רשימת קרנות

שם נייר ערך אפיק מנהל מעמד
מס
פרופיל
חשיפה
שינוי
יומי
מחיר
קניה
מחיר
פדיון
שארפ
12 חוד'
אחרונים
ס. תקן
12 חוד'
אחרונים
תאריך
עדכון
           
כוון 20/80 אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות חייבת 2C -0.85% 141.27 141.27 -0.38 11.10 05/07/2020
כוון אג"ח 15/85 אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 2B -0.70% 87.47 87.47 -0.58 11.70 05/07/2020
כוון אג"ח דינמית אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 2B -0.98% 225.26 225.26 -0.55 12.94 05/07/2020
כוון אג"ח מנוהלת ללא מניות אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 0B -0.30% 140.20 140.20 -0.57 10.11 05/07/2020
כוון גמישה גמישות איילון קרנות נאמנות פטורה 4D 1.66% 236.69 236.69 -0.37 23.66 02/07/2020
כוון י 10/90 אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 1B -0.43% 164.78 164.78 -0.56 7.59 05/07/2020
כוון ישראל מניות בארץ איילון קרנות נאמנות פטורה 4B -2.84% 141.91 141.91 -0.44 23.31 05/07/2020
כוון מניות WALL STREET גלובלי מניות בחו"ל איילון קרנות נאמנות פטורה 4D 0.52% 191.08 191.08 -0.03 24.65 02/07/2020
כרמים (!) אג"ח חברות אג"ח בארץ -חב' והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A -0.65% 106.21 106.21 -0.42 16.35 05/07/2020
כרמים אג"ח כללי אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2A -0.90% 99.24 99.24 -0.51 18.94 05/07/2020
כרמים צמוד מדד מדורג אג"ח בארץ -חב' והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 -0.49% 128.75 128.75 -0.73 10.62 05/07/2020
כרמים צמוד ממשלתי בינוני אג"ח בארץ - מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 -0.23% 92.52 92.52 -0.81 5.20 05/07/2020
כרמים שקלית אג"ח בארץ - שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A -0.05% 110.53 110.53 -0.97 1.74 05/07/2020