רשימת קרנות

שם נייר ערך אפיק מנהל מעמד
מס
פרופיל
חשיפה
שינוי
יומי
מחיר
קניה
מחיר
פדיון
שארפ
12 חוד'
אחרונים
ס. תקן
12 חוד'
אחרונים
תאריך
עדכון
           
סיגמא 20/80 אג"ח בארץ - כללי סיגמא קרנות נאמנות פטורה 2A -0.56% 113.56 113.56 -0.57 9.50 05/07/2020
סיגמא (!) 10/90 דינמית אג"ח בארץ - כללי סיגמא קרנות נאמנות פטורה 1B -0.55% 115.83 115.83 -0.44 11.75 05/07/2020
סיגמא (!) אג"ח דולר בינלאומי אג"ח בחו"ל סיגמא קרנות נאמנות פטורה 0D -0.22% 102.68 102.68 0.00 9.60 02/07/2020
סיגמא (!) אג"ח דינמית ללא מניות אג"ח בארץ - כללי סיגמא קרנות נאמנות פטורה 0A -0.36% 114.79 114.79 -0.36 10.41 05/07/2020
סיגמא (!) אג"ח חברות אג"ח בארץ -חב' והמרה סיגמא קרנות נאמנות פטורה 00 -0.47% 160.43 160.43 -0.38 11.38 05/07/2020
סיגמא (!) אג"ח חברות פלוס אג"ח בארץ -חב' והמרה סיגמא קרנות נאמנות פטורה 1B -0.87% 85.39 85.39 -0.81 18.27 05/07/2020
סיגמא (!) מודל דירוג פנימי אג"ח בארץ -חב' והמרה סיגמא קרנות נאמנות פטורה 00 -0.36% 529.61 529.61 -0.51 9.80 05/07/2020
סיגמא 10/90 אג"ח בארץ - כללי סיגמא קרנות נאמנות פטורה 1B -0.54% 144.77 144.77 -0.46 10.72 05/07/2020
סיגמא 15/85 אג"ח בארץ - כללי סיגמא קרנות נאמנות פטורה 2B -0.75% 104.29 104.29 -0.50 12.92 05/07/2020
סיגמא אג"ח חברות תזרימיות עד 3 שנים אג"ח בארץ -חב' והמרה סיגמא קרנות נאמנות פטורה 0A -0.17% 116.82 116.82 -0.89 5.75 05/07/2020
סיגמא אג"ח ישראל אג"ח בארץ - מדינה סיגמא קרנות נאמנות פטורה 0A -0.05% 99.28 99.28   4.07 05/07/2020
סיגמא אג"ח ישראל + 20% אג"ח בארץ - מדינה סיגמא קרנות נאמנות פטורה 2B -0.57% 116.17 116.17 -0.39 9.38 05/07/2020
סיגמא אג"ח כללי ללא מניות אג"ח בארץ - כללי סיגמא קרנות נאמנות פטורה 00 -0.35% 149.51 149.51 -0.64 7.41 05/07/2020
סיגמא אג"ח ללא מניות אג"ח בארץ - כללי סיגמא קרנות נאמנות פטורה 0B -0.02% 88.26 88.26   8.16 05/07/2020
סיגמא אג"ח לפדיון עד 12/2023 אג"ח בארץ - כללי סיגמא קרנות נאמנות פטורה 0A -0.36% 94.74 94.74 -0.61 7.35 05/07/2020
סיגמא אג"ח מדורג ללא מניות אג"ח בארץ -חב' והמרה סיגמא קרנות נאמנות פטורה 0B -0.53% 91.28 91.28   14.02 05/07/2020
סיגמא אג"ח מדינה אג"ח בארץ - מדינה סיגמא קרנות נאמנות פטורה 0A -0.08% 50.50 50.50 0.12 4.21 05/07/2020
סיגמא אג"ח מדינה + 10% אג"ח בארץ - מדינה סיגמא קרנות נאמנות פטורה 1A -0.16% 107.78 107.78 0.00 4.66 05/07/2020
סיגמא אג"ח משולבת + 20% אג"ח בארץ - כללי סיגמא קרנות נאמנות פטורה 2A -0.37% 121.80 121.80 -0.51 5.04 05/07/2020
סיגמא בונד שקלי A ומעלה אג"ח בארץ -חב' והמרה סיגמא קרנות נאמנות פטורה 00 -0.43% 79.48 79.48 -0.17 11.58 05/07/2020
סיגמא י 25/75 אג"ח בארץ - כללי סיגמא קרנות נאמנות פטורה 2C -1.27% 91.79 91.79   17.18 05/07/2020
סיגמא י 30/70 אג"ח בארץ - כללי סיגמא קרנות נאמנות פטורה 2B -0.76% 108.70 108.70 -0.38 12.83 05/07/2020
סיגמא מימון המונים באקוויטי-P2P מניות בחו"ל סיגמא קרנות נאמנות פטורה 4D 1.19% 86.02 86.02   48.90 02/07/2020
סיגמא ממשלתי ללא מניות אג"ח בארץ - מדינה סיגמא קרנות נאמנות פטורה 00 -0.11% 93.28 93.28 -0.28 4.29 05/07/2020
סיגמא מניות גלובלי מניות בחו"ל סיגמא קרנות נאמנות פטורה 4D 0.19% 113.95 113.95 0.00 28.65 02/07/2020
סיגמא מניות דיבידנד אירופה מניות בחו"ל סיגמא קרנות נאמנות פטורה 4D 0.80% 85.97 85.97   26.70 02/07/2020
סיגמא מניות חו"ל מניות בחו"ל סיגמא קרנות נאמנות פטורה 4D -0.19% 149.11 149.11 0.08 28.30 02/07/2020
סיגמא מניות ישראל מניות בארץ סיגמא קרנות נאמנות פטורה 4C -2.23% 149.28 149.28 -0.25 23.41 05/07/2020
סיגמא עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט אג"ח בארץ - מדינה סיגמא קרנות נאמנות פטורה 2B -0.34% 100.13 100.13 -0.37 5.84 05/07/2020
סיגמא צמודה פלוס אג"ח בארץ - מדינה סיגמא קרנות נאמנות פטורה 1A -0.44% 99.11 99.11 -0.71 6.74 05/07/2020
סיגמא שקלית מנוהלת אג"ח בארץ - שקליות סיגמא קרנות נאמנות פטורה 1A -0.24% 131.14 131.14 0.14 4.98 05/07/2020
סיגמא שקלית פלוס אג"ח בארץ - שקליות סיגמא קרנות נאמנות פטורה 2A -0.01% 91.49 91.49 -1.63 5.46 05/07/2020
סיגמא ת"א 125 מודל ESG מניות בארץ סיגמא קרנות נאמנות פטורה 4B -3.04% 117.71 117.71   29.18 05/07/2020
סיגמא תיק השקעות גמיש גמישות סיגמא קרנות נאמנות פטורה 4D 0.96% 80.87 80.87 -0.80 26.69 02/07/2020
סיגמא תיק נזילות עד שנתיים ללא מניות אג"ח בארץ - מדינה סיגמא קרנות נאמנות פטורה 0A -0.02% 98.42 98.42 -1.39 1.78 05/07/2020
סלע (!) אג"ח כללי ללא מניות אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 0B -0.43% 104.31 104.31 -0.17 8.84 05/07/2020
סלע מניות מניות בארץ איילון קרנות נאמנות פטורה 4B -2.64% 111.58 111.58 -0.05 23.42 05/07/2020
סלע קנאביס מניות בחו"ל איילון קרנות נאמנות פטורה 4D 0.62% 35.79 35.58 -1.08 56.54 02/07/2020
סלע10/90 אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 1B -0.75% 104.86 104.86 -0.12 11.87 05/07/2020