רשימת קרנות

שם נייר ערך אפיק מנהל מעמד
מס
פרופיל
חשיפה
שינוי
יומי
מחיר
קניה
מחיר
פדיון
שארפ
12 חוד'
אחרונים
ס. תקן
12 חוד'
אחרונים
תאריך
עדכון
           
ילין לפידות תיק LV אג"ח בארץ - כללי ילין לפידות ניהול קרנות פטורה 0B -0.03% 102.66 102.66 1.60 0.79 12/11/2019
ילין לפידות (!) 10/90 צמיחה אג"ח בארץ - כללי ילין לפידות ניהול קרנות פטורה 1B -0.06% 118.53 118.53 2.23 2.36 12/11/2019
ילין לפידות (!) TOTAL RETURN אג"ח בארץ - כללי ילין לפידות ניהול קרנות פטורה 0B -0.05% 116.89 116.89 2.15 1.72 12/11/2019
ילין לפידות (!) אג"ח חברות אג"ח בארץ -חב' והמרה ילין לפידות ניהול קרנות פטורה 0B 0.07% 109.61 109.61 1.14 4.02 07/11/2019
ילין לפידות (!) אג"ח חברות חו"ל עד 30% מט"ח אג"ח בחו"ל ילין לפידות ניהול קרנות פטורה 1B -0.08% 106.28 106.28 2.33 2.79 07/11/2019
ילין לפידות (!) אג"ח חו"ל אג"ח בחו"ל ילין לפידות ניהול קרנות פטורה 0D 0.06% 99.62 99.62 0.08 5.34 07/11/2019
ילין לפידות (!) אג"ח ישראל אג"ח בארץ - כללי ילין לפידות ניהול קרנות פטורה 0A -0.06% 108.78 108.78   1.84 12/11/2019
ילין לפידות (!) אג"ח לא מדורג + 10% אג"ח בארץ -חב' והמרה ילין לפידות ניהול קרנות פטורה 1B -0.07% 253.12 253.12 1.34 3.60 12/11/2019
ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני אג"ח בארץ -חב' והמרה ילין לפידות ניהול קרנות פטורה 0B -0.06% 118.11 118.11 1.53 3.15 12/11/2019
ילין לפידות (!) אגח חול נקוב $ אג"ח בחו"ל ילין לפידות ניהול קרנות פטורה 1D -0.07% 114.10 114.10 5.86 1.38 07/11/2019
ילין לפידות (!) מד"פ אג"ח בארץ -חב' והמרה ילין לפידות ניהול קרנות פטורה 0A -0.05% 129.76 129.76 1.55 2.06 12/11/2019
ילין לפידות (!) שקלית ללא מניות אג"ח בארץ - שקליות ילין לפידות ניהול קרנות פטורה 00 -0.03% 132.15 132.15 1.97 2.29 12/11/2019
ילין לפידות 10/90 אג"ח בארץ - כללי ילין לפידות ניהול קרנות פטורה 1A -0.07% 135.67 135.67   1.49 12/11/2019
ילין לפידות 20/80 אג"ח בארץ - כללי ילין לפידות ניהול קרנות פטורה 2B -0.07% 150.73 150.73   2.23 12/11/2019
ילין לפידות 25/75 אג"ח בארץ - כללי ילין לפידות ניהול קרנות פטורה 2C -0.27% 127.23 127.23 1.85 4.09 11/11/2019
ילין לפידות 30/70 אג"ח בארץ - כללי ילין לפידות ניהול קרנות פטורה 2D 0.02% 127.04 127.04 1.66 5.18 07/11/2019
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים אג"ח בארץ -חב' והמרה ילין לפידות ניהול קרנות פטורה 0A -0.06% 111.97 111.97 1.99 2.24 12/11/2019
ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות אג"ח בארץ -חב' והמרה ילין לפידות ניהול קרנות פטורה 00 -0.05% 150.90 150.90 1.94 1.89 12/11/2019
ילין לפידות גמישה גמישות ילין לפידות ניהול קרנות פטורה 4D -0.17% 228.51 228.51 1.94 9.36 12/11/2019
ילין לפידות י 10/90 חו"ל אג"ח בחו"ל ילין לפידות ניהול קרנות פטורה 1D 0.10% 105.50 105.50 0.29 5.08 07/11/2019
ילין לפידות י 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות עד 30% מט אג"ח בחו"ל ילין לפידות ניהול קרנות פטורה 1B -0.12% 109.70 109.70 2.49 2.91 07/11/2019
ילין לפידות י 15/85 אג"ח בארץ - כללי ילין לפידות ניהול קרנות פטורה 2B -0.06% 107.99 107.99 2.07 4.02 12/11/2019
ילין לפידות י 20/80 צמיחה אג"ח בארץ - כללי ילין לפידות ניהול קרנות פטורה 2B -0.20% 120.25 120.25 1.55 3.82 11/11/2019
ילין לפידות י 25/75 צמיחה אג"ח בארץ - כללי ילין לפידות ניהול קרנות פטורה 2B -0.04% 111.07 111.07   3.06 12/11/2019
ילין לפידות יי 10/90 ערך אג"ח בארץ - כללי ילין לפידות ניהול קרנות פטורה 1B -0.16% 107.40 107.40 1.54 3.91 11/11/2019
ילין לפידות יתר מניות בארץ ילין לפידות ניהול קרנות פטורה 4B -0.29% 416.60 416.60 1.58 9.27 12/11/2019
ילין לפידות מד"פ + 10% אג"ח בארץ -חב' והמרה ילין לפידות ניהול קרנות פטורה 1A -0.06% 126.81 126.81 2.22 2.48 12/11/2019
ילין לפידות מדדית ללא מניות אג"ח בארץ - מדינה ילין לפידות ניהול קרנות פטורה 0A -0.15% 106.90 106.90   1.94 12/11/2019
ילין לפידות מדינה – AA ומעלה אג"ח בארץ - מדינה ילין לפידות ניהול קרנות פטורה 0B -0.08% 104.95 104.95 2.83 1.50 12/11/2019
ילין לפידות מדינה + 10% אג"ח בארץ - מדינה ילין לפידות ניהול קרנות פטורה 1B -0.10% 130.18 130.18 3.42 1.48 12/11/2019
ילין לפידות מדינה ללא מניות אג"ח בארץ - מדינה ילין לפידות ניהול קרנות פטורה 00 -0.09% 109.83 109.83 2.67 1.38 12/11/2019
ילין לפידות מניות חו"ל מניות בחו"ל ילין לפידות ניהול קרנות פטורה 4D 0.22% 125.28 125.28 0.40 14.67 07/11/2019
ילין לפידות מניות חו"ל נקובה $ מניות בחו"ל ילין לפידות ניהול קרנות פטורה 4D 0.18% 106.37 106.37 0.56 16.39 07/11/2019
ילין לפידות מניות ישראל מניות בארץ ילין לפידות ניהול קרנות פטורה 4A -0.17% 241.58 241.58 1.86 10.46 12/11/2019
ילין לפידות מניות ערך מניות בארץ ילין לפידות ניהול קרנות פטורה 4B -0.15% 126.07 126.07   9.61 12/11/2019
ילין לפידות מניות צמיחה מניות בארץ ילין לפידות ניהול קרנות פטורה 4D -0.17% 182.67 182.67 1.40 13.01 07/11/2019
ילין לפידות מנייתית מניות בארץ ילין לפידות ניהול קרנות פטורה 4B -0.16% 324.08 324.08 1.40 12.57 07/11/2019
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 אג"ח בארץ - כללי ילין לפידות ניהול קרנות פטורה 1A -0.05% 132.31 132.31 2.27 1.59 12/11/2019
ילין לפידות עוקבת מרכיב אג"ח תיק 2 הבנק הבינלאומי אג"ח בארץ - כללי ילין לפידות ניהול קרנות פטורה 00 -0.02% 100.31 100.31   0.87 12/11/2019
ילין לפידות עוקבת מרכיב אג"ח תיק 3 הבנק הבינלאומי אג"ח בארץ - כללי ילין לפידות ניהול קרנות פטורה 00 -0.04% 100.87 100.87   1.25 12/11/2019
ילין לפידות עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט אג"ח בארץ - מדינה ילין לפידות ניהול קרנות פטורה 1B -0.05% 110.03 110.03 3.16 1.00 12/11/2019
ילין לפידות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי אג"ח בארץ - כללי ילין לפידות ניהול קרנות פטורה 0B -0.02% 119.65 119.65 1.68 0.73 12/11/2019
ילין לפידות עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט אג"ח בארץ - מדינה ילין לפידות ניהול קרנות פטורה 2B -0.08% 113.18 113.18 3.13 1.77 12/11/2019
ילין לפידות עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי אג"ח בארץ - כללי ילין לפידות ניהול קרנות פטורה 2B 0.00% 120.93 120.93 1.63 1.78 12/11/2019
ילין לפידות עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט אג"ח בארץ - כללי ילין לפידות ניהול קרנות פטורה 2C -0.22% 106.59 106.59 1.74 3.89 11/11/2019
ילין לפידות עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי אג"ח בארץ - כללי ילין לפידות ניהול קרנות פטורה 2B 0.00% 107.72 107.72 1.27 4.24 12/11/2019
ילין לפידות עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט אג"ח בארץ - כללי ילין לפידות ניהול קרנות פטורה 3D -0.39% 108.89 108.89   5.71 11/11/2019
ילין לפידות צמוד קצר אג"ח בארץ מדינה ילין לפידות ניהול קרנות פטורה 1A -0.02% 103.55 103.55 0.79 1.19 12/11/2019
ילין לפידות קונצרני + 10% אג"ח בארץ -חב' והמרה ילין לפידות ניהול קרנות פטורה 1B -0.07% 120.04 120.04 1.66 4.15 12/11/2019
ילין לפידות ריבית משתנה פלוס אג"ח בארץ - שקליות ילין לפידות ניהול קרנות פטורה 10 -0.02% 126.60 126.60 1.88 1.44 12/11/2019
ילין לפידות שקלית 1-4 שנים אג"ח בארץ שקליות ילין לפידות ניהול קרנות פטורה 00 -0.05% 116.84 116.84 3.31 1.25 12/11/2019
ילין לפידות שקלית ממוקדת ללא מניות אג"ח בארץ שקליות ילין לפידות ניהול קרנות פטורה 00 -0.03% 128.70 128.70 2.38 1.69 12/11/2019
ילין לפידות שקלית פלוס אג"ח בארץ - שקליות ילין לפידות ניהול קרנות פטורה 2A -0.04% 139.63 139.63 2.68 1.72 12/11/2019
ילין לפידות תיק LVי + 15% אג"ח בארץ - כללי ילין לפידות ניהול קרנות פטורה 2B -0.05% 107.68 107.68 1.67 1.57 12/11/2019
ילין לפידות תיק אג"ח + 10% אג"ח בארץ - מדינה ילין לפידות ניהול קרנות פטורה 1B -0.09% 106.92 106.92 3.35 1.83 12/11/2019
ילין לפידות תיק אג"ח + 30% אג"ח בארץ - כללי ילין לפידות ניהול קרנות פטורה 2B -0.08% 181.98 181.98 2.15 3.55 12/11/2019
ילין לפידות תיק אג"ח חברות + 50% אג"ח בארץ -חב' והמרה ילין לפידות ניהול קרנות פטורה 3B -0.11% 197.62 197.62 2.06 5.14 12/11/2019
ילין לפידות תיק השקעות + 15% אג"ח בארץ - כללי ילין לפידות ניהול קרנות פטורה 2C -0.08% 153.05 153.05 2.46 2.43 12/11/2019
ילין לפידות תיק השקעות מנוהל אג"ח בארץ - כללי ילין לפידות ניהול קרנות פטורה 3C -0.51% 116.87 116.87 1.34 7.09 11/11/2019
ילין לפידות תיק ללא מניות אג"ח בארץ - כללי ילין לפידות ניהול קרנות פטורה 0B -0.07% 118.55 118.55 1.84 2.01 12/11/2019
יצירה 20/80 אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 2B -0.04% 111.08 111.08 1.79 3.03 12/11/2019
יצירה 30/70 אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 2B -0.18% 113.71 113.71 1.18 5.63 11/11/2019
יצירה גמישה גמישות איילון קרנות נאמנות פטורה 4D 0.28% 123.46 123.46 0.49 19.40 11/11/2019
יצירה י 10/90 אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 1B -0.07% 105.50 105.50 2.93 2.10 12/11/2019
יצירה מניות מניות בארץ איילון קרנות נאמנות פטורה 4D -0.24% 115.88 115.88 1.24 16.19 11/11/2019