייתי בפנים, ואחר כך זה כבר זורם יותר טוב. צריך לדעת שאי הצלחה נקודתית היא לא בהכרח כישלון, היא עוד צעד בדרך אל ההצלחה".

לרכישת מנוי האנשים מאחורי הפרוייקט רוצים להשפיע על הרשימה של 2018? איך בחרנו את רשימת הנשים המשפיעות?