רשימת קרנות

שם נייר ערך אפיק מנהל מעמד
מס
פרופיל
חשיפה
שינוי
יומי
מחיר
קניה
מחיר
פדיון
שארפ
12 חוד'
אחרונים
ס. תקן
12 חוד'
אחרונים
תאריך
עדכון
           
סיגמא 20/80 אג"ח בארץ - כללי סיגמא קרנות נאמנות פטורה 2A -0.02% 122.10 122.10 1.20 4.41 12/11/2019
סיגמא (!) 10/90 דינמית אג"ח בארץ - כללי סיגמא קרנות נאמנות פטורה 1B -0.02% 124.16 124.16 1.27 4.16 12/11/2019
סיגמא (!) אג"ח דולר בינלאומי אג"ח בחו"ל סיגמא קרנות נאמנות פטורה 0D -0.03% 102.10 102.10 0.35 4.74 07/11/2019
סיגמא (!) אג"ח דינמית ללא מניות אג"ח בארץ - כללי סיגמא קרנות נאמנות פטורה 0A -0.03% 120.66 120.66 1.28 3.62 12/11/2019
סיגמא (!) אג"ח חברות אג"ח בארץ -חב' והמרה סיגמא קרנות נאמנות פטורה 00 -0.05% 170.62 170.62 1.01 4.66 12/11/2019
סיגמא (!) אג"ח חברות פלוס אג"ח בארץ -חב' והמרה סיגמא קרנות נאמנות פטורה 1B 0.00% 102.36 102.36 0.48 6.53 12/11/2019
סיגמא (!) מודל דירוג פנימי אג"ח בארץ -חב' והמרה סיגמא קרנות נאמנות פטורה 00 -0.03% 560.06 560.06 0.81 2.88 12/11/2019
סיגמא 10/90 אג"ח בארץ - כללי סיגמא קרנות נאמנות פטורה 1B -0.10% 155.70 155.70 2.00 2.87 12/11/2019
סיגמא 15/85 אג"ח בארץ - כללי סיגמא קרנות נאמנות פטורה 2B -0.09% 114.15 114.15 2.08 2.82 12/11/2019
סיגמא אג"ח חברות תזרימיות עד 3 שנים אג"ח בארץ -חב' והמרה סיגמא קרנות נאמנות פטורה 0A -0.01% 122.98 122.98 1.15 1.35 12/11/2019
סיגמא אג"ח ישראל + 20% אג"ח בארץ - מדינה סיגמא קרנות נאמנות פטורה 2B -0.03% 122.36 122.36   2.77 12/11/2019
סיגמא אג"ח כללי ללא מניות אג"ח בארץ - כללי סיגמא קרנות נאמנות פטורה 00 -0.09% 158.85 158.85 1.57 2.50 12/11/2019
סיגמא אג"ח לפדיון עד 12/2023 אג"ח בארץ - כללי סיגמא קרנות נאמנות פטורה 0A -0.04% 99.02 99.02   1.05 12/11/2019
סיגמא אג"ח מדינה אג"ח בארץ - מדינה סיגמא קרנות נאמנות פטורה 0A -0.14% 51.12 51.12 2.84 1.62 12/11/2019
סיגמא אג"ח מדינה + 10% אג"ח בארץ - מדינה סיגמא קרנות נאמנות פטורה 1A -0.08% 109.77 109.77 2.73 1.96 12/11/2019
סיגמא אג"ח משולבת + 20% אג"ח בארץ - כללי סיגמא קרנות נאמנות פטורה 2A -0.02% 125.83 125.83 1.27 2.48 12/11/2019
סיגמא בונד שקלי אג"ח בארץ -חב' והמרה סיגמא קרנות נאמנות פטורה 00 -0.05% 82.95 82.95 1.30 4.25 12/11/2019
סיגמא י 25/75 אג"ח בארץ - כללי סיגמא קרנות נאמנות פטורה 2C -0.08% 104.61 104.61   3.41 12/11/2019
סיגמא י 30/70 אג"ח בארץ - כללי סיגמא קרנות נאמנות פטורה 2B -0.03% 116.67 116.67 1.15 5.00 12/11/2019
סיגמא ממשלתי ללא מניות אג"ח בארץ - מדינה סיגמא קרנות נאמנות פטורה 00 -0.05% 95.25 95.25 2.29 1.37 12/11/2019
סיגמא מניות גלובלי מניות בחו"ל סיגמא קרנות נאמנות פטורה 4D 0.19% 113.22 113.22 0.14 18.01 11/11/2019
סיגמא מניות דיבידנד אירופה מניות בחו"ל סיגמא קרנות נאמנות פטורה 4D 0.12% 93.98 93.98   16.50 11/11/2019
סיגמא מניות חו"ל מניות בחו"ל סיגמא קרנות נאמנות פטורה 4D 0.30% 148.51 148.51 0.20 19.36 11/11/2019
סיגמא מניות ישראל מניות בארץ סיגמא קרנות נאמנות פטורה 4C -0.40% 171.13 171.13 1.58 12.79 12/11/2019
סיגמא עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט אג"ח בארץ - מדינה סיגמא קרנות נאמנות פטורה 2B -0.07% 103.70 103.70 1.71 2.24 12/11/2019
סיגמא צמודה פלוס אג"ח בארץ - מדינה סיגמא קרנות נאמנות פטורה 1A -0.09% 105.31 105.31   1.64 12/11/2019
סיגמא שקלית מנוהלת אג"ח בארץ - שקליות סיגמא קרנות נאמנות פטורה 1A -0.03% 132.88 132.88 1.69 3.11 12/11/2019
סיגמא שקלית פלוס אג"ח בארץ - שקליות סיגמא קרנות נאמנות פטורה 2A 0.00% 100.01 100.01   0.66 12/11/2019
סיגמא ת"א 125 מניות בארץ סיגמא קרנות נאמנות פטורה 4B -0.30% 123.06 123.06   12.41 12/11/2019
סיגמא תיק השקעות גמיש גמישות סיגמא קרנות נאמנות פטורה 4D -0.28% 107.44 107.44   6.87 11/11/2019
סיגמא תיק נזילות עד שנתיים ללא מניות אג"ח בארץ - מדינה סיגמא קרנות נאמנות פטורה 0A -0.02% 101.09 101.09 1.26 0.40 12/11/2019
סלע (!) אג"ח כללי ללא מניות אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 0B -0.05% 108.06 108.06 2.46 1.94 12/11/2019
סלע מניות מניות בארץ איילון קרנות נאמנות פטורה 4B -0.20% 116.01 116.01   8.14 12/11/2019
סלע קנאביס מניות בחו"ל איילון קרנות נאמנות פטורה 4D 2.75% 53.69 53.38 -0.89 42.84 11/11/2019
סלע10/90 אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 1B -0.12% 109.51 109.51 2.02 2.75 12/11/2019