סגור חלון

תגמול תלוי ביצועים יחסיים

תיקון מספר 20 לחוק החברות בעניין תגמול בכירים הגיע לישורת האחרונה

פרופ' אהוד קמר
 
26/8/12

כתבה בתשלום
לרכישת מינוי