פורטל פיננסי > בורסת ת"א - אג"ח צמוד מדד קונצרני באות ב'
הנתונים בהשהייה של 20 דקות

בורסת ת"א
אג"ח צמוד מדד קונצרני באות ב'

שם אג"ח עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי
יומי באג'
שינוי
יומי ב-%
נפח מסחר
(בא' ₪)
מח"מ תשואה
ברוטו
תשואה
נטו
ערך
מתואם
תאריך פדיון
קרוב
דירוג
מעלות
דירוג
מדרוג
 לתיק   למעקב 
       
בזן אגח א סגירהנעילה 119.04 -0.49 -0.41% 95.0 0.24 5.05% 0.47% 119.59 30/06/2020 Ail -               
בזק אגח 6 סגירהנעילה 106.87 0.01 0.01% 2,919.6 1.60 2.64% 1.53% 105.09 01/12/2020 AA-il Aa2il               
בזק אגח 10 סגירהנעילה 100.66 0.16 0.16% 1,786.8 4.23 2.34% 1.74% 101.04 01/12/2022 AA-il Aa2il               
ביג אגח ה סגירהנעילה 99.79 -0.70 -0.70% 1,153.8 1.70 3.54% 2.65% 101.61 10/08/2020 AA-il Aa3il               
ביג אגח ז סגירהנעילה 100.56 0.79 0.79% 350.4 3.58 2.95% 2.21% 101.29 10/05/2020 AA-il Aa3il               
ביג אגח ח סגירהנעילה 98.21 -0.17 -0.17% 63.3 4.57 2.09% 1.57% 101.74 12/04/2020 AAil Aa3il               
ביג אגח ט סגירהנעילה 98.33 -0.59 -0.60% 1,338.6 4.72 2.53% 1.90% 101.57 20/12/2020 AA-il Aa3il               
ביג אגח טו סגירהנעילה 84.90 -0.74 -0.86% 1,486.4 7.44 3.31% 2.51% 100.26 31/01/2021 - Aa3il               
ביג אגח יא סגירהנעילה 99.40 -0.37 -0.37% 46.2 5.91 2.01% 1.50% 100.84 20/10/2020 AAil -               
ביג אגח יב סגירהנעילה 100.80 0.17 0.17% 6,437.4 5.85 3.33% 2.46% 100.36 25/02/2021 AA-il Aa3il               
ביג אגח יג סגירהנעילה 88.38 -0.73 -0.82% 735.1 7.03 2.44% 1.85% 100.02 25/03/2021 AAil -               
ביג אגח יד סגירהנעילה 91.67 -0.79 -0.85% 118.1 5.00 1.79% 1.35% 100.07 30/11/2020 AAil -               
בינל הנפק אגח ט סגירהנעילה 100.95 -0.14 -0.14% 366.4 0.99 1.44% 1.08% 101.73 30/03/2021 AAAil Aaail               
בינל הנפק אגח י סגירהנעילה 95.53 0.09 0.09% 1,457.6 5.42 0.88% 0.67% 99.56 10/09/2025 AAAil Aaail               
בינל הנפק כ"ה נד ד סגירהנעילה 126.58 0.00 0.00% - 0.95 -0.02% -2.56% 121.67 20/03/2021 AA+il Aa1il               
בינל הנפק כ"ה נד כ סגירהנעילה 107.19 0.44 0.41% 0.9 0.82 2.92% 1.69% 106.61 28/01/2021 AA+il Aa1il               
בינלאומי הנפקות כב רובד 2 סגירהנעילה 5,095,000 0.00 0.00% - 1.20 4.22% 3.05% 5,180,350 26/06/2021 AA-il Aa3il               
בינלאומי הנפקות כג רובד 2 סגירהנעילה 4,881,330 0.00 0.00% - 2.45 3.27% 2.45% 5,093,216 01/10/2022 AA-il Aa3il               
בינלאומי הנפקות כד רובד 2 סגירהנעילה 5,164,800 0.00 0.00% - 4.07 1.81% 1.17% 5,085,637 12/07/2024 AA-il Aa3il               
בראק אן וי אגחא סגירהנעילה 107.02 0.09 0.08% - 0.28 3.41% 0.53% 106.52 14/07/2020 AA-il -               
בראק אן וי אגחב סגירהנעילה 100.50 -0.90 -0.89% 207.9 2.59 3.61% 2.67% 102.15 31/12/2020 AA-il -               
בראק אן וי אגחג סגירהנעילה 96.62 -0.02 -0.02% 278.5 4.70 4.23% 3.17% 100.68 20/07/2020 AA-il -