רשימת קרנות

שם נייר ערך אפיק מנהל מעמד
מס
פרופיל
חשיפה
שינוי
יומי
מחיר
קניה
מחיר
פדיון
שארפ
12 חוד'
אחרונים
ס. תקן
12 חוד'
אחרונים
תאריך
עדכון
           
קבין מניות חו"ל מניות בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 0.55% 167.42 167.42 0.84 31.77 02/07/2020
קבין השקעות - קרן ממונפת ממונפות ואסטרטגיות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 6F 0.81% 321.77 321.77 0.82 45.69 02/07/2020
קסם 0A) KTF) אג"ח ממשלתי כללי --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A 0.01% 149.33 149.33 1.15 5.01 05/07/2020
קסם 0A) KTF) משולבת אגח כללי ישראל (65%) וקונצרני --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.18% 120.49 120.49 0.22 5.82 05/07/2020
קסם 0A) KTF) תל בונד מאגר --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.54% 127.98 127.98 -0.47 10.15 05/07/2020
קסם 0D) KTF) תל בונד-דולר --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0D -0.71% 91.49 91.49 -0.69 13.62 05/07/2020
קסם 1A) KTF) משולבת אגח כללי ישראל (90%) ומניות (1 --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A -0.35% 140.62 140.62 0.23 6.72 05/07/2020
קסם 2B) KTF) משולבת אגח כללי ישראל (85%) ומניות (1 --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B -0.40% 113.62 113.62 0.22 7.32 05/07/2020
קסם 4A) KTF) משולבת (S&P 500 (70%) Nasdaq (30% חוד --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4A 0.76% 165.09 165.09 0.33 32.99 02/07/2020
קסם 4A) KTF) משולבת מניות אירופה חודשי מנוטרלת איר --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4A 2.00% 120.64 120.64 -0.10 39.25 02/07/2020
קסם 4A) KTF) ת"א 125 --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4A -3.01% 133.22 133.22 -0.41 26.02 05/07/2020
קסם 4A) KTF) ת"א 35 --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4A -3.30% 95.34 95.34 -0.63 25.60 05/07/2020
קסם 4A) KTF) ת"א 90 --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4A -2.69% 129.70 129.70 0.03 29.16 05/07/2020
קסם 4A) KTF) ת"א סקטור-באלאנס --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4A -3.19% 104.14 104.14 -0.38 27.28 05/07/2020
קסם Bluestar Israel Global Technology KTF --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 0.80% 160.84 160.84 0.59 32.44 02/07/2020
קסם DAX 30 KTF --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 2.46% 87.41 87.41 -0.13 32.15 02/07/2020
קסם DAX 30 KTF מנוטרלת מט"ח --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4A 3.04% 99.20 99.20 -0.02 35.77 02/07/2020
קסם DJ Industrial Average KTF מנוטרלת מט"ח --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4A 0.50% 114.92 114.92 -0.10 35.84 02/07/2020
קסם DJ Internet Composite KTF --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D -0.13% 121.18 121.18 0.49 31.68 02/07/2020
קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 KTF --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0D -0.05% 127.88 127.88 0.30 15.28 02/07/2020
קסם Indxx Climate Change Solutions KTF --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 2.47% 115.68 115.68   163.35 02/07/2020
קסם Indxx US Sharing Economy KTF --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 0.47% 110.13 110.13 0.15 35.12 02/07/2020
קסם Indxx USD Disruptive Technologies KTF --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4A 0.01% 112.60 112.60 0.35 36.34 02/07/2020
קסם Indxx USD Disruptive Technologies KTF מנוטרלת --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4A 0.47% 118.54 118.54 0.29 38.92 02/07/2020
קסם KTF י אינדקס Bullet דולר 2023 --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0D -0.38% 101.87 101.87   13.43 02/07/2020
קסם KTF י אינדקס Bullet דולר 2025 נקובה $ --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0D 0.09% 107.12 107.12   9.28 02/07/2020
קסם KTF יי BlueStar Data Center and Logistics Real --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D -0.03% 108.54 108.54   46.59 02/07/2020
קסם KTFי (00) מק"מ --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.00% 111.11 111.11 1.75 0.13 05/07/2020
קסם KTFי (00) צמודות מדד ממשלתיות --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 -0.12% 147.32 147.32 0.72 7.11 05/07/2020
קסם KTFי (00) צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 -0.11% 112.13 112.13 -0.91 3.77 05/07/2020
קסם KTFי (00) צמודות מדד ממשלתיות 5-10 שנים --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 -0.10% 122.34 122.34 0.16 6.90 05/07/2020
קסם KTFי (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.11% 135.62 135.62 1.67 4.43 05/07/2020
קסם KTFי (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5 שנים --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.05% 138.89 138.89 1.50 1.42 05/07/2020
קסם KTFי (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.17% 167.15 167.15 1.72 7.91 05/07/2020
קסם KTFי שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5-10 שנים --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.10% 109.27 109.27 1.53 4.64 05/07/2020
קסם KTFי ת"א -טכנולוגיה --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4A -1.95% 106.02 106.02   21.18 05/07/2020
קסם KTFי תל בונד 20 --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 -0.69% 125.81 125.81 -0.58 8.68 05/07/2020
קסם KTFי תל בונד 40 --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 -0.33% 134.09 134.09 -0.46 7.60 05/07/2020
קסם KTFי תל בונד 60 --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 -0.51% 116.06 116.06 -0.51 8.13 05/07/2020
קסם KTFי תל בונד צמודות --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 -0.55% 116.20 116.20 -0.63 8.73 05/07/2020
קסם KTFי תל בונד צמודות-יתר --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 -0.58% 118.83 118.83 -0.75 10.85 05/07/2020
קסם KTFי תל בונד ריבית משתנה --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 -0.41% 103.56 103.56 -0.31 6.90 05/07/2020
קסם KTFי תל בונד שקלי --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 -0.47% 143.05 143.05 -0.33 10.97 05/07/2020
קסם KTFי תל בונד שקלי-50 --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 -0.39% 97.66 97.66 -0.26 9.70 05/07/2020
קסם KTFי תל בונד תשואות --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 -0.63% 105.46 105.46 -0.87 16.43 05/07/2020
קסם KTFי תל בונד תשואות שקל --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 -0.77% 103.36 103.36 -0.51 17.58 05/07/2020
קסם KTFי תל בונד-צמודות 3-5 --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 -0.51% 94.85 94.85 -0.73 10.03 05/07/2020
קסם KTFי תל בונד-צמודות AA-AAA --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 -0.49% 99.29 99.29 -0.50 7.75 05/07/2020
קסם KTFי תל בונד-שקלי AA-AAA --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 -0.30% 103.34 103.34 0.13 7.57 05/07/2020
קסם MDAX KTF מנוטרלת מט"ח --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4A 2.26% 99.24 99.24 0.02 31.63 02/07/2020
קסם Morningstar Wide Moat Focus KTF מנוטרלת מט"ח --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4B 0.46% 180.31 180.31 0.16 36.29 02/07/2020
קסם NASDAQ 100 KTF --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 0.18% 140.82 140.82 0.97 30.98 02/07/2020
קסם NASDAQ 100 KTF מנוטרלת מט"ח --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4A 0.72% 183.24 183.24 0.89 32.95 02/07/2020
קסם NASDAQ Biotechnology KTF מנוטרלת מט"ח --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4A 0.72% 3,915.82 3,915.82   45.86 02/07/2020
קסם Russell 2000 KTF מנוטרלת מט"ח --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4A 0.58% 81.21 81.21 -0.22 43.47 02/07/2020
קסם S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0D -0.28% 103.14 103.14 0.15 12.20 02/07/2020
קסם S&P 500 KTF --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 0.01% 134.78 134.78 0.16 30.97 02/07/2020
קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4A 0.53% 148.72 148.72 0.12 33.62 02/07/2020
קסם S&P 500 KTF נקובה $ --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 0.59% 105.37 105.37   52.08 02/07/2020
קסם S&P Aerospace & Defense KTF מנוטרלת מט"ח --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4A -0.16% 92.56 92.56 -0.38 47.41 02/07/2020
קסם S&P Consumer Discretionary KTF מנוטרלת מט"ח --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4A 0.38% 131.00 131.00 0.14 33.85 02/07/2020
קסם S&P Financial KTF --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D -0.32% 88.11 88.11 -0.39 42.21 02/07/2020
קסם S&P Financial KTF מנוטרלת מט"ח --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4A 0.16% 88.11 88.11 -0.39 45.61 02/07/2020
קסם S&P Industrial KTF מנוטרלת מט"ח --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4A 0.80% 96.59 96.59 -0.30 41.04 02/07/2020
קסם S&P Technology KTF מנוטרלת מט"ח --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4A 0.52% 157.97 157.97 0.82 37.45 02/07/2020
קסם STOXX Europe 600 KTF --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 1.44% 97.17 97.17 -0.27 28.36 02/07/2020
קסם STOXX Europe 600 KTF מנוטרלת אירו --- אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4A 1.97% 126.98 126.98 -0.14 32.10 02/07/2020
קסם אזימוט (!) אג"ח חברות אג"ח בארץ -חב' והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1B -0.79% 110.15 110.15 -0.22 11.28 05/07/2020
קסם אזימוט (!)י 10-90 אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1B -0.80% 107.40 107.40 0.24 10.35 05/07/2020
קסם אזימוט 10/90 דיבידנד אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1B -0.60% 148.03 148.03 -0.38 8.99 05/07/2020
קסם אזימוט אג"ח ללא מניות אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0B -0.34% 135.20 135.20 -0.23 6.26 05/07/2020
קסם אזימוט השקעות מניות בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4C -1.59% 120.55 120.55 -0.68 15.99 05/07/2020
קסם אזימוט י 18/82 חי דיבידנד אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2A -0.88% 117.29 117.29 -0.36 11.59 05/07/2020
קסם אזימוט מניות דיבידנד מניות בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4B -3.05% 88.58 88.58 -0.60 25.68 05/07/2020
קסם אזימוט שקלית מדינה מנוהלת אג"ח בארץ - שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 -0.03% 441.57 441.57 0.80 3.36 05/07/2020
קסם אזימוט תיק מנוהל 20% אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2C 0.63% 109.66 109.66 -0.27 14.65 02/07/2020
קסם אקסלנס 10-90 אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A -0.48% 112.56 112.56 -0.20 8.87 05/07/2020
קסם אקסלנס (!) 10-90 אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1B -0.47% 113.06 113.06 -0.06 7.69 05/07/2020
קסם אקסלנס (!) אג"ח מדינות-נקובה $ אג"ח בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0D -0.02% 123.78 123.78     02/07/2020
קסם אקסלנס (!) בונד משתנה אג"ח בארץ - שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.28% 105.75 105.75 -0.18 5.31 05/07/2020
קסם אקסלנס (!) מבחר קונצרני + 10% אג"ח בארץ -חב' והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A -0.60% 117.03 117.03 -0.36 11.48 05/07/2020
קסם אקסלנס (!) קונצרני אג"ח בארץ -חב' והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0B -0.50% 835.83 835.83 -0.42 10.58 05/07/2020
קסם אקסלנס (!) קונצרני חו"ל מנוטרלת מט"ח חייבת אג"ח בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ חייבת 0A 0.32% 110.55 110.55 0.36 8.53 02/07/2020
קסם אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניות אג"ח בארץ - שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 -0.03% 105.08 105.08 0.97 1.11 05/07/2020
קסם אקסלנס (!) תיק אג"ח ללא מניות אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.25% 109.12 109.12 -0.06 7.33 05/07/2020
קסם אקסלנס (!) תיק קונצרני עד 4 שנים אג"ח בארץ -חב' והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0B -0.81% 164.65 164.65 -0.60 9.10 05/07/2020
קסם אקסלנס (2D) תיק + 20% - אגד חוץ אגד חוץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2D -0.20% 98.12 98.12 -0.05 13.87 02/07/2020
קסם אקסלנס 5-95 אג"ח בארץ - מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A -0.18% 106.01 106.01 0.18 4.36 05/07/2020
קסם אקסלנס אג"ח + 15% אג"ח בארץ - מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2A -0.28% 169.68 169.68 0.03 5.87 05/07/2020
קסם אקסלנס אג"ח 2021 נקוב בדולר אג"ח בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ חייבת 0D -0.16% 130.37 130.37     02/07/2020
קסם אקסלנס אג"ח בנקים ו-AA אג"ח בארץ -חב' והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.21% 102.76 102.76 -0.11 5.73 05/07/2020
קסם אקסלנס אג"ח דולר בינלאומי אג"ח בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0D -0.29% 246.86 246.86 0.19 11.48 02/07/2020
קסם אקסלנס אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח אג"ח בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A 0.29% 104.63 104.63 0.67 6.60 02/07/2020
קסם אקסלנס אג"ח מדורג ללא מניות אג"ח בארץ -חב' והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0B -0.35% 167.26 167.26 -0.52 8.33 05/07/2020
קסם אקסלנס אג"ח מדורגות אג"ח בארץ -חב' והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.41% 113.14 113.14 -0.46 9.97 05/07/2020
קסם אקסלנס אג"ח מדינה אג"ח בארץ - מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ חייבת 0B -0.05% 129.49 129.49 -1.83 0.72 05/07/2020
קסם אקסלנס אג"ח ממשלתי בחו"ל עד שנתיים מנוטרלת מט" אג"ח בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A 0.07% 187.76 187.76 0.17 1.33 02/07/2020
קסם אקסלנס אג"ח נדלן חשפיה לאמריקה-חברות אג"ח בארץ -חב' והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.53% 112.55 112.55 -0.33 13.35 05/07/2020
קסם אקסלנס אג"ח עד 2021 אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 -0.07% 100.01 100.01 -1.01 2.69 05/07/2020
קסם אקסלנס אנרגיה מניות בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4C 1.96% 95.71 95.71 -0.82 52.97 02/07/2020
קסם אקסלנס ארה"ב חייבת מניות בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ חייבת 4D 1.12% 117.35 117.35 0.41 30.34 02/07/2020
קסם אקסלנס גמישה גמישות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 5D 0.64% 1,489.31 1,489.31 0.20 27.67 02/07/2020
קסם אקסלנס י 10/90 תיק סולידי אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A -0.38% 259.87 259.87 0.28 3.82 05/07/2020
קסם אקסלנס יופיטר אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 3D 0.32% 47.56 47.09 -0.04 9.57 02/07/2020
קסם אקסלנס יורו אג"ח בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1D -0.25% 143.80 143.80 -0.48 12.57 02/07/2020
קסם אקסלנס יתר מניות בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4B 0.64% 248.60 248.60 0.31 31.83 02/07/2020
קסם אקסלנס כספית דולר קרן כספית אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0D -0.46% 94.26 94.26 -0.13 11.47 02/07/2020
קסם אקסלנס כספית לריבית עולה קרן כספית אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.00% 100.73 100.73 1.12 0.26 05/07/2020
קסם אקסלנס מדדית מדינה מנוהלת אג"ח בארץ - מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 -0.14% 241.91 241.91 -0.20 5.12 05/07/2020
קסם אקסלנס מדינה - AA ומעלה אג"ח בארץ - מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 -0.16% 147.04 147.04 -0.05 4.11 05/07/2020
קסם אקסלנס מדינה + 10% אג"ח בארץ - מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A -0.21% 104.33 104.33 0.24 4.58 05/07/2020
קסם אקסלנס מדינה ללא מניות אג"ח בארץ - מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0B -0.04% 166.97 166.97 0.48 3.83 05/07/2020
קסם אקסלנס מדינה פלטינום אג"ח בארץ - מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 -0.07% 128.80 128.80 0.08 3.37 05/07/2020
קסם אקסלנס מדינה צמוד - A ומעלה אג"ח בארץ - מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.27% 108.75 108.75 -0.71 6.19 05/07/2020
קסם אקסלנס מדינה שקלי – A ומעלה אג"ח בארץ שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 -0.20% 221.29 221.29 0.06 5.42 05/07/2020
קסם אקסלנס מודל טיפיגו Healthcare מניות בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 0.32% 114.29 114.29   29.68 02/07/2020
קסם אקסלנס מודל טיפיגו Technology מניות בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 0.25% 119.75 119.75   32.29 02/07/2020
קסם אקסלנס מודל ללא מניות אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0B -0.35% 151.71 151.71 -0.39 7.57 05/07/2020
קסם אקסלנס מחלקת אג"ח בארץ - שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1B -0.33% 122.15 122.15 -0.65 5.96 05/07/2020
קסם אקסלנס ממשלתי טהור אג"ח בארץ - מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.00% 112.45 112.45 0.40 3.30 05/07/2020
קסם אקסלנס ממשלתית ללא מניות אג"ח בארץ - מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.08% 118.59 118.59 -0.21 2.86 05/07/2020
קסם אקסלנס מניות מניות בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4B 0.97% 141.98 141.98 0.33 29.11 02/07/2020
קסם אקסלנס מניות US ממוקדת מניות בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 0.23% 132.84 132.84 0.08 33.76 02/07/2020
קסם אקסלנס מניות גלובלי ממוקדת מניות בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 0.28% 117.81 117.81 0.17 28.43 02/07/2020
קסם אקסלנס מניות חו"ל מניות בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 0.43% 95.35 95.35 0.36 28.98 02/07/2020
קסם אקסלנס מניות ישראל מניות בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4B -2.27% 356.39 356.39 0.12 24.86 05/07/2020
קסם אקסלנס מניות עולם מניות בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 0.85% 143.95 143.95 0.39 30.31 02/07/2020
קסם אקסלנס מניות פרימיום מניות בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4B -2.14% 93.51 93.51 -0.27 27.53 05/07/2020
קסם אקסלנס מק"מ טהור מתגלגל אג"ח בארץ - שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.00% 103.83 103.83 0.37 0.15 05/07/2020
קסם אקסלנס סקטורים עולמי מניות בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 0.15% 1,593.28 1,593.28 0.16 29.88 02/07/2020
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב אג"ח – תיק 2 הבנק הבינלאומי אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 -0.18% 93.08 93.08   7.43 05/07/2020
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב אג"ח – תיק 3 הבנק הבינלאומי אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 -0.22% 99.00 99.00   9.28 05/07/2020
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי אג"ח בארץ -חב' והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.19% 461.05 461.05 -0.49 5.85 05/07/2020
קסם אקסלנס עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט אג"ח בארץ - מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1B -0.18% 100.36 100.36 -0.58 3.18 05/07/2020
קסם אקסלנס עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B -0.32% 174.00 174.00 -0.12 6.27 05/07/2020
קסם אקסלנס עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2C 0.39% 105.21 105.21 -0.20 9.64 02/07/2020
קסם אקסלנס עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B -0.61% 119.13 119.13 0.01 9.66 05/07/2020
קסם אקסלנס עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 3D 0.58% 107.96 107.96 0.16 13.59 02/07/2020
קסם אקסלנס צמוד בינוני אג"ח בארץ - מדינה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 -0.19% 101.11 101.11 -0.48 5.07 05/07/2020
קסם אקסלנס קונצרני A ומעלה אג"ח בארץ -חב' והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.38% 158.27 158.27 -0.44 9.08 05/07/2020
קסם אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN אג"ח בארץ -חב' והמרה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.65% 136.77 136.77 -0.41 11.60 05/07/2020
קסם אקסלנס שכבות מדדי מניות חו"ל מניות בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 0.60% 172.76 172.76 0.03 30.96 02/07/2020
קסם אקסלנס שקלית אג"ח בארץ - שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A 0.00% 141.75 141.75 0.45 3.10 05/07/2020
קסם אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה אג"ח בארץ שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 0.06% 124.30 124.30 1.17 2.50 05/07/2020
קסם אקסלנס תחליף לפיקדון נקוב דולר קרן כספית אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0D -0.17% 126.20 126.20     02/07/2020
קסם אקסלנס תיק 20-80 אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B 0.96% 109.94 109.94 -0.30 16.19 02/07/2020
קסם אקסלנס תיק גמיש גמישות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D -0.33% 60.10 60.10 0.02 30.00 02/07/2020
קסם אקסלנס תיק השקעות ללא מניות אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0B -0.32% 124.78 124.78 -0.29 7.90 05/07/2020
קסם אקסלנס תיק מנוהל 15% אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B -0.56% 158.68 158.68 -0.29 7.30 05/07/2020
קסם אקסלנס תיק שקלי אג"ח בארץ - שקליות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.16% 121.07 121.07 0.30 5.05 05/07/2020
קסם בלוקאי מניות חו"ל מניות בחו"ל אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D -0.09% 126.49 126.49 0.05 29.26 02/07/2020
קסם גמישה גמישות אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 0.23% 96.81 96.81 0.10 27.44 02/07/2020
קסם י 30/70 אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2C -0.89% 149.47 149.47 -0.29 11.69 05/07/2020
קסם מניות ישראל מניות בארץ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4B -2.52% 125.92 125.92 0.33 22.57 05/07/2020
קסם עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B -0.33% 101.50 101.50 -0.24 5.85 05/07/2020
קסם קבין י 20/80 אג"ח בארץ - כללי אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2D 0.63% 119.90 119.90 0.15 11.95 02/07/2020