פורטל פיננסי > בורסת ת"א - אג"ח צמוד מדד קונצרני באות א'
הנתונים בהשהייה של 20 דקות

בורסת ת"א
אג"ח צמוד מדד קונצרני באות א'

שם אג"ח עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי
יומי באג'
שינוי
יומי ב-%
נפח מסחר
(בא' ₪)
מח"מ תשואה
ברוטו
תשואה
נטו
ערך
מתואם
תאריך פדיון
קרוב
דירוג
מעלות
דירוג
מדרוג
 למסחר   לתיק   למעקב 
       
אגוד הנפ אגח י סגירהנעילה 102.42 0.03 0.03% 790.3 2.83 -0.39% -0.46% 100.55 15/09/2022 - Aa3               
אגוד הנפ אגח יא סגירהנעילה 106.64 0.01 0.01% 123.9 4.29 -0.22% -0.50% 101.22 02/04/2024 - Aa3               
אגוד הנפקות אגח ט סגירהנעילה 105.73 0.02 0.02% 672.3 2.78 -0.33% -0.62% 102.08 01/03/2020 - Aa3               
אגוד הנפקות התח יט סגירהנעילה 111.45 0.09 0.08% 25.7 1.13 -0.46% -1.75% 105.88 04/07/2020 - A1               
אגוד הנפקות כ רובד 2 סגירהנעילה 5,232,615 2,615.00 0.05% 837.0 1.80 1.22% 0.46% 5,085,384 11/09/2021 - A3               
אגוד הנפקות כא רובד 2 סגירהנעילה 5,195,844 0.00 0.00% 1,091.9 2.77 1.09% 0.64% 5,111,067 10/09/2022 - A3               
אגוד הנפקות שה נד 1 סגירהנעילה 115.50 0.14 0.12% 37.4 0.80 0.16% -1.40% 110.75 10/09/2020 - A2               
אדגר אגח י סגירהנעילה 110.04 0.25 0.23% 236.7 5.38 1.49% 0.78% 102.40 01/09/2023 - A3               
אדגר אגח ז סגירהנעילה 109.45 0.00 0.00% - 0.13 0.49% -4.70% 108.78 01/01/2020 - A3               
אדגר אגח ח סגירהנעילה 106.44 0.08 0.08% 183.7 1.60 0.39% -0.63% 101.41 01/01/2020 - A3               
אדגר אגח ט סגירהנעילה 116.21 0.20 0.17% 818.3 3.37 0.93% -0.25% 102.86 01/07/2021 - A3               
אדמה אגח ב סגירהנעילה 164.27 0.22 0.13% 3,308.0 7.69 1.23% 0.06% 124.17 30/11/2020 AA- -               
אזורים אגח 9 סגירהנעילה 110.10 0.00 0.00% 228.8 1.10 0.42% -1.26% 104.47 31/12/2019 - A2               
אידיבי פיתוח ט סגירהנעילה 72.50 -0.50 -0.68% 4,966.7 2.67 26.07% 19.78% 124.01 18/12/2020 BB- -               
אידיביפת אגח יא סגירהנעילה 102.38 0.00 0.00% - 0.04 8.62% 0.88% 102.54 28/11/2019 - -               
איידיאו אגח ז סגירהנעילה 109.96 0.04 0.04% 656.8 2.05 0.39% -0.74% 102.13 31/12/2020 A+ -               
איידיאו אגח ח סגירהנעילה 110.74 -0.05 -0.05% 898.8 4.37 0.77% 0.12% 102.77 30/06/2023 A+ -               
איידיאיי הנפקות הת ג ש"ה סגירהנעילה 108.98 0.39 0.36% 6.7 1.05 -0.08% -1.50% 103.75 15/12/2020 - A2               
אינטר גרין אגחא סגירהנעילה 106.88 -0.57 -0.53% 51.4 4.06 0.84% 0.34% 102.23 30/06/2020 - -               
אלביט הד אגח ט סגירהנעילה 115.42 -0.11 -0.10% 127.0 0.04 - 432.33% 102.45 01/12/2019 - -               
אלבר אגח יז סגירהנעילה 101.53 0.05 0.05% 5,261.5 3.78 1.50% 1.02% 100.13 20/07/2020 - -               
אלבר אגח טז סגירהנעילה 105.24 -0.02 -0.02% 984.7 2.29 0.93% 0.34% 102.16 20/12/2019 A+ -               
אלדן תחבו אגח ד סגירהנעילה 105.57 -0.05 -0.05% 95.8 1.92 0.92% 0.21% 101.83 31/10/2020 A+ -               
אלדן תחבו אגח ה סגירהנעילה 106.05 0.02 0.02% 323.5 2.31 0.91% 0.11% 100.78 30/03/2020 A+ -               
אלוני חץ אגח ח סגירהנעילה 115.93 0.15 0.13% 720.1 1.73 -0.14% -1.58% 107.23 24/02/2020 AA- Aa3               
אלעזרא אגח ב סגירהנעילה 110.86 0.21 0.19% 11.2 0.99 2.61% 0.04% 105.67 31/05/2020 - -               
אלקטרה אגח ג סגירהנעילה 127.76 -0.22 -0.17% 15.4 0.93 -0.04% -1.26% 122.20 22/04/2020 - A1               
אלקטרה נדלן אגח ד סגירהנעילה 112.20 -0.40 -0.36% - 0.95 -0.42% -2.17% 107.12 01/11/2020 BBB Baa1               
אלרוב נדלן אגחב סגירהנעילה 107.43 -0.27 -0.25% 13.2 0.70 0.58% -1.06% 104.35 31/07/2020 - A2               
אלרוב נדלן אגחג סגירהנעילה 103.33 0.01 0.01% 96.7 1.52 0.75% 0.16% 101.63 01/06/2020 - A2               
אלרוב נדלן אגחד סגירהנעילה 106.93 0.19 0.18% 411.0 2.59 0.85% 0.18% 102.73 31/12/2019 - A2               
אמות אגח ב סגירהנעילה 112.95 -0.01 -0.01% 369.2 1.60 -0.27% -1.63% 104.44 02/07/2020 AA Aa2               
אמות אגח ג סגירהנעילה 117.24 0.13 0.11% 389.8 0.61 -0.34% -3.32% 113.65 30/12/2019 AA Aa2               
אמות אגח ד סגירהנעילה 119.26 0.01 0.01% 2,735.7 5.52 0.21% -0.56% 101.59 02/07/2023 AA Aa2               
אמות אגח ו סגירהנעילה 103.68 0.33 0.32% 8,330.8 7.95 0.72% 0.43% 100.13 03/10/2025 - -               
אספן גרופ אגח ו סגירהנעילה 108.68 0.26 0.24% 585.9 2.26 1.08% -0.32% 101.87 31/12/2019 - A3               
אפריקה אגח כו סגירהנעילה 63.95 0.11 0.17% 12.8 1.72 46.19% 33.84% 115.59 03/12/2019 - -               
אפריקה אגח כז סגירהנעילה 61.22 0.21 0.34% 210.1 1.93 37.01% 27.34% 106.91 16/05/2020 - -               
אפריקה אגח כח סגירהנעילה 81.93 0.06 0.07% 111.9 1.88 21.50% 15.99% 105.16 01/03/2020 - -               
אפריקה מגורים אגח ב סגירהנעילה 105.52 0.00 0.00% - 0.38 2.05% 0.50% 104.48 31/03/2020 - A2               
אפריקה נכסים אגח ו סגירהנעילה 105.28 0.00 0.00% 0.6 0.69 0.56% -1.24% 102.35 05/01/2020 - A3               
אפריקה נכסים אגח ז סגירהנעילה 108.08 0.09 0.08% 4,134.5 2.39 0.84% -0.36% 101.04 30/04/2021 - A3               
אפריקה נכסים אגח ח סגירהנעילה 107.69 0.06 0.06% 424.1 5.22 1.44% 0.79% 101.73 15/10/2020 - A3               
ארזים אגח 2 סגירהנעילה 45.50 0.00 0.00% - 7.46 24.49% 20.79% 144.73 30/04/2027 D -               
ארזים אגח 4 סגירהנעילה 74.76 0.00 0.00% - 4.75 17.01% 13.08% 121.52 31/01/2020 D -               
ארפורט אגח ה סגירהנעילה 112.84 0.12 0.11% 7,813.3 4.67 0.13% -0.50% 102.07 28/02/2020 AA -               
ארפורט אגח ז סגירהנעילה 108.81 0.04 0.04% 253.1 1.72 -0.44% -1.26% 102.60 10/02/2020 AA -               
ארפורט אגח ט סגירהנעילה 100.01 0.00 0.00% 1,652.1 8.60 0.65% 0.49% 100.03 30/08/2020 - -               
אשדר אגח א סגירהנעילה 127.35 0.00 0.00% - 0.53 0.56% -1.61% 124.54 31/05/2020 A -               
אשדר אגח ג סגירהנעילה 110.33 0.03 0.03% - 0.62 0.33% -1.75% 106.96 01/01/2020 A -               
אשטרום נכסים אגח 10 סגירהנעילה 114.37 0.32 0.28% 1,232.3 4.45 0.60% -0.17% 102.67 01/01/2020 A -               
אשטרום נכסים אגח 11 סגירהנעילה 110.37 -0.60 -0.54% 333.0 6.62 0.42% -0.02% 100.58 30/04/2020 A+ -               
אשטרום נכסים אגח 7 סגירהנעילה 113.50 -0.50 -0.44% - 0.86 0.51% -1.31% 109.97 01/01/2020 A -               
אשטרום נכסים אגח 8 סגירהנעילה 111.39 -0.12 -0.11% 87.4 1.50 -0.08% -1.47% 104.08 01/12/2019 A -               
אשטרום קב אגח א סגירהנעילה 106.82 -0.04 -0.04% 865.6 3.16 0.54% -0.12% 100.82 10/05/2020 A -