פורטל פיננסי > בורסת ת"א - אג"ח צמוד מדד קונצרני באות ד'
הנתונים בהשהייה של 20 דקות

בורסת ת"א
אג"ח צמוד מדד קונצרני באות ד'

שם אג"ח עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי
יומי באג'
שינוי
יומי ב-%
נפח מסחר
(בא' ₪)
מח"מ תשואה
ברוטו
תשואה
נטו
ערך
מתואם
תאריך פדיון
קרוב
דירוג
מעלות
דירוג
מדרוג
 לתיק   למעקב 
       
דה לסר אגח ג סגירהנעילה 98.42 -1.06 -1.07% - 0.40 18.29% 13.55% 101.96 20/08/2020 A-il -               
דה לסר אגח ד סגירהנעילה 85.28 1.65 1.97% 1,667.0 1.38 16.60% 12.32% 101.40 30/04/2020 A-il -               
דורסל אגח ב סגירהנעילה 100.00 0.00 0.00% 219.8 0.76 3.97% 2.97% 100.86 31/12/2020 A-il -               
דיסקונט השקעות אגח ו סגירהנעילה 94.80 -0.20 -0.21% 2,777.8 2.75 14.62% 11.05% 122.36 31/12/2020 BBBil -               
דיסקונט התח אגח י כ"ה נד סגירהנעילה 112.13 -0.15 -0.13% 157.7 1.18 1.88% 0.70% 109.25 10/06/2020 AA+il Aa1il               
דיסקונט מנפיקים אגח ו-רוב סגירהנעילה 4,048,450 123,892.00 3.16% 81.0 5.35 5.73% 4.38% 5,005,050 29/10/2025 AA-il Aa3il               
דיסקונט מנפיקים הת 1 ש"ה סגירהנעילה 113.88 -0.01 -0.01% 5,518.8 0.07 19.12% 7.94% 114.72 20/04/2020 AA-il -               
דיסקונט מנפיקים הת ד כ"ה סגירהנעילה 126.28 0.05 0.04% 316.1 1.55 1.63% 0.21% 120.53 29/10/2020 AA+il Aa1il               
דיסקונט שה א סגירהנעילה 123.11 1.02 0.84% 1,096.9 1.70 4.02% 2.35% 120.93 01/01/2022 Ail Aa3il               
דלק קבוצה אגח יג סגירהנעילה 26.76 4.56 20.54% 909.0 0.74 474.92% 332.08% 121.46 29/09/2020 Ail A2il               
דלק קבוצה אגח יח סגירהנעילה 24.34 3.36 16.02% 1,782.1 0.77 338.91% 230.82% 111.64 31/10/2020 - A2il               
דלק קבוצה אגח יט סגירהנעילה 23.65 4.13 21.16% 892.5 0.84 303.58% 211.61% 108.27 10/11/2020 - A2il               
דלק קבוצה אגח כב סגירהנעילה 27.00 4.28 18.84% 782.3 0.49 758.73% 462.86% 121.90 30/06/2020 Ail A2il