סגור חלון

עמותת שלמון שילמה 3.5 מיליון דולר למגרש בראשל"צ

 
12/1/98

כתבה בתשלום
לרכישת מינוי