רשימת קרנות

שם נייר ערך אפיק מנהל מעמד
מס
פרופיל
חשיפה
שינוי
יומי
מחיר
קניה
מחיר
פדיון
שארפ
12 חוד'
אחרונים
ס. תקן
12 חוד'
אחרונים
תאריך
עדכון
           
פורטה (!) אג"ח אג"ח בארץ -חב' והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1B -0.39% 104.02 104.02 -0.11 11.35 09/07/2020
פורטה 20/80 אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B -0.28% 109.01 109.01 0.06 10.93 09/07/2020
פורטה אג"ח חו"ל אג"ח בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0D -0.32% 100.60 100.60 0.10 8.99 08/07/2020
פורטה אג"ח ללא מניות אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0B -0.52% 100.62 100.62 -0.27 7.36 09/07/2020
פורטה השקעות גמישות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D -0.75% 108.30 108.30 -0.10 23.20 08/07/2020
פורטה מניות מניות בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4B 0.05% 109.97 109.97 -0.34 25.36 09/07/2020
פורטה מניות ממוקדת מניות בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D -1.45% 104.53 104.53 -0.19 34.07 08/07/2020
פורטה תיק השקעות עד 10% אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1B -0.22% 103.22 103.22 -0.18 9.19 09/07/2020
פורצ'ן (!) אג"ח בינלאומי אג"ח בחו"ל איילון קרנות נאמנות פטורה 0D -0.32% 102.97 102.97 0.17 14.99 08/07/2020
פורצ'ן (!) אג"ח ללא מניות אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 0B -0.49% 110.52 110.52   9.48 09/07/2020
פורצ'ן גמישה גמישות איילון קרנות נאמנות פטורה 4D -0.28% 102.46 102.46 -0.06 29.89 08/07/2020
פורצ'ן י 10/90 אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 1B -0.44% 98.25 98.25 -0.41 13.35 09/07/2020
פיטנגו אגח כללי אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 2B -0.41% 168.49 168.49 -0.16 8.93 09/07/2020
פיטנגו מניות כללי מניות בארץ איילון קרנות נאמנות פטורה 4B -0.09% 93.79 93.79 0.25 26.78 08/07/2020
פסגות Dollar Plus אג"ח בחו"ל פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0D -0.41% 88.10 88.10 0.14 10.36 08/07/2020
פסגות PICKING BOND אג"ח בארץ -חב' והמרה פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0C -0.55% 117.65 117.65 -0.33 12.11 08/07/2020
פסגות אג"ח תשואה כוללת אג"ח בארץ - כללי פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B -0.84% 114.41 114.41 -0.37 12.74 08/07/2020
פסגות אגח מדינה ממוקדת אג"ח בארץ - מדינה פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.06% 108.76 108.76 -0.21 3.34 09/07/2020
פסגות ארה"ב PLUS INDEX מניות בחו"ל פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 0.42% 215.30 215.30 0.08 31.02 08/07/2020
פסגות כספית ממוקדת קרן כספית פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.01% 100.95 100.95 -0.21 0.32 09/07/2020
פסגות מניות ישראליות מניות בארץ פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4B -1.30% 144.59 144.59 -0.17 33.32 08/07/2020
פסגות תיק מניות ממוקד מניות בארץ פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4A -0.26% 1,748.29 1,748.29 -0.71 23.90 09/07/2020
פסגות (!) אג"ח גלובלי אג"ח בחו"ל פסגות קרנות נאמנות בע"מ חייבת 0D -0.40% 756.47 756.47 0.17 9.58 08/07/2020
פסגות (!) אג"ח דולר אג"ח בחו"ל פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0D -0.35% 121.75 121.75 0.21 11.17 08/07/2020
פסגות (!) אג"ח חברות ללא מניות אג"ח בארץ -חב' והמרה פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0B -0.31% 156.47 156.47 -0.48 12.14 09/07/2020
פסגות (!) אג"ח ישראל ללא מניות אג"ח בארץ - כללי פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.25% 123.98 123.98 -0.42 8.77 09/07/2020
פסגות (!) אגד חוץ נקוב- $ אגד קרנות פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1D 0.26% 136.46 136.46 0.61 6.89 07/07/2020
פסגות (!) אגח רכיב בטוחה-דרוג פנימי אג"ח בארץ -חב' והמרה פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.17% 152.64 152.64 -0.44 11.24 09/07/2020
פסגות (!) ישראל 10/90 אג"ח בארץ - כללי פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A -0.12% 102.06 102.06 -0.30 12.10 09/07/2020
פסגות (!) מודל קונצרני אג"ח בארץ -חב' והמרה פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.11% 129.86 129.86 -0.90 13.07 09/07/2020
פסגות (!) מודל קונצרני לונג שורט קרן ממונפת ממונפות ואסטרטגיות פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.12% 158.38 158.38 -0.71 14.86 09/07/2020
פסגות (!) קונצרני ישראל אג"ח בארץ -חב' והמרה פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.09% 121.33 121.33 -0.54 12.77 09/07/2020
פסגות (!) קונצרני עד 4 שנים - עד 30% מט"ח אג"ח בחו"ל פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0B -0.47% 136.11 136.11 -0.03 8.28 08/07/2020
פסגות (!) שקלים 1-4 שנים אג"ח בארץ שקליות פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.08% 65.37 65.37 -0.09 10.26 09/07/2020
פסגות (!) תיק אג"ח אג"ח בארץ - כללי פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.41% 144.31 144.31 -0.41 11.64 09/07/2020
פסגות (!) תיק אגח חו"ל נקובה $ אג"ח בחו"ל פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0D 0.21% 150.40 150.40 0.95 8.12 07/07/2020
פסגות (!) תיק קרנות ללא מניות-אגד ישראלי אגד קרנות פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0C -0.16% 137.10 137.10 -0.48 9.05 09/07/2020
פסגות (!) תיק שקלי אג"ח בארץ - שקליות פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.04% 137.52 137.52 0.70 4.27 09/07/2020
פסגות (00) קונצרני שקלי אג"ח בארץ -חב' והמרה פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 -0.11% 149.18 149.18 -0.31 9.67 09/07/2020
פסגות (‏High Yield (!)(2B פלוס אג"ח בארץ -חב' והמרה פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B 0.16% 131.15 131.15 -0.59 15.74 09/07/2020
פסגות 10/90 אג"ח בארץ - כללי פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1B -0.25% 162.20 162.20 -0.48 8.58 09/07/2020
פסגות 10/90 ערך אג"ח בארץ - כללי פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1B -0.70% 114.25 114.25 -0.09 15.66 08/07/2020
פסגות 20/80 פלוס אג"ח בארץ - כללי פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B -0.74% 102.63 102.63 -0.17 15.53 08/07/2020
פסגות Flex גמישות פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 5D -0.31% 102.34 102.34 -0.16 38.53 08/07/2020
פסגות MID CAP עולמי מניות בחו"ל פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 0.17% 148.57 148.57 -0.15 31.89 08/07/2020
פסגות אג"ח + 25% אג"ח בארץ -חב' והמרה פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2A -0.01% 107.62 107.62 -0.39 16.52 09/07/2020
פסגות אג"ח 2-5 שנים – מנוטרלת מט"ח אג"ח בחו"ל פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.76% 106.47 106.47 -0.17 13.72 08/07/2020
פסגות אג"ח אקטיבי אג"ח בארץ - כללי פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0B -0.48% 106.43 106.43 -0.24 8.16 08/07/2020
פסגות אג"ח דולר ארה"ב מנוהלת מח"מ אג"ח בחו"ל פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0D -0.33% 128.72 128.72 0.32 11.77 08/07/2020
פסגות אג"ח חברות מדורגות + 30% אג"ח בארץ -חב' והמרה פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B -0.29% 1,130.36 1,130.36 -0.45 12.96 09/07/2020
פסגות אג"ח חו"ל - מנוטרלת מט"ח אג"ח בחו"ל פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.19% 106.37 106.37 1.39 12.35 08/07/2020
פסגות אג"ח ישראל-חו"ל + 10% אג"ח בארץ - כללי פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1C -0.36% 97.97 97.97 -0.08 13.73 08/07/2020
פסגות אג"ח מאוזן אג"ח בארץ - כללי פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.36% 123.35 123.35 -0.55 9.07 09/07/2020
פסגות‏ אג"ח מדורג – נקובה $‏ אג"ח בחו"ל פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0D 0.25% 119.57 119.57     07/07/2020
פסגות אג"ח מדינה + 10% אג"ח בארץ - מדינה פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A -0.07% 127.74 127.74 -0.04 3.98 09/07/2020
פסגות אג"ח מדינה ללא מניות אג"ח בארץ - מדינה פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0B -0.10% 199.15 199.15 -0.06 3.63 09/07/2020
פסגות אג"ח ממוצע A אג"ח בארץ -חב' והמרה פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0B -0.78% 117.57 117.57 -0.45 13.51 08/07/2020
פסגות אג"ח ממוצע AA אג"ח בארץ -חב' והמרה פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 -0.39% 113.77 113.77 -0.53 8.77 09/07/2020
פסגות אג"ח ממוקד A ומעלה אג"ח בארץ - כללי פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 -0.42% 94.56 94.56   10.80 09/07/2020
פסגות אג"ח משולבת + 10% אג"ח בארץ - כללי פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1B -0.65% 77.37 77.37 -0.23 15.62 08/07/2020
פסגות אג"ח משולבת + 20% אג"ח בארץ - כללי פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2C -0.65% 153.95 153.95 -0.10 16.50 08/07/2020
פסגות אג"ח ניהול מבוקר ללא מניות אג"ח בארץ - מדינה פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.17% 129.82 129.82 -0.19 5.09 09/07/2020
פסגות אג"ח עד 3 שנים אג"ח בארץ - כללי פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0B -0.23% 91.70 91.70 -0.64 14.78 09/07/2020
פסגות אג"ח עולמי מדורג אג"ח בחו"ל פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0D -0.22% 120.16 120.16 0.01 11.15 08/07/2020
פסגות אג"ח פלוס אג"ח בארץ - כללי פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A -0.15% 114.75 114.75 -0.11 7.93 09/07/2020
פסגות אירופה Index Plus - מנוטרלת מט"ח מניות בחו"ל פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4A -0.95% 139.34 139.34 -0.20 38.73 08/07/2020
פסגות אירופה Stock Picking מניות בחו"ל פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D -0.29% 204.06 204.06 -0.27 28.89 08/07/2020
פסגות אלפא אג"ח + 20% אג"ח בארץ - מדינה פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B -0.15% 1,402.26 1,402.26 -0.49 8.09 09/07/2020
פסגות אלפא שקלית ללא מניות אג"ח בארץ - שקליות פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 -0.02% 183.73 183.73 0.20 0.66 09/07/2020
פסגות אקטיבית 10/90 אג"ח בארץ - כללי פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A -0.23% 133.44 133.44 -0.39 9.07 09/07/2020
פסגות ארה"ב Index Plus - מנוטרלת מט"ח מניות בחו"ל פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4A 0.48% 140.44 140.44 -0.10 36.36 08/07/2020
פסגות ארה"ב ממוקדת מניות בחו"ל פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 0.47% 232.42 232.42 0.03 29.90 08/07/2020
פסגות בטא (!) שקלי ללא מניות אג"ח בארץ - שקליות פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A 0.04% 287.59 287.59 -0.19 10.97 09/07/2020
פסגות גלוב לתושבי חוץ בלבד פסגות קרנות נאמנות בע"מ חייבת 4D -0.42% 652.40 652.40 -0.17 30.95 07/07/2020
פסגות דינמית (!) אג"ח + 10% אג"ח בארץ - כללי פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1B -0.01% 135.53 135.53 -0.31 10.55 09/07/2020
פסגות י 10/90 פלוס אג"ח בארץ - כללי פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1B -0.64% 134.88 134.88 -0.31 10.84 08/07/2020
פסגות י 15/85 אג"ח בארץ - כללי פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2A -0.06% 97.65 97.65 -0.39 15.39 09/07/2020
פסגות י 20/80 Index Plus אג"ח בארץ - כללי פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B -0.39% 100.69 100.69   8.61 08/07/2020
פסגות י 25/75 פלוס אג"ח בארץ - כללי פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B -0.49% 158.32 158.32 -0.13 14.51 08/07/2020
פסגות י Long Run גמישות פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D -2.09% 87.73 87.73 -0.51 32.96 08/07/2020
פסגות יפן Stock Picking מניות בחו"ל פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D -0.48% 190.90 190.90 -0.22 19.27 08/07/2020
פסגות ישראל 20/80 אג"ח בארץ - כללי פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2A -0.30% 101.97 101.97 -0.48 10.43 09/07/2020
פסגות ישראל 30/70 אג"ח בארץ - כללי פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2A -0.15% 162.22 162.22 -0.49 15.27 09/07/2020
פסגות יתר מניות בארץ פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4A 0.76% 1,138.82 1,138.82 -0.40 24.26 09/07/2020
פסגות כספית דולר לריבית עולה קרן כספית פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0D -0.30% 90.64 90.64 -0.15 11.41 08/07/2020
פסגות כספית דולרית קרן כספית פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0D -0.29% 35,321.20 35,321.20 -0.18 11.40 08/07/2020
פסגות כספית ללא נע"מ קרן כספית פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.00% 101.19 101.19 -0.47 0.38 09/07/2020
פסגות כספית ממוקדת - נקובה $ קרן כספית פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0D 0.23% 100.38 100.38   0.24 07/07/2020
פסגות כספית נקובה $ קרן כספית פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0D 0.23% 108.53 108.53     07/07/2020
פסגות כספית פיקדון פלוס קרן כספית פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.00% 100.40 100.40 0.29 0.31 09/07/2020
פסגות כספית שקלית קרן כספית פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.00% 5,216.48 5,216.48   0.63 09/07/2020
פסגות מגמת ריבית 20/80 אג"ח בארץ - שקליות פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2A -0.13% 125.85 125.85 -0.24 8.33 09/07/2020
פסגות מד"פ מדורג אג"ח בארץ -חב' והמרה פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0B -0.25% 141.52 141.52 -0.54 10.52 09/07/2020
פסגות מדדית ללא מניות אג"ח בארץ - מדינה פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.24% 181.97 181.97 -0.67 5.95 09/07/2020
פסגות מדינה ומניות אג"ח בארץ - מדינה פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2A -0.09% 110.17 110.17 -0.44 7.32 09/07/2020
פסגות מדינה ישראל-ארה"ב אג"ח בארץ - מדינה פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0B -0.18% 119.50 119.50 0.55 3.81 08/07/2020
פסגות מדינה-מדורג + 15% אג"ח בארץ - מדינה פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B -0.45% 107.73 107.73 -0.21 7.25 08/07/2020
פסגות מדינה-מדורג ‏AA‏ + 10%‏ אג"ח בארץ - מדינה פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A -0.15% 122.49 122.49 -0.31 5.22 09/07/2020
פסגות מדינה-מדורג ללא מניות אג"ח בארץ - מדינה פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 -0.18% 137.33 137.33 -0.22 5.66 09/07/2020
פסגות מדינה-מדורג שקלי אג"ח בארץ - שקליות פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.01% 111.92 111.92   3.75 09/07/2020
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% אג"ח בארץ -חב' והמרה פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1B -0.49% 129.13 129.13 -0.52 18.73 08/07/2020
פסגות מודל סקטורים - מנוטרלת מט"ח מניות בחו"ל פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4A 0.15% 131.20 131.20 -0.04 33.00 08/07/2020
פסגות ממוקדת 20/80 אג"ח בארץ - כללי פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2A -0.32% 117.95 117.95 -0.57 10.64 09/07/2020
פסגות מניות BuySide חו"ל מניות בחו"ל פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D -0.54% 107.14 107.14 -0.08 30.83 08/07/2020
פסגות מניות BuySide ישראל מניות בארץ פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4A -0.24% 244.90 244.90 -0.40 26.10 09/07/2020
פסגות מניות גלובלי מניות בחו"ל פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 0.67% 206.93 206.93 -0.21 28.03 08/07/2020
פסגות מניות דיבידנד גלובלי מניות בחו"ל פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 0.23% 324.40 324.40 -0.30 27.61 08/07/2020
פסגות מניות והזדמנויות אג"ח מניות בארץ פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4B -0.87% 103.14 103.14 -0.22 32.23 08/07/2020
פסגות מניות חו"ל מניות בחו"ל פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 0.32% 694.61 694.61 -0.19 28.10 08/07/2020
פסגות מניות עולמי - עד 30% מט"ח מניות בחו"ל פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4B 0.16% 130.03 130.03 0.00 34.98 08/07/2020
פסגות מניות פינטק פלוס מניות בחו"ל פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 0.42% 136.42 136.42 0.18 33.36 08/07/2020
פסגות מניות פלוס מניות בארץ פסגות קרנות נאמנות בע"מ חייבת 4D -0.24% 122.56 122.56 0.10 28.73 08/07/2020
פסגות מניות רובוטיקה מניות בחו"ל פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 0.35% 128.12 128.12 0.55 32.70 08/07/2020
פסגות ניהול השקעה בחברות אג"ח בארץ -חב' והמרה פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 3B -0.37% 2,887.69 2,887.69 -0.52 17.92 09/07/2020
פסגות ניהול השקעות אג"ח בארץ - כללי פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2C -0.77% 108.88 108.88 -0.35 16.35 08/07/2020
פסגות ספיר גמישה גמישות פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D -1.03% 107.79 105.68 -0.37 26.92 08/07/2020
פסגות ספיר נקובה $ אג"ח בחו"ל פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2D 0.07% 119.82 119.82 0.72 6.13 07/07/2020
פסגות ספיר תיק השקעות אג"ח בארץ - כללי פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B -0.82% 121.68 119.29 -0.18 14.18 08/07/2020
פסגות ספיר תיק חו"ל אג"ח בחו"ל פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 3D -0.18% 119.02 119.02 0.19 12.04 08/07/2020
פסגות עוקבת מרכיב אג"ח תיק 2 הבנק הבינלאומי אג"ח בארץ - כללי פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 -0.25% 95.10 95.10   10.82 09/07/2020
פסגות עוקבת מרכיב אג"ח תיק 3 הבנק הבינלאומי אג"ח בארץ - כללי פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 -0.32% 94.62 94.62   13.04 09/07/2020
פסגות עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט אג"ח בארץ - מדינה פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A -0.06% 123.69 123.69 -0.58 2.65 09/07/2020
פסגות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי אג"ח בארץ - כללי פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0B -0.24% 107.02 107.02 -0.54 4.30 09/07/2020
פסגות עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט אג"ח בארץ - כללי פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B -0.39% 111.33 111.33 -0.46 7.34 08/07/2020
פסגות עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי אג"ח בארץ - כללי פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B -0.17% 171.93 171.93 -0.51 7.52 09/07/2020
פסגות עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט אג"ח בארץ - כללי פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B -0.50% 116.33 116.33 -0.24 10.58 08/07/2020
פסגות עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי אג"ח בארץ - כללי פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B -0.24% 98.84 98.84 -0.28 9.54 09/07/2020
פסגות עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט אג"ח בארץ - כללי פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 3C -0.62% 105.04 105.04 -0.25 15.84 08/07/2020
פסגות עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס הבנק הבינלאומי אג"ח בארץ -חב' והמרה פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.16% 96.22 96.22 -0.74 6.67 09/07/2020
פסגות ענקיות טכנולוגיה מניות בחו"ל פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 1.25% 213.41 213.41 0.68 30.61 08/07/2020
פסגות פארטו גמישות פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D -0.30% 86.72 86.72   33.00 08/07/2020
פסגות פוטנציאל אג"ח אג"ח בארץ - כללי פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0C -0.52% 126.99 126.99 -0.17 8.27 08/07/2020
פסגות פלטינום 20/80 אג"ח בארץ - כללי פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B -0.20% 161.14 161.14 -0.44 10.36 09/07/2020
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מנ אג"ח בארץ - מדינה פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.04% 113.84 113.84 0.02 2.14 09/07/2020
פסגות פרימיום אג"ח בארץ - כללי פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 3C -0.65% 202.96 202.96 -0.52 17.40 08/07/2020
פסגות צמוד בינוני אג"ח בארץ - מדינה פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 -0.25% 100.61 100.61 -0.88 6.73 09/07/2020
פסגות צמוד מדד ללא מניות אג"ח בארץ - מדינה פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.32% 118.65 118.65 -0.56 6.26 09/07/2020
פסגות צמוד קצר אג"ח בארץ -חב' והמרה פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.34% 113.00 113.00 -1.05 7.09 09/07/2020
פסגות צמודה + 10% אג"ח בארץ - מדינה פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1B -0.13% 140.74 140.74 -0.46 6.76 09/07/2020
פסגות קונצרני ניהול מטבעי אג"ח בארץ -חב' והמרה פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0D -0.65% 99.14 99.14 -0.45 12.12 08/07/2020
פסגות ריבית משתנה ללא מניות אג"ח בארץ - שקליות פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.10% 105.28 105.28 -0.39 2.43 09/07/2020
פסגות שווקים מתעוררים מניות בחו"ל פסגות קרנות נאמנות בע"מ חייבת 4D 0.59% 118.82 118.82 -0.43 28.81 08/07/2020
פסגות שווקים מתעוררים Index Plus - מנוטרלת מט"ח מניות בחו"ל פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4A 1.86% 94.90 94.90 -0.43 40.02 08/07/2020
פסגות שכבות אג"ח ללא מניות אג"ח בארץ - כללי פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.20% 130.19 130.19 -0.27 5.78 09/07/2020
פסגות שקלים עד שנתיים אג"ח בארץ - שקליות פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 -0.09% 104.59 104.59 0.00 3.12 09/07/2020
פסגות שקלית 10/90 אג"ח בארץ - שקליות פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A -0.10% 1,211.03 1,211.03 -0.16 6.74 09/07/2020
פסגות שקלית 1-3 שנים אג"ח בארץ שקליות פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 -0.29% 130.81 130.81 -0.25 8.88 09/07/2020
פסגות שקלית ארוכה 2+ שנים אג"ח בארץ - שקליות פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.09% 480.99 480.99 1.33 6.26 09/07/2020
פסגות שקלית מנוהלת פלוס ללא מניות אג"ח בארץ - שקליות פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.04% 136.48 136.48 0.36 3.67 09/07/2020
פסגות שקלית פלוס אג"ח בארץ - שקליות פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A -0.05% 110.94 110.94   8.97 09/07/2020
פסגות ת"א 125 מנוהלת מניות בארץ פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4A -0.39% 1,438.77 1,438.77 -0.64 24.07 09/07/2020
פסגות ת"א 35 Index Plus מניות בארץ פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4A -0.99% 93.79 93.79 -0.80 31.58 09/07/2020
פסגות ת"א 90 ויתר מניות בארץ פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4A -0.24% 2,784.26 2,784.26 -0.25 26.67 09/07/2020
פסגות ת"א MID CAP מניות בארץ פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4B -0.95% 223.01 223.01 -0.16 31.12 08/07/2020
פסגות ת"א Stock Picking מניות בארץ פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4A -0.67% 357.30 357.30 -0.71 24.55 09/07/2020
פסגות תיק אג"ח + 10% אג"ח בארץ - מדינה פסגות קרנות נאמנות בע"מ חייבת 1B -0.52% 93.23 93.23 -0.26 8.37 08/07/2020
פסגות תיק השקעות גמיש גמישות פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D -0.56% 140.77 140.77 -0.40 30.81 08/07/2020
פסגות תיק השקעות מנוהל אג"ח בארץ - כללי פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 3C -0.97% 99.41 99.41 -0.44 21.13 08/07/2020
פסגות תיק מניות מחקר פנימי מניות בארץ פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4B -0.50% 94.91 94.91 -0.67 24.11 09/07/2020
פסגות תיק מניות עולמי - נקובה $ מניות בחו"ל פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D -0.97% 27.23 27.23 0.06 30.08 07/07/2020
פסגות תיק מנייתי מניות בארץ פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4B -1.64% 122.03 122.03 -0.39 32.99 08/07/2020
פסגות תיק צמוד מדד אג"ח בארץ - מדינה פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 -0.19% 125.70 125.70 -0.47 6.11 09/07/2020
פסגות תיק קונצרני מדורג אג"ח בארץ -חב' והמרה פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.37% 127.78 127.78 -0.48 10.53 09/07/2020
פסגות(!) אג"ח בתשואה גבוהה הגנתי אג"ח בארץ -חב' והמרה פסגות קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A 0.14% 159.13 159.13 -0.47 13.17 09/07/2020
פסטרנק שהם (!) אג"ח חברות ללא מניות אג"ח בארץ -חב' והמרה איילון קרנות נאמנות פטורה 0A -0.14% 101.37 101.37 -0.43 12.03 09/07/2020
פסטרנק שהם גמישה גמישות איילון קרנות נאמנות פטורה 4D -0.45% 103.69 103.69   31.49 08/07/2020
פסטרנק שהם י 30/70 אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 2B -0.42% 118.77 118.77   15.99 09/07/2020
פסטרנק שהם מניות מניות בארץ איילון קרנות נאמנות פטורה 4B 0.10% 121.55 121.55 0.23 23.71 09/07/2020
פרופאונד 20/80 אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 2B -0.36% 94.45 94.45   12.67 09/07/2020
פרופאונד אג"ח מדורגות (!) אג"ח בארץ -חב' והמרה איילון קרנות נאמנות פטורה 0A -0.41% 96.25 96.25   11.13 09/07/2020
פרופאונד גמישה גמישות איילון קרנות נאמנות פטורה 4D 0.00% 89.93 89.93   28.40 09/07/2020
פרופאונד י 10/90 אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 1A -0.28% 103.16 103.16 -0.20 7.58 09/07/2020
פרופאונד מנייתית מניות בארץ איילון קרנות נאמנות פטורה 4B 0.08% 184.57 184.57 0.22 23.41 09/07/2020
פת"פ (!) אג"ח + 10% אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 1B -0.16% 151.93 151.93 -0.50 13.27 09/07/2020