סגור חלון

אהרן ברק איים להתפטר בדיון שעסק במינוי שופטי ביהמ"ש העליון

הסיבה: כשלונו של נשיא בית המשפט העליון להביא למינויה של פרופ' נילי כהן כשופטת בעליון

הדס מגן
 
4/4/03

כתבה בתשלום
לרכישת מינוי