רשימת קרנות

שם נייר ערך אפיק מנהל מעמד
מס
פרופיל
חשיפה
שינוי
יומי
מחיר
קניה
מחיר
פדיון
שארפ
12 חוד'
אחרונים
ס. תקן
12 חוד'
אחרונים
תאריך
עדכון
           
הורייזן 30/70 אג"ח בארץ - כללי מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B -0.02% 129.58 129.58 1.23 6.09 12/11/2019
הורייזן אג"ח דינמית אג"ח בארץ - כללי מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B 0.02% 131.47 131.47 0.87 5.71 12/11/2019
הראל ! תיק אג"ח כללי אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0B -0.07% 107.65 107.65 1.22 2.69 12/11/2019
הראל ! תיק אגח קונצרני אג"ח בארץ -חב' והמרה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0B -0.07% 106.01 106.01 1.10 2.94 12/11/2019
הראל (!) אג"ח חברות והמרה אג"ח בארץ -חב' והמרה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 2B -0.02% 192.34 192.34 -0.01 5.38 12/11/2019
הראל (!) אג"ח חברות ממוקדת אג"ח בארץ -חב' והמרה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0A -0.05% 172.82 172.82 0.08 2.99 12/11/2019
הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה אג"ח בארץ -חב' והמרה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0A -0.04% 106.59 106.59 2.08 2.47 12/11/2019
הראל (!) אג"ח ממוקד הנפקות אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 1B -0.11% 126.95 126.95   1.55 07/11/2019
הראל (!) אג"ח עולמי אג"ח בחו"ל הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 1D 0.08% 105.49 105.49   5.29 07/11/2019
הראל (!) אג"ח פלוס אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 1B -0.12% 129.78 129.78 1.33 4.57 11/11/2019
הראל (!) אג"ח תאגידים אג"ח בארץ -חב' והמרה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 1B -0.05% 247.53 245.08 1.14 3.10 12/11/2019
הראל (!) אג''ח חו''ל ממוקד הנפקות - נקובה $ אג"ח בחו"ל הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 1D -0.16% 101.36 100.86   1.31 07/11/2019
הראל (!) בונד + 10% - נקוב $ אגד חוץ אגד קרנות הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 1D -0.29% 135.50 135.50 4.30 1.94 07/11/2019
הראל (!) מסלול אג"ח אג"ח בארץ - מדינה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0A -0.11% 129.89 129.89 2.42 1.83 12/11/2019
הראל (!) מסלול אג"ח מדורגות אג"ח בארץ -חב' והמרה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0B -0.06% 195.80 195.80 0.58 3.52 12/11/2019
הראל (!) נבחרת אג"ח אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0B -0.05% 1,304.07 1,304.07 0.84 2.89 12/11/2019
הראל (!) נבחרת קונצרני אג"ח בארץ -חב' והמרה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0A -0.05% 129.86 129.86 0.69 2.32 12/11/2019
הראל (!) קונצרני פלוס אג"ח בארץ -חב' והמרה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 1B -0.08% 99.66 99.66   5.92 12/11/2019
הראל (!) תיק השקעות ללא מניות אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0B -0.06% 158.92 158.92 2.77 2.28 12/11/2019
הראל (!) תל בונד דולר ללא מניות פלוס אג"ח בארץ - מט"ח הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0D 0.04% 104.79 104.79 -0.10 4.51 12/11/2019
הראל (!)י Total Return אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0B -0.06% 108.68 108.68 1.60 2.61 12/11/2019
הראל 10/90 (!) פלטינום אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 1B -0.13% 125.96 125.96 1.05 3.05 12/11/2019
הראל 10/90 מחלקת אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ חייבת 1A -0.07% 61.29 61.29 -1.70 3.53 12/11/2019
הראל 15/85 אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 2D -0.08% 132.11 132.11 1.37 2.72 12/11/2019
הראל 25/75 אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 2B -0.31% 95.75 95.75 0.23 8.77 11/11/2019
הראל Htf י DJ US Dividend --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4D -0.05% 2,899.96 2,899.96   16.26 11/11/2019
הראל Htf י S&P Consumer Discretionary --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4D 0.04% 4,361.00 4,361.00   15.79 11/11/2019
הראל Htf י אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 00 -0.07% 100.70 100.70   1.54 12/11/2019
הראל Htf י אינדקס לפדיון 2022 (מתגלגל כל 6 שנים) --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 00 -0.03% 103.19 103.19 0.69 2.83 12/11/2019
הראל Htf י אינדקס לפדיון 2024 (מתגלגל כל 6 שנים) --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 00 -0.07% 101.88 101.88   1.67 12/11/2019
הראל Htf י אינדקס מניות ישראל 100 - EW --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 4A -0.27% 121.85 121.85 1.50 12.85 12/11/2019
הראל Htf י אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-4 --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 00 -0.04% 109.32 109.32 0.89 3.63 12/11/2019
הראל Htf י אינדקס קונצרני צמוד A --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 00 -0.06% 111.47 111.47 1.27 3.73 12/11/2019
הראל Htf י אינדקס קונצרני שקלי A --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 00 -0.04% 111.60 111.60 0.76 5.77 12/11/2019
הראל Htf י משולבת אג"ח ישראל (80%) מניות ישראל-חול --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 2A -0.17% 137.60 137.60 1.92 3.76 11/11/2019
הראל Htf י משולבת אג"ח ישראל (85%) מניות ישראל-חול --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 2A -0.16% 12,059.02 12,059.02   39.70 11/11/2019
הראל Htf י משולבת אג"ח ישראל (90%) ומניות (10%) חו --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 2A -0.12% 13,302.93 13,302.93   2.20 12/11/2019
הראל Htf י משולבת אג"ח ישראל (90%) מניות ישראל-חול --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 1A -0.09% 152.60 152.60 2.42 2.75 12/11/2019
הראל Htf י משולבת אג"ח ישראל צמוד חודשי --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 00 -0.15% 123.72 123.72 2.81 2.24 12/11/2019
הראל Htf י משולבת אג"ח ישראל שקלי חודשי --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 00 -0.14% 139.12 139.12 2.43 3.45 12/11/2019
הראל Htf י משולבת אג''ח ישראל (75%) מניות ישראל-חו --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 2A -0.18% 110.66 110.66 1.19 4.12 11/11/2019
הראל Htf י משולבת מדינה (90%) מניות ישראל-חול (10% --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 1A -0.11% 112.55 112.55 3.32 2.04 12/11/2019
הראל Htf י משולבת מדינה חודשי --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 00 -0.17% 149.45 149.45 3.04 2.62 12/11/2019
הראל Htf י משולבת ממשלתיות חודשי --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 00 -0.13% 108.58 108.58 3.04 2.01 12/11/2019
הראל Htf י משולבת מניות חו"ל חודשי --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 4D 0.36% 14,907.34 14,907.34   20.97 11/11/2019
הראל Htf י משולבת מניות חו"ל חודשי מנוטרלת מט"ח --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 4A 0.08% 20,140.53 20,140.53   20.06 11/11/2019
הראל Htf י משולבת מניות מזרח אסיה חודשי מנוטרלת מט --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 4A -0.65% 13,448.28 13,448.28   15.24 11/11/2019
הראל Htf י משולבת מניות סקטורים ארה"ב חודשי --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 4D 0.37% 14,335.55 14,335.55   17.48 11/11/2019
הראל Htf י משולבת מניות סקטורים ארה"ב חודשי מנוטרל --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 4A 0.13% 15,237.19 15,237.19   17.74 11/11/2019
הראל Htf י ת"א 125 --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 4A -0.13% 120.94 120.94 0.72 13.63 12/11/2019
הראל Htf י ת"א סקטור-באלאנס --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4A -0.22% 1,643.46 1,643.46   8.03 12/11/2019
הראל Htf י תל בונד 20 --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 00 -0.12% 128.60 128.60 2.31 2.86 12/11/2019
הראל Htf י תל בונד 60 --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 00 -0.10% 114.06 114.06 2.25 2.63 12/11/2019
הראל Htf י תל בונד מאגר --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 00 -0.07% 357.92 357.92 1.48 3.26 12/11/2019
הראל Htf י תל בונד צמודות-בנקים --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 00 -0.04% 326.27 326.27   1.32 12/11/2019
הראל Htf י תל בונד צמודות-יתר --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 00 -0.07% 133.87 133.87 1.84 2.82 12/11/2019
הראל Htf י תל בונד ריבית משתנה --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 00 0.01% 105.53 105.53 0.32 1.74 12/11/2019
הראל Htf י תל בונד שקלי --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 00 -0.07% 137.24 137.24 1.22 4.09 12/11/2019
הראל Htf י תל דיב --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4A -0.29% 1,918.72 1,918.72   7.69 12/11/2019
הראל Htf יי Dax 30 - מנוטרלת מט"ח --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 4A -0.52% 105.71 105.71 0.04 348.62 11/11/2019
הראל Htf יי Dow Jones U.S. Select Medical Equipmen --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4D 0.35% 99.40 99.40     11/11/2019
הראל Htf יי NASDAQ 100 --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4D 0.47% 109.01 109.01   23.47 11/11/2019
הראל Htf יי S&P 500 --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4D 0.29% 107.35 107.35   26.55 11/11/2019
הראל Htf יי S&P 500 - מנוטרלת מט"ח --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 4A 0.05% 112.75 112.75 0.17 70.35 11/11/2019
הראל Htf יי S&P 500 נקובה ב-$ --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 4D 0.34% 200.11 200.11     07/11/2019
הראל Htf שקליות ממשלתיות --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 00 -0.13% 427.92 427.92 3.29 2.33 12/11/2019
הראל Htf שקליות ריבית משתנה ממשלתיות --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 00 0.00% 275.03 275.03 0.44 0.25 12/11/2019
הראל Htf שקליות ריבית קבועה ממשלתיות --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 00 -0.16% 495.60 495.60 3.31 2.71 12/11/2019
הראל Htfי אינדקס אג"ח דולר גלובלי לפדיון 2023 (מתג --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0D -0.06% 99.14 99.14   5.91 07/11/2019
הראל Htfי שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 00 -0.30% 699.08 699.08 3.38 4.93 12/11/2019
הראל Htfי(00) צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 00 -0.06% 104.67 104.67 1.36 1.58 12/11/2019
הראל Htfי(00) צמודות מדד ממשלתיות 5-10 שנים --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 00 -0.23% 128.62 128.62 2.67 3.20 12/11/2019
הראל Htfי(00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5 שנים --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 00 -0.03% 121.19 121.19 2.90 1.31 12/11/2019
הראל HtfייDJ Equal Weight US Issued Corp Bond --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0D -0.34% 1,372.41 1,372.41   5.79 07/11/2019
הראל HtfייDJ Equal Weight US Issued Corp Bond מנוט --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0A -0.52% 384.76 384.76   5.92 07/11/2019
הראל HtfייDJ US Dividend מנוטרלת מט"ח --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4A -0.29% 1,555.81 1,555.81   12.92 11/11/2019
הראל HtfייEURO STOXX 50 מנוטרלת אירו --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4A -0.09% 7,747.84 7,747.84   17.07 11/11/2019
הראל HtfייiBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years מנוטרלת מ --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0A -0.32% 169.71 169.71   3.86 07/11/2019
הראל HtfייRussell 2000 מנוטרלת מט"ח --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4A 0.12% 1,588.71 1,588.71   20.78 11/11/2019
הראל HtfייS&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4A -0.20% 3,275.81 3,275.81   14.52 11/11/2019
הראל HtfייS&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4A -0.20% 2,209.08 2,209.08   11.11 11/11/2019
הראל HtfייS&P Technology מנוטרלת מט"ח --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4A 0.63% 856.70 856.70   20.51 11/11/2019
הראל אג"ח + 10% אג"ח בארץ - שקליות הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 1A -0.11% 154.23 154.23   3.09 12/11/2019
הראל אג"ח בינלאומי עד 20% מט"ח אג"ח בחו"ל הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0B -0.20% 266.78 266.78 2.06 1.98 07/11/2019
הראל אג"ח דולר אג"ח בחו"ל הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0D -0.05% 649.84 649.84 0.52 5.35 07/11/2019
הראל אג"ח דולר בינלאומי אג"ח בחו"ל הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ חייבת 0D -0.06% 117.04 117.04 0.36 5.16 07/11/2019
הראל אג"ח חו"ל עד 20% מט"ח אג"ח בחו"ל הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 1B -0.09% 818.09 818.09 2.89 2.86 07/11/2019
הראל אג"ח יורו אג"ח בחו"ל הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0D 0.05% 160.31 160.31 -0.65 5.75 11/11/2019
הראל אג"ח ישראל אג"ח בארץ - מדינה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 1B -0.09% 125.44 125.44 2.88 1.48 12/11/2019
הראל אג"ח ישראל - ארה"ב פלוס אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 2B -0.15% 106.05 106.05   4.31 11/11/2019
הראל אג"ח ישראל + 10% אג"ח בארץ - מדינה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 1B -0.13% 126.02 126.02 1.70 2.73 11/11/2019
הראל אג"ח ללא מניות אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0B -0.05% 4,112.91 4,112.91 0.66 3.87 12/11/2019
הראל אג"ח לפדיון 2023 פלוס אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 2A -0.12% 104.18 104.18   2.87 11/11/2019
הראל אג"ח מדורג גבוה + 10% אג"ח בארץ -חב' והמרה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 1A -0.04% 97.56 97.56   1.83 12/11/2019
הראל אג"ח מדורג מנוהלת אג"ח בארץ -חב' והמרה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0A -0.08% 106.30 105.97 2.29 2.40 12/11/2019
הראל אג"ח מדינה ללא מניות אג"ח בארץ - מדינה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0B -0.07% 163.64 163.64 2.51 1.51 12/11/2019
הראל אג"ח מדינות חו"ל – נקובה $ אג"ח בחו"ל הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0D -0.11% 125.13 125.13     07/11/2019
הראל אג"ח ממשלתיות אג"ח בארץ - מדינה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0A -0.11% 106.46 105.93 2.74 1.80 12/11/2019
הראל אג"ח סולידית מחלקת אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ חייבת 0B -0.08% 52.36 52.36 -2.34 3.40 12/11/2019
הראל אודם גמישות הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ חייבת 4D -0.31% 223.79 219.40 1.00 6.83 11/11/2019
הראל אופטימום גלובלי מניות בחו"ל הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4D 0.65% 152.80 152.80 0.41 16.74 07/11/2019
הראל אופטימום גרמניה Mid Cap עד 30% מט"ח מניות בחו"ל הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4B -0.18% 120.55 120.47 0.07 13.86 11/11/2019
הראל אופטימום מניות ישראל מניות בארץ הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4B -0.37% 3,877.80 3,877.80 1.29 13.14 12/11/2019
הראל אייל אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 2B -0.36% 109.67 109.34 1.67 5.48 11/11/2019
הראל אירופה עד 30% מט"ח מניות בחו"ל הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4B -0.21% 91.86 91.83 0.11 16.36 11/11/2019
הראל אמלפי אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 2B -0.22% 105.38 105.06   3.17 12/11/2019
הראל בונד נ.$ - 30 נבחרות אג"ח בחו"ל הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0D -0.17% 222.01 222.01 3.25 1.87 07/11/2019
הראל בונד נקובה ב- $ אג"ח בחו"ל הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0D -0.23% 38.39 38.39 5.53 1.61 07/11/2019
הראל גביש (!) אג"ח חברות ללא מניות אג"ח בארץ -חב' והמרה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0B -0.08% 108.60 108.60   3.79 12/11/2019
הראל גביש אג"ח ואסטרטגיות אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 2B -0.12% 105.78 105.78   5.19 11/11/2019
הראל גביש י 10/90 אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 1B -0.04% 107.75 107.75   2.60 12/11/2019
הראל גביש תיק השקעות גמיש גמישות הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4D -0.82% 109.31 109.31   7.21 11/11/2019
הראל גביש תיק השקעות ללא מניות אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0B -0.07% 107.32 107.32   3.11 12/11/2019
הראל גמישה (היובל‏) גמישות הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 5D -0.35% 279.49 279.49 -0.29 16.92 11/11/2019
הראל דולרית אג"ח בארץ - מט"ח הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 1D 0.13% 144.02 144.02 -0.05 5.06 12/11/2019
הראל השקעות גמישה גמישות הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4D -0.08% 711.57 711.57 1.57 8.46 12/11/2019
הראל חו"ל US מניות בחו"ל הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4D 0.58% 1,352.22 1,352.08 -0.05 23.10 11/11/2019
הראל חושן אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 3C -0.38% 106.36 105.31 1.09 4.52 11/11/2019
הראל י 10/90 אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 1B -0.05% 171.83 171.83 0.84 2.54 12/11/2019
הראל י 10/90 פלוס אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 1B -0.10% 123.68 123.68 3.04 1.99 12/11/2019
הראל י 20/80 פלוס אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 2B 0.01% 97.05 97.05 1.00 3.74 12/11/2019
הראל י 30/70 פלוס אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 2B -0.36% 101.18 101.18 0.98 5.80 11/11/2019
הראל כספית דולרית קרן כספית הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0D 0.15% 3,073.30 3,073.30 -0.65 5.41 07/11/2019
הראל כספית דולרית מגמת ריבית קרן כספית הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0D 0.16% 98.55 98.55 -0.53 5.42 07/11/2019
הראל כספית מגמת ריבית קרן כספית הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 00 0.00% 100.70 100.70 6.52 0.09 12/11/2019
הראל כספית ניהול נזילות קרן כספית הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 00 0.00% 1,002.86 1,002.16   0.10 12/11/2019
הראל כספית נקובה ב-$ קרן כספית הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0D 0.00% 110.50 110.50     07/11/2019
הראל כספית פקדון נקוב $ קרן כספית הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0D 0.00% 100.42 100.32   0.18 07/11/2019
הראל כספית שקלית קרן כספית הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 00 0.01% 100.85 100.85 5.29 0.07 12/11/2019
הראל לשם גמישות הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4D -0.67% 115.59 113.32 0.51 6.66 11/11/2019
הראל מגמות עתידיות מניות בחו"ל הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4C -0.01% 1,735.69 1,735.55 -0.17 27.33 11/11/2019
הראל מגמת ריבית אג"ח בארץ - שקליות הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0B 0.01% 118.85 118.85 -0.35 0.97 12/11/2019
הראל מגמת ריבית פלוס אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 2B -0.09% 44.79 44.79   0.86 12/11/2019
הראל מדד בינוני אג"ח בארץ - מדינה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 1B -0.09% 10,742.57 10,742.57 2.05 1.71 12/11/2019
הראל מדדית מנוהלת אג"ח בארץ - מדינה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0A -0.02% 82.20 82.20 1.24 1.38 12/11/2019
הראל מדינה אג"ח בארץ - מדינה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0A -0.10% 124.31 124.31 3.09 1.53 12/11/2019
הראל ממשלתי ללא מניות אג"ח בארץ - מדינה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0A -0.10% 130.25 130.25 2.70 1.64 12/11/2019
הראל מנוהלת 15% אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 2B -0.26% 123.38 123.38 2.47 2.51 11/11/2019
הראל מנוהלת 20% אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 2B -0.30% 2,593.55 2,593.55 0.58 4.87 11/11/2019
הראל מניות מניות בארץ הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4B -0.43% 158.27 158.27 1.08 12.30 12/11/2019
הראל מניות Mid Cap מניות בארץ הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4C -1.11% 3,696.61 3,696.61 1.22 15.37 11/11/2019
הראל מניות ארה"ב עד 30% מט"ח מניות בחו"ל הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4B 0.37% 150.72 150.71 0.14 20.97 11/11/2019
הראל מניות במומנטום מניות בארץ הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4A -0.71% 114.03 114.03   13.09 12/11/2019
הראל מניות חו"ל מניות בחו"ל הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4D 0.17% 88.32 88.31 -0.05 16.01 11/11/2019
הראל מניות חו"ל - נקובה $ מניות בחו"ל הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4D 0.33% 166.62 166.59     07/11/2019
הראל מניות חו"ל ממוקדת מניות בחו"ל הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4D 0.20% 85.87 85.87   15.79 11/11/2019
הראל מניות ישראל מניות בארץ הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4B -0.09% 171.86 171.86 1.60 11.39 12/11/2019
הראל מניות ממוקדת מניות בארץ הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4B -0.28% 780.44 780.44 1.40 11.51 12/11/2019
הראל מניות נאסד"ק עד 30% מט"ח מניות בחו"ל הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4B 0.64% 185.25 185.23 0.04 26.88 11/11/2019
הראל מניות ערך חו"ל מניות בחו"ל הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4D 0.42% 113.08 113.07   18.06 11/11/2019
הראל מניות ערך‏ ישראל מניות בארץ הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4B -0.18% 12,396.03 12,396.03   8.60 12/11/2019
הראל מניות צמיחה מניות בארץ הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4B -1.52% 372.78 372.78   12.22 11/11/2019
הראל מניות שווקים מתעוררים מניות בחו"ל הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4D -0.71% 129.47 129.41 -0.02 20.12 11/11/2019
הראל מניות תנודתיות נמוכה מניות בארץ הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4A -0.62% 124.89 124.89   11.95 12/11/2019
הראל מעו"ף בריבוע מניות בארץ הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 5A -0.27% 212.64 212.22 0.22 26.26 12/11/2019
הראל מעורבת אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 3C -0.21% 11,773.13 11,773.13 0.20 6.13 12/11/2019
הראל משאבי גז ואנרגיה מניות בארץ הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4A -0.89% 199.61 199.61 -0.69 16.21 12/11/2019
הראל נבחרת 10/90 אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 1B -0.11% 125.31 125.31 1.80 2.66 12/11/2019
הראל נבחרת 20/80 אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 2B -0.07% 143.16 143.16 0.68 5.48 12/11/2019
הראל נבחרת מניות מניות בארץ הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4B -0.36% 1,326.94 1,326.94 1.79 12.54 12/11/2019
הראל ניהול אג"ח אג"ח בארץ - מדינה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0A -0.08% 157.51 157.51   1.80 12/11/2019
הראל ניהול שמרני + 10% אג"ח בארץ - מדינה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 1A -0.01% 110.84 110.84 1.35 0.91 12/11/2019
הראל נכסים סולידיים אג"ח בארץ - מדינה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 1A -0.13% 130.42 130.42 3.16 1.68 12/11/2019
הראל סל (00) כשרה תל בונד 60 --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 00   355.53 354.81 2.13 2.75 13/11/2019
הראל סל ‏DAX 30 --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4D   4,921.56 4,892.12   16.66 13/11/2019
הראל סל ‏DAX 30 מנוטרלת מט"ח --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4A   12,558.75 12,483.63   15.79 13/11/2019
הראל סל ‏DJ Industrial Average --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4D   10,874.61 10,809.55   16.50 13/11/2019
הראל סל ‏EURO STOXX 50 --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4D   1,648.06 1,638.20   20.92 13/11/2019
הראל סל ‏Hang Seng --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4D   1,510.39 1,501.35   19.88 13/11/2019
הראל סל ‏iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0D   634.70 630.90   6.25 13/11/2019
הראל סל ‏ISE Cyber Security --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4D   1,554.40 1,545.10   20.79 13/11/2019
הראל סל ‏ISE Cyber Security מנוטרלת דולר --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4A   408.57 406.13   21.54 13/11/2019
הראל סל ‏MSCI AC World --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4D   2,031.16 2,019.00   15.13 13/11/2019
הראל סל ‏MSCI AC World מנוטרלת דולר --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4A   533.56 530.36   15.35 13/11/2019
הראל סל ‏MSCI Emerging Markets --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4D   4,010.82 3,986.82   17.21 13/11/2019
הראל סל ‏MSCI Europe Financials מנוטרלת אירו --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4A   1,189.72 1,182.60   19.38 13/11/2019
הראל סל ‏MSCI INDIA --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4D   578.72 575.26   19.88 13/11/2019
הראל סל ‏NASDAQ 100 --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4D   3,028.67 3,010.55   19.06 13/11/2019
הראל סל ‏NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4A   8,186.79 8,137.81   20.06 13/11/2019
הראל סל ‏NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4A   2,317.37 2,303.51   17.42 13/11/2019
הראל סל ‏S&P 500 --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4D   1,202.22 1,195.02   14.86 13/11/2019
הראל סל ‏S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4A   4,954.99 4,925.35   20.69 13/11/2019
הראל סל ‏S&P 500 Low Volatility מנוטרלת מט"ח --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4A   929.95 924.39   15.03 13/11/2019
הראל סל ‏S&P 500 מנוטרלת מט"ח --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4A   3,285.91 3,266.25   16.14 13/11/2019
הראל סל ‏S&P Consumer Staples --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4D   2,297.67 2,283.93   15.14 13/11/2019
הראל סל ‏S&P Energy --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4D   3,402.89 3,382.53   23.73 13/11/2019
הראל סל ‏S&P Financial --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4D   1,341.74 1,333.72   18.55 13/11/2019
הראל סל ‏S&P Financial מנוטרלת מט"ח --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4A   368.68 366.48   19.95 13/11/2019
הראל סל ‏S&P Health Care --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4D   3,413.83 3,393.41   18.59 13/11/2019
הראל סל ‏S&P Health Care מנוטרלת מט"ח --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4A   2,922.50 2,905.02   19.20 13/11/2019
הראל סל ‏S&P Industrial --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4D   3,034.68 3,016.52   21.74 13/11/2019
הראל סל ‏S&P Technology --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4D   3,104.41 3,085.83   21.16 13/11/2019
הראל סל ‏STOXX Europe 600 --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4D   1,842.07 1,831.05   15.24 13/11/2019
הראל סל ‏STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4A   474.60 471.76   14.37 13/11/2019
הראל סל כשרה תל בונד שקלי --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 00   380.90 380.14 1.16 4.41 13/11/2019
הראל סל ת"א 35 --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4A   1,659.81 1,656.49   14.10 13/11/2019
הראל סל תל בונד 20 --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 00   359.38 358.66 2.23 2.98 13/11/2019
הראל סל תל בונד 40 --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 00   330.72 330.06 1.95 2.56 13/11/2019
הראל סל תל בונד 60 --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 00   345.42 344.72 2.16 2.70 13/11/2019
הראל סל תל בונד גלובל --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 00   368.46 367.72 0.26 10.87 13/11/2019
הראל סל תל בונד צמודות --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 00   354.85 354.15 1.77 3.22 13/11/2019
הראל סל תל בונד שקלי --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 00   380.93 380.17 0.89 5.73 13/11/2019
הראל סל תל בונד שקלי 50 --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 00   394.23 393.45 1.92 3.34 13/11/2019
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 00   401.95 401.15 2.65 2.97 13/11/2019
הראל סל תל בונד תשואות --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 00   365.03 364.31 0.83 4.88 13/11/2019
הראל סל תל בונד תשואות שקל --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 00   370.52 369.78 0.56 8.02 13/11/2019
הראל ספיר גמישות הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4D -0.15% 341.42 334.73 0.87 4.43 12/11/2019
הראל סקטורים עולמי עד 30% מט"ח מניות בחו"ל הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4B -0.18% 160.17 160.16 0.42 17.75 11/11/2019
הראל עוקבת מרכיב אג"ח תיק 2 הבנק הבינלאומי אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 00 -0.05% 100.01 100.01   0.76 12/11/2019
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי אג"ח בארץ -חב' והמרה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0A -0.01% 102.37 102.37 0.42 1.36 12/11/2019
הראל עוקבת תיק מס' 1 - בנק דיסקונט אג"ח בארץ - מדינה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 1B -0.05% 102.15 102.15 2.58 1.01 12/11/2019
הראל עוקבת תיק מס' 2 - בנק דיסקונט אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 2B -0.06% 103.62 103.62 2.20 1.88 12/11/2019
הראל עוקבת תיק מס' 2 - הבנק הבינלאומי אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 2B 0.01% 115.15 115.15 0.90 3.47 12/11/2019
הראל עוקבת תיק מס' 3 - בנק דיסקונט אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 2B -0.07% 135.15 135.15 1.30 3.73 12/11/2019
הראל עוקבת תיק מס' 3 - הבנק הבינלאומי אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 2B 0.04% 103.36 103.36   2.15 12/11/2019
הראל עוקבת תיק מס' 4 - בנק דיסקונט אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 3D -0.33% 106.40 106.40   6.07 11/11/2019
הראל פצ"מ נזיל קרן כספית הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ חייבת 0D 0.16% 89.68 89.68 -0.68 5.42 07/11/2019
הראל פק"מ כספית קרן כספית הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 00 0.00% 109.87 109.87 5.98 0.07 12/11/2019
הראל פרימיום אג"ח בארץ -חב' והמרה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 2C -0.22% 523.23 518.05 0.62 5.03 11/11/2019
הראל צמודה אג"ח בארץ - מדינה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0B -0.08% 116.88 116.88 2.84 1.62 12/11/2019
הראל צמודים ללא מניות אג"ח בארץ - מדינה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0A -0.13% 113.75 113.75 3.03 1.98 12/11/2019
הראל צמודים ממשלתיים אג"ח בארץ - מדינה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 00 -0.12% 113.51 112.95 2.63 2.11 12/11/2019
הראל צמודים פלוס אג"ח בארץ - מדינה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 1A -0.05% 1,384.55 1,384.55 1.38 2.11 12/11/2019
הראל קונצרני A ומעלה אג"ח בארץ -חב' והמרה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0C -0.07% 164.29 164.29 1.63 2.36 12/11/2019
הראל קונצרני AA ומעלה אג"ח בארץ -חב' והמרה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0A -0.06% 132.99 132.99 1.82 2.34 12/11/2019
הראל שהם אג"ח ללא מניות אג"ח בארץ - מדינה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 00 -0.07% 104.81 103.77   1.47 12/11/2019
הראל שנהב חו"ל כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4D -0.05% 124.07 124.07 2.15 1.38 11/11/2019
הראל שקלי 0-3 שנים + 10% אג"ח בארץ - שקליות הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 1A -0.03% 163.91 163.91 1.17 1.65 12/11/2019
הראל שקלים ומדורגות ללא מניות אג"ח בארץ - שקליות הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0A -0.10% 1,278.71 1,278.71 1.47 2.45 12/11/2019
הראל שקלית ארוכה אג"ח בארץ - שקליות הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 00 -0.33% 391.32 391.32 3.66 4.74 12/11/2019
הראל שקלית ללא מניות אג"ח בארץ שקליות הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 00 -0.12% 260.67 260.67 3.20 1.80 12/11/2019
הראל שקלית ממשלתית אג"ח בארץ שקליות הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 00 -0.10% 134.34 133.67 2.98 1.81 12/11/2019
הראל שקלית סולידית אג"ח בארץ - שקליות הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 00 -0.03% 61.14 61.14 1.16 0.41 12/11/2019
הראל שקלית פלוס אג"ח בארץ - שקליות הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 2B -0.10% 6,761.35 6,761.35 1.65 3.25 12/11/2019
הראל ת"א 125 מניות בארץ הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4B -0.17% 3,667.89 3,667.89 1.05 11.70 12/11/2019
הראל ת"א 35 מניות בארץ הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4B -0.33% 799.84 799.84 0.94 12.86 12/11/2019
הראל תיק אג"ח - נקובה $ אג"ח בחו"ל הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 2D -0.24% 110.82 110.27 4.33 2.35 07/11/2019
הראל תיק אג"ח מדינה אג"ח בארץ - מדינה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0B -0.07% 104.33 104.33 2.55 1.19 12/11/2019
הראל תיק השקעות אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 1B -0.04% 112.96 112.96 0.26 4.06 12/11/2019
הראל תיק ממוקד הנפקות פלוס אג"ח בארץ -חב' והמרה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 1B -0.04% 130.10 130.10 0.87 3.98 12/11/2019
הראל תיק מנוהל אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 3B -0.44% 107.70 107.69 0.94 8.47 11/11/2019
הראל תיק מנוהל חו''ל - מנוטרלת מט"ח אג"ח בחו"ל הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 3A -0.06% 102.75 102.75 1.09 3.26 07/11/2019
הראל תיק סולידי ללא מניות אג"ח בארץ - מדינה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0B -0.08% 122.26 122.26 2.90 1.49 12/11/2019
הראל תיק עד שנתיים אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0A -0.01% 102.98 102.98 0.69 1.42 12/11/2019
הרל. כש תא 125 --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4A   1,562.30 1,559.18   12.93 13/11/2019
הרל.תא 125 --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4A   1,562.37 1,559.25   13.71 13/11/2019
הרל.תא 60 --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4A   514.37 512.31   12.41 13/11/2019
הרל.תא 90 --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4A   1,314.38 1,311.76   12.99 13/11/2019
הרל.תא בנקים --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4A   2,445.32 2,440.44   15.90 13/11/2019
הרל.תא נדלן --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4A   758.32 755.30   12.74 13/11/2019
הרל.תא פיננסים --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4A   2,146.77 2,138.21   14.29 13/11/2019
הרל.תא צמיחה --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4A   1,255.56 1,250.54   10.06 13/11/2019