סגור חלון

המבקר: חקלאים מספסרים במים, משרד החקלאות עוצם עיניים

דוח מבקר המדינה: "המדינה היא המקצה לחקלאים את מכסות המים, ולפיכך לדעת משרד מבקר המדינה, מכסות מים עודפות אמורות להיות באחריותה ובשליטתה"

משה ליכטמן
 
1/5/12

כתבה בתשלום
לרכישת מינוי