סגור חלון

רשות ההגבלים חויבה לחשוף למי מוענקת בלעדיות בשטחי מסחר

העליון קיבל חלקית את ערעור התנועה לחופש המידע והדוקטורנט איתי אטר, וחייב את רשות ההגבלים להעביר להם מידע על הסדרים כובלים שבהם מעניק בעל מקרקעין בלעדיות לשוכר

חן מענית
 
17/11/10

כתבה בתשלום
לרכישת מינוי