רשימת קרנות

שם נייר ערך אפיק מנהל מעמד
מס
פרופיל
חשיפה
שינוי
יומי
מחיר
קניה
מחיר
פדיון
שארפ
12 חוד'
אחרונים
ס. תקן
12 חוד'
אחרונים
תאריך
עדכון
           
הורייזן 30/70 אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B -0.97% 117.82 117.82 -0.40 16.56 05/07/2020
הורייזן אג"ח דינמית אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B -0.65% 119.34 119.34 -0.44 15.80 05/07/2020
הראל ! תיק אג"ח כללי אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0B -0.48% 99.49 99.49 -0.59 11.15 05/07/2020
הראל ! תיק אגח קונצרני אג"ח בארץ -חב' והמרה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0B -0.51% 96.97 96.97 -0.66 11.48 05/07/2020
הראל (!) אג"ח חברות והמרה אג"ח בארץ -חב' והמרה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 2B -0.81% 165.21 165.21 -0.78 16.66 05/07/2020
הראל (!) אג"ח חברות ממוקדת אג"ח בארץ -חב' והמרה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0A -0.39% 156.73 156.73 -0.91 10.31 05/07/2020
הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה אג"ח בארץ -חב' והמרה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0A -0.42% 101.20 101.20 -0.30 9.96 05/07/2020
הראל (!) אג"ח ממוקד הנפקות אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 1B -0.03% 119.51 119.51 -0.58 7.37 02/07/2020
הראל (!) אג"ח עולמי אג"ח בחו"ל הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 1D -0.05% 99.45 99.45 -0.42 13.37 02/07/2020
הראל (!) אג"ח תאגידים אג"ח בארץ -חב' והמרה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 1B -0.56% 224.90 222.67 -0.68 11.71 05/07/2020
הראל (!) אסטרטגיות אג"ח ללא מניות אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0C 1.08% 100.68 98.71   9.60 02/07/2020
הראל (!) בונד + 10% - נקוב $ אגד חוץ אגד קרנות הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 1D 0.02% 137.84 137.84 0.36 7.48 02/07/2020
הראל (!) מסלול אג"ח אג"ח בארץ - מדינה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0A -0.08% 127.29 127.29 -0.09 4.73 05/07/2020
הראל (!) מסלול אג"ח מדורגות אג"ח בארץ -חב' והמרה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0B -0.49% 175.33 175.33 -0.79 12.18 05/07/2020
הראל (!) נבחרת אג"ח אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0B -0.30% 1,247.53 1,247.53 -0.36 7.91 05/07/2020
הראל (!) נבחרת קונצרני אג"ח בארץ -חב' והמרה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0A -0.38% 119.52 119.52 -0.78 9.76 05/07/2020
הראל (!) קונצרני פלוס אג"ח בארץ -חב' והמרה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 1B -0.61% 89.57 89.57 -0.65 12.29 05/07/2020
הראל (!) תיק השקעות ללא מניות אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0B -0.23% 149.82 149.82 -0.44 9.01 05/07/2020
הראל (!) תל בונד דולר ללא מניות פלוס אג"ח בארץ - מט"ח הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0D -0.70% 96.46 96.46 -0.77 12.41 05/07/2020
הראל (!)י Total Return אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0B -0.32% 102.68 102.68 -0.29 9.80 05/07/2020
הראל 10/90 (!) פלטינום אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 1B -0.68% 113.23 113.23 -0.66 13.20 05/07/2020
הראל 10/90 מחלקת אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ חייבת 1A -0.45% 54.74 54.74 -1.19 10.55 05/07/2020
הראל 15/85 אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 2D -0.32% 126.13 126.13 -0.38 8.00 05/07/2020
הראל 25/75 אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 2B 0.18% 89.10 89.10 -0.28 11.95 02/07/2020
הראל Htf י DJ US Dividend --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4D 0.09% 2,234.90 2,234.90   41.08 02/07/2020
הראל Htf י S&P Consumer Discretionary --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4D -0.08% 4,614.35 4,614.35   33.02 02/07/2020
הראל Htf י אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד אג"ח בארץ -חב' והמרה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 00 -0.60% 96.60 96.60   5.00 05/07/2020
הראל Htf י אינדקס AA-AAA ריאליות שקלי --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 00 -0.37% 98.78 98.78   4.46 05/07/2020
הראל Htf י אינדקס אג"ח CoCo בנקים --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 00 0.06% 95.05 95.05   12.26 05/07/2020
הראל Htf י אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 00 -0.61% 94.22 94.22   11.90 05/07/2020
הראל Htf י אינדקס לפדיון 2022 (מתגלגל כל 6 שנים) --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 00 -0.22% 91.88 91.88 -1.11 10.43 05/07/2020
הראל Htf י אינדקס לפדיון 2024 (מתגלגל כל 6 שנים) --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 00 -0.47% 97.37 97.37 -0.32 10.06 05/07/2020
הראל Htf י אינדקס מניות ישראל 100 - EW --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 4A -3.24% 103.75 103.75 -0.31 27.34 05/07/2020
הראל Htf י אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-4 --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 00 -0.53% 101.76 101.76 -0.55 11.02 05/07/2020
הראל Htf י אינדקס קונצרני צמוד A --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 00 -0.63% 93.62 93.62 -1.01 15.54 05/07/2020
הראל Htf י אינדקס קונצרני שקלי A --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 00 -0.67% 102.25 102.25 -0.43 14.71 05/07/2020
הראל Htf י משולבת אג"ח ישראל (80%) מניות ישראל-חול --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 2A 0.33% 133.60 133.60 -0.07 10.14 02/07/2020
הראל Htf י משולבת אג"ח ישראל (85%) מניות ישראל-חול --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 2A 0.39% 11,687.45 11,687.45 -0.13 9.35 02/07/2020
הראל Htf י משולבת אג"ח ישראל (90%) ומניות (10%) חו --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 2A -0.52% 12,812.03 12,812.03 -0.25 6.79 05/07/2020
הראל Htf י משולבת אג"ח ישראל (90%) מניות ישראל-חול --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 1A -0.50% 145.88 145.88 -0.32 8.13 05/07/2020
הראל Htf י משולבת אג"ח ישראל צמוד חודשי --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 00 -0.27% 120.22 120.22 -0.30 5.86 05/07/2020
הראל Htf י משולבת אג"ח ישראל שקלי חודשי --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 00 -0.06% 140.44 140.44 0.87 5.33 05/07/2020
הראל Htf י משולבת אג''ח ישראל (75%) מניות ישראל-חו --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 2A 0.53% 106.50 106.50 -0.26 10.26 02/07/2020
הראל Htf י משולבת מדינה (90%) מניות ישראל-חול (10% --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 1A -0.24% 112.12 112.12 0.38 5.07 05/07/2020
הראל Htf י משולבת מדינה חודשי --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 00 0.00% 150.77 150.77 0.74 4.96 05/07/2020
הראל Htf י משולבת ממשלתיות חודשי --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 00 0.01% 109.41 109.41 0.75 3.93 05/07/2020
הראל Htf י משולבת מניות חו"ל חודשי --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 4D 0.29% 15,657.81 15,657.81 0.28 31.09 02/07/2020
הראל Htf י משולבת מניות חו"ל חודשי מנוטרלת מט"ח --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 4A 0.68% 19,849.74 19,849.74 0.07 34.75 02/07/2020
הראל Htf י משולבת מניות מזרח אסיה חודשי מנוטרלת מט --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 4A 0.74% 12,665.31 12,665.31 -0.16 27.78 02/07/2020
הראל Htf י משולבת מניות סקטורים ארה"ב חודשי --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 4D 0.00% 14,344.53 14,344.53 0.17 31.12 02/07/2020
הראל Htf י משולבת מניות סקטורים ארה"ב חודשי מנוטרל --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 4A 0.46% 15,094.57 15,094.57 0.15 33.03 02/07/2020
הראל Htf י ת"א 125 --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 4A -3.01% 103.43 103.43 -0.42 25.99 05/07/2020
הראל Htf י ת"א טכנולוגיה --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4A -1.95% 102.38 102.38   21.59 05/07/2020
הראל Htf י ת"א סקטור-באלאנס --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4A -3.19% 1,383.85 1,383.85   29.65 05/07/2020
הראל Htf י תל בונד 20 --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 00 -0.69% 121.25 121.25 -0.58 8.59 05/07/2020
הראל Htf י תל בונד 60 --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 00 -0.50% 108.64 108.64 -0.51 8.07 05/07/2020
הראל Htf י תל בונד מאגר --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 00 -0.53% 336.70 336.70 -0.48 10.18 05/07/2020
הראל Htf י תל בונד צמודות-בנקים --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 00 -0.30% 316.46 316.46   6.29 05/07/2020
הראל Htf י תל בונד צמודות-יתר --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 00 -0.56% 122.36 122.36 -0.77 10.59 05/07/2020
הראל Htf י תל בונד ריבית משתנה --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 00 -0.42% 102.88 102.88 -0.32 6.87 05/07/2020
הראל Htf י תל בונד שקלי --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 00 -0.45% 129.80 129.80 -0.32 10.79 05/07/2020
הראל Htf י תל דיב --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4A -3.36% 1,512.39 1,512.39   32.14 05/07/2020
הראל Htf יי Dax 30 - מנוטרלת מט"ח --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 4A 3.00% 99.24 99.24 -0.02 35.89 02/07/2020
הראל Htf יי Dow Jones U.S. Select Medical Equipmen --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4D 0.46% 105.24 105.24   37.09 02/07/2020
הראל Htf יי NASDAQ 100 --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4D 0.37% 136.05 136.05 1.00 30.45 02/07/2020
הראל Htf יי S&P 500 --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4D 0.36% 108.63 108.63 0.16 30.10 02/07/2020
הראל Htf יי S&P 500 - מנוטרלת מט"ח --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 4A 0.71% 112.76 112.76 0.13 33.02 02/07/2020
הראל Htf יי S&P 500 נקובה ב-$ --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 4D 0.66% 206.35 206.35     02/07/2020
הראל Htf שקליות ממשלתיות --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 00 0.10% 440.28 440.28 1.65 3.80 05/07/2020
הראל Htf שקליות ריבית משתנה ממשלתיות --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 00 -0.03% 275.14 275.14 -0.06 0.83 05/07/2020
הראל Htf שקליות ריבית קבועה ממשלתיות --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 00 0.11% 511.94 511.94 1.64 4.43 05/07/2020
הראל Htfי אינדקס אג"ח דולר גלובלי לפדיון 2023 (מתג --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0D 0.01% 102.82 102.82   11.77 02/07/2020
הראל Htfי שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 00 0.18% 740.76 740.76 1.72 7.91 05/07/2020
הראל Htfי ת"א 35 --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4A -3.29% 78.78 78.78   36.49 05/07/2020
הראל Htfי ת"א 90 --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4A -2.69% 83.19 83.19   41.99 05/07/2020
הראל Htfי ת"א בנייה --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4A   100.00 100.00     05/07/2020
הראל Htfי ת"א מניב ישראל --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4A   100.00 100.00     05/07/2020
הראל Htfי(00) צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 00 -0.11% 101.34 101.34 -0.90 3.77 05/07/2020
הראל Htfי(00) צמודות מדד ממשלתיות 5-10 שנים --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 00 -0.10% 127.11 127.11 0.14 6.90 05/07/2020
הראל Htfי(00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5 שנים --- הראל קרנות מדד בע"מ פטורה 00 0.06% 122.14 122.14 1.51 1.42 05/07/2020
הראל HtfייDJ Equal Weight US Issued Corp Bond --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0D -0.04% 1,461.93 1,461.93   17.07 02/07/2020
הראל HtfייDJ US Dividend מנוטרלת מט"ח --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4A 0.57% 1,199.34 1,199.34   43.85 02/07/2020
הראל HtfייEURO STOXX 50 מנוטרלת אירו --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4A 2.98% 6,970.91 6,970.91   39.36 02/07/2020
הראל HtfייiBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years מנוטרלת מ --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0A 0.22% 175.80 175.80   10.10 02/07/2020
הראל HtfייRussell 2000 מנוטרלת מט"ח --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4A 0.59% 1,395.54 1,395.54   46.62 02/07/2020
הראל HtfייS&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4A 0.39% 3,402.83 3,402.83   36.64 02/07/2020
הראל HtfייS&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4A 0.48% 2,133.88 2,133.88   31.60 02/07/2020
הראל HtfייS&P Technology מנוטרלת מט"ח --- הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4A 0.51% 1,025.25 1,025.25   39.64 02/07/2020
הראל אג"ח + 10% אג"ח בארץ - שקליות הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 1A -0.33% 152.23 152.23 0.18 8.62 05/07/2020
הראל אג"ח בינלאומי עד 20% מט"ח אג"ח בחו"ל הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0B -0.02% 262.19 262.19 -0.14 8.25 02/07/2020
הראל אג"ח דולר אג"ח בחו"ל הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0D -0.33% 652.98 652.98 0.07 12.02 02/07/2020
הראל אג"ח דולר בינלאומי אג"ח בחו"ל הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ חייבת 0D -0.28% 117.85 117.85 0.04 12.21 02/07/2020
הראל אג"ח חו"ל עד 20% מט"ח אג"ח בחו"ל הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 1B 0.00% 765.68 765.67 -0.44 10.87 02/07/2020
הראל אג"ח יורו אג"ח בחו"ל הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0D -0.37% 157.61 157.61 -0.47 12.45 02/07/2020
הראל אג"ח ישראל אג"ח בארץ - מדינה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 1B -0.09% 124.51 124.51 0.18 4.16 05/07/2020
הראל אג"ח ישראל + 10% אג"ח בארץ - מדינה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 1B 0.38% 122.17 122.17 -0.12 9.31 02/07/2020
הראל אג"ח ללא מניות אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0B -0.37% 3,780.92 3,780.92 -0.67 10.32 05/07/2020
הראל אג"ח לפדיון 2023 פלוס אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 2A 0.69% 100.13 100.13 -0.21 14.86 02/07/2020
הראל אג"ח מדורג גבוה + 10% אג"ח בארץ -חב' והמרה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 1A -0.36% 95.64 95.64 -0.03 7.74 05/07/2020
הראל אג"ח מדורג מנוהלת אג"ח בארץ -חב' והמרה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0A -0.52% 99.86 99.55 -0.57 9.52 05/07/2020
הראל אג"ח מדינה ללא מניות אג"ח בארץ - מדינה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0B -0.07% 161.75 161.75 -0.07 3.62 05/07/2020
הראל אג"ח מדינות חו"ל – נקובה $ אג"ח בחו"ל הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0D -0.12% 128.99 128.99     02/07/2020
הראל אג"ח ממשלתיות אג"ח בארץ - מדינה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0A 0.00% 106.09 105.56 0.29 3.90 05/07/2020
הראל אג"ח סולידית מחלקת אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ חייבת 0B -0.23% 47.31 47.31 -1.79 7.03 05/07/2020
הראל אודם גמישות הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ חייבת 4D 0.88% 197.74 193.86 -0.55 18.07 02/07/2020
הראל אופטימום גלובלי מניות בחו"ל הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4D 1.01% 144.22 144.22 -0.12 26.84 02/07/2020
הראל אופטימום גרמניה Mid Cap עד 30% מט"ח מניות בחו"ל הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4B 1.03% 117.16 117.07 0.00 29.68 02/07/2020
הראל אופטימום מניות ישראל מניות בארץ הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4B -1.60% 3,547.74 3,547.74 -0.16 22.35 05/07/2020
הראל אייל אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 2B 0.88% 103.64 103.33 -0.21 15.90 02/07/2020
הראל אירופה עד 30% מט"ח מניות בחו"ל הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4B 2.21% 79.47 79.46 -0.53 27.00 02/07/2020
הראל אמלפי אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 2B -0.72% 101.13 100.83 -0.14 9.16 05/07/2020
הראל בונד מדורג נקובה $ אג"ח בחו"ל הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0D -0.06% 231.12 231.12 1.27 3.83 02/07/2020
הראל בונד נקובה ב- $ אג"ח בחו"ל הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0D 0.00% 39.29 39.29 0.80 5.42 02/07/2020
הראל גביש (!) אג"ח חברות ללא מניות אג"ח בארץ -חב' והמרה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0B -0.68% 101.74 101.74 -0.32 14.55 05/07/2020
הראל גביש אג"ח ואסטרטגיות אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 2B -0.01% 92.89 92.89 -0.45 21.85 02/07/2020
הראל גביש תיק השקעות גמיש גמישות הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4D 1.30% 84.23 84.23 -0.74 28.53 02/07/2020
הראל גביש תיק השקעות ללא מניות אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0B -0.60% 101.90 101.90 -0.34 11.30 05/07/2020
הראל גמישה (היובל‏) גמישות הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 5D 0.71% 205.31 205.29 -0.95 29.35 02/07/2020
הראל דולרית אג"ח בארץ - מט"ח הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 1D -0.67% 129.87 129.87 -0.85 12.46 05/07/2020
הראל השקעות גמישה גמישות הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4D -2.34% 587.99 587.99 -0.58 22.49 05/07/2020
הראל חו"ל US מניות בחו"ל הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4D -0.18% 1,400.12 1,400.02 0.03 32.02 02/07/2020
הראל חושן אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 3C 0.58% 102.95 101.93 -0.17 11.21 02/07/2020
הראל י 10/90 אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 1B -0.51% 160.03 160.03 -0.73 8.33 05/07/2020
הראל י 10/90 פלוס אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 1B -0.37% 117.15 117.15 -0.32 9.53 05/07/2020
הראל י 20/80 אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 2B 0.55% 109.72 109.72 0.81 7.41 02/07/2020
הראל י 20/80 פלוס אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 2B -0.41% 89.79 89.79 -0.52 11.59 05/07/2020
הראל י 30/70 פלוס אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 2B 0.61% 97.05 97.05 -0.11 15.49 02/07/2020
הראל ישראל 30/70 אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 2A -0.54% 92.02 92.02   14.58 05/07/2020
הראל כספית דולרית קרן כספית הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0D -0.48% 3,044.85 3,044.85 -0.15 11.43 02/07/2020
הראל כספית דולרית מגמת ריבית קרן כספית הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0D -0.47% 98.10 98.10 -0.09 11.46 02/07/2020
הראל כספית מגמת ריבית קרן כספית הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 00 0.00% 1,005.61 1,005.61 3.83 234.97 05/07/2020
הראל כספית ניהול נזילות קרן כספית הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 00 0.00% 1,000.42 999.72 -0.11 0.46 05/07/2020
הראל כספית נקובה ב-$ קרן כספית הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0D -0.17% 111.63 111.63     02/07/2020
הראל כספית פקדון נקוב $ קרן כספית הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0D -0.18% 101.37 101.27   0.21 02/07/2020
הראל כספית שקלית קרן כספית הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 00 0.00% 100.60 100.60 -0.11 0.35 05/07/2020
הראל לשם גמישות הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4D 0.45% 109.29 107.15 -0.29 12.57 02/07/2020
הראל מגמת ריבית אג"ח בארץ - שקליות הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0B -0.24% 115.87 115.87 -0.48 5.69 05/07/2020
הראל מגמת ריבית פלוס אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 2B -0.63% 44.22 44.22 -0.13 5.40 05/07/2020
הראל מדד בינוני אג"ח בארץ - מדינה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 1B -0.25% 10,227.22 10,227.22 -0.83 4.96 05/07/2020
הראל מדדית מנוהלת אג"ח בארץ - מדינה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0A -0.13% 78.79 78.79 -1.08 4.21 05/07/2020
הראל מדינה אג"ח בארץ - מדינה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0A -0.11% 123.09 123.09 0.26 4.33 05/07/2020
הראל ממשלתי ללא מניות אג"ח בארץ - מדינה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0A -0.03% 130.72 130.72 0.62 3.61 05/07/2020
הראל מנוהלת 15% אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 2B 0.46% 118.87 118.87 -0.20 10.07 02/07/2020
הראל מנוהלת 20% אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 2B 0.62% 2,422.23 2,422.23 -0.38 14.15 02/07/2020
הראל מניות מניות בארץ הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4B -3.13% 128.35 128.35 -0.53 28.35 05/07/2020
הראל מניות Mid Cap מניות בארץ הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4C 1.71% 3,563.19 3,563.19 0.14 35.32 02/07/2020
הראל מניות ארה"ב עד 30% מט"ח מניות בחו"ל הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4B 0.36% 148.07 148.06 -0.01 31.31 02/07/2020
הראל מניות במומנטום מניות בארץ הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4A -2.38% 105.81 105.81   30.26 05/07/2020
הראל מניות בנקים וביטוח מניות בארץ הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4A -3.45% 78.58 78.58   31.79 05/07/2020
הראל מניות חו"ל מניות בחו"ל הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4D -0.08% 90.08 90.07 0.07 23.83 02/07/2020
הראל מניות חו"ל - נקובה $ מניות בחו"ל הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4D 0.15% 170.82 170.80     02/07/2020
הראל מניות חול Index Plus מניות בחו"ל הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4D 0.19% 93.63 93.61   42.12 02/07/2020
הראל מניות ישראל מניות בארץ הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4B -3.32% 144.58 144.58 -0.37 28.22 05/07/2020
הראל מניות ממוקדת מניות בארץ הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4B -3.19% 611.52 611.52 -0.62 26.42 05/07/2020
הראל מניות נאסד"ק עד 30% מט"ח מניות בחו"ל הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4B 0.49% 221.98 221.97 0.41 36.67 02/07/2020
הראל מניות ערך חו"ל מניות בחו"ל הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4D -0.47% 97.67 97.67 -0.24 34.42 02/07/2020
הראל מניות ערך‏ ישראל מניות בארץ הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4B -3.16% 10,688.25 10,688.25 -0.37 27.38 05/07/2020
הראל מניות צמיחה מניות בארץ הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4B 1.27% 363.76 363.76 0.15 35.64 02/07/2020
הראל מניות שווקים מתעוררים מניות בחו"ל הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4D 1.46% 138.94 138.91 -0.02 31.72 02/07/2020
הראל מניות תנודתיות נמוכה מניות בארץ הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4A -1.90% 115.88 115.88 0.23 26.96 05/07/2020
הראל מעו"ף בריבוע מניות בארץ הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 5A -6.44% 128.12 127.86 -0.77 49.10 05/07/2020
הראל מעורבת אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 3C -1.40% 10,411.39 10,411.39 -0.61 18.17 05/07/2020
הראל משאבי גז ואנרגיה מניות בארץ הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4A -0.58% 98.13 97.93 -1.20 47.25 05/07/2020
הראל נבחרת 10/90 אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 1B -0.57% 117.01 117.01 -0.52 10.01 05/07/2020
הראל נבחרת 20/80 אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 2B -0.58% 132.98 132.98 -0.39 12.54 05/07/2020
הראל נבחרת מניות מניות בארץ הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4B -3.49% 1,121.51 1,121.51 -0.27 29.88 05/07/2020
הראל ניהול אג"ח אג"ח בארץ - מדינה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0A -0.08% 153.76 153.76 -0.06 5.31 05/07/2020
הראל ניהול שמרני + 10% אג"ח בארץ - מדינה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 1A -0.14% 108.12 108.12 -0.96 2.43 05/07/2020
הראל נכסים סולידיים אג"ח בארץ - מדינה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 1A -0.22% 128.65 128.65 0.02 4.38 05/07/2020
הראל ספיר גמישות הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4D -1.34% 295.48 289.69 -0.77 14.03 05/07/2020
הראל סקטורים בצמיחה מניות בחו"ל הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4C 0.10% 2,452.68 2,452.68 0.97 33.00 02/07/2020
הראל סקטורים עולמי עד 30% מט"ח מניות בחו"ל הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4B 0.39% 140.04 140.03 -0.34 30.64 02/07/2020
הראל עוקבת מרכיב אג"ח תיק 2 הבנק הבינלאומי אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 00 -0.11% 97.54 97.54   6.24 05/07/2020
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי אג"ח בארץ -חב' והמרה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0A -0.17% 100.85 100.85 -0.39 4.72 05/07/2020
הראל עוקבת תיק מס' 1 - בנק דיסקונט אג"ח בארץ - מדינה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 1B -0.16% 100.14 100.14 -0.35 3.30 05/07/2020
הראל עוקבת תיק מס' 2 - בנק דיסקונט אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 2B -0.33% 99.79 99.79 -0.44 5.55 05/07/2020
הראל עוקבת תיק מס' 2 - הבנק הבינלאומי אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 2B -0.30% 111.48 111.48 -0.30 7.87 05/07/2020
הראל עוקבת תיק מס' 3 - בנק דיסקונט אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 2B -0.58% 126.08 126.08 -0.62 8.62 05/07/2020
הראל עוקבת תיק מס' 3 - הבנק הבינלאומי אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 2B -0.48% 99.37 99.37 -0.15 10.11 05/07/2020
הראל עוקבת תיק מס' 4 - בנק דיסקונט אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 3D 0.80% 101.63 101.63 -0.19 15.93 02/07/2020
הראל פצ"מ נזיל קרן כספית הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ חייבת 0D -0.49% 88.89 88.89 -0.16 11.47 02/07/2020
הראל פק"מ כספית קרן כספית הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 00 0.00% 109.45 109.45 -0.34 0.41 05/07/2020
הראל פרימיום אג"ח בארץ -חב' והמרה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 2C 0.89% 488.85 484.01 -0.49 13.02 02/07/2020
הראל צמודה אג"ח בארץ - מדינה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0B -0.26% 113.37 113.37 -0.38 5.19 05/07/2020
הראל צמודים ללא מניות אג"ח בארץ - מדינה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0A -0.20% 111.32 111.32 -0.01 6.06 05/07/2020
הראל צמודים ממשלתיים אג"ח בארץ - מדינה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 00 -0.12% 112.21 111.65 0.05 5.25 05/07/2020
הראל צמודים פלוס אג"ח בארץ - מדינה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 1A -0.34% 1,331.02 1,331.02 -0.42 6.78 05/07/2020
הראל קונצרני A ומעלה אג"ח בארץ -חב' והמרה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0C -0.49% 152.86 152.86 -0.55 10.45 05/07/2020
הראל קונצרני AA ומעלה אג"ח בארץ -חב' והמרה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0A -0.39% 123.72 123.72 -0.71 8.89 05/07/2020
הראל שהם אג"ח ללא מניות אג"ח בארץ - מדינה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 00 -0.09% 105.19 104.15 0.62 3.58 05/07/2020
הראל שנהב חו"ל כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4D 0.11% 123.85 123.85 -0.06 4.41 02/07/2020
הראל שקלי 0-3 שנים + 10% אג"ח בארץ - שקליות הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 1A -0.17% 154.72 154.72 -0.65 7.59 05/07/2020
הראל שקלים ומדורגות ללא מניות אג"ח בארץ - שקליות הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0A -0.22% 1,238.75 1,238.75 -0.19 6.93 05/07/2020
הראל שקלית ארוכה אג"ח בארץ - שקליות הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 00 0.09% 418.93 418.93 1.88 8.94 05/07/2020
הראל שקלית ללא מניות אג"ח בארץ שקליות הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 00 -0.05% 262.59 262.59 0.91 4.13 05/07/2020
הראל שקלית ממשלתית אג"ח בארץ שקליות הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 00 0.07% 137.06 136.38 1.27 3.19 05/07/2020
הראל שקלית סולידית אג"ח בארץ - שקליות הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 00 0.00% 61.01 61.01 -0.10 0.68 05/07/2020
הראל שקלית פלוס אג"ח בארץ - שקליות הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 2B -0.41% 6,433.67 6,433.67 -0.26 9.66 05/07/2020
הראל ת"א 125 מניות בארץ הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4B -3.43% 3,129.54 3,129.54 -0.37 26.75 05/07/2020
הראל ת"א 35 מניות בארץ הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4B -2.42% 649.15 649.15 -0.64 24.94 05/07/2020
הראל תיק אג"ח - נקובה $ אג"ח בחו"ל הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 2D -0.06% 114.67 114.10 1.02 5.31 02/07/2020
הראל תיק אג"ח מדינה אג"ח בארץ - מדינה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0B -0.04% 103.44 103.44 -0.04 3.51 05/07/2020
הראל תיק אסטרטגיות גמישות הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4D 1.64% 88.07 86.34   46.37 02/07/2020
הראל תיק השקעות אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 1B -0.29% 103.94 103.94 -0.51 11.75 05/07/2020
הראל תיק ממוקד הנפקות פלוס אג"ח בארץ -חב' והמרה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 1B -0.63% 118.80 118.80 -0.55 12.39 05/07/2020
הראל תיק מנוהל אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 3B 1.49% 94.01 94.01 -0.53 21.48 02/07/2020
הראל תיק סולידי ללא מניות אג"ח בארץ - מדינה הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0B -0.12% 121.33 121.33 0.19 4.34 05/07/2020
הראל תיק עד שנתיים אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0A -0.27% 98.17 98.17 -0.73 6.99 05/07/2020