רשימת קרנות

שם נייר ערך אפיק מנהל מעמד
מס
פרופיל
חשיפה
שינוי
יומי
מחיר
קניה
מחיר
פדיון
שארפ
12 חוד'
אחרונים
ס. תקן
12 חוד'
אחרונים
תאריך
עדכון
           
כוון 20/80 אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות חייבת 2C -0.05% 152.31 152.31 1.63 5.13 12/11/2019
כוון אג"ח 15/85 אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 2B -0.07% 95.67 95.67 1.33 4.39 12/11/2019
כוון אג"ח דינמית אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 2B -0.09% 249.83 249.83 1.70 5.66 12/11/2019
כוון אג"ח מנוהלת ללא מניות אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 0B -0.03% 150.06 150.06 1.06 3.49 12/11/2019
כוון גמישה גמישות איילון קרנות נאמנות פטורה 4D -0.62% 267.96 267.96 0.82 20.90 11/11/2019
כוון י 10/90 אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 1B -0.02% 174.55 174.55 1.87 2.68 12/11/2019
כוון ישראל מניות בארץ איילון קרנות נאמנות פטורה 4B -0.12% 173.25 173.25   9.93 12/11/2019
כוון מניות WALL STREET גלובלי מניות בחו"ל איילון קרנות נאמנות פטורה 4D -0.04% 192.67 192.67 0.44 21.04 11/11/2019
כרמים (!) אג"ח חברות אג"ח בארץ -חב' והמרה אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 1A -0.05% 118.15 118.15 0.74 6.80 12/11/2019
כרמים אג"ח כללי אג"ח בארץ - כללי אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 2A -0.14% 112.07 112.07 0.30 7.02 12/11/2019
כרמים צמוד מדד מדורג אג"ח בארץ -חב' והמרה אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 00 -0.04% 139.67 139.67 1.21 3.08 12/11/2019
כרמים צמוד ממשלתי בינוני אג"ח בארץ - מדינה אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 00 -0.04% 96.51 96.51 1.46 1.93 12/11/2019
כרמים שקלית אג"ח בארץ - שקליות אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 1A -0.01% 112.04 112.04 0.34 0.87 12/11/2019