סגור חלון

ביה"ד: פיטורי אשה הרה אינם חוקיים - גם אם המעסיק לא יודע על ההריון

ביה"ד חייב את עיריית ירושלים להשיב לעבודה אשה שפוטרה 5 ימים לאחר שנכנסה להריון

גל ניסים
 
3/6/03
ביה"ד לעבודה הורה לעיריית ירושלים להשיב לעבודה עובדת בהריון, שפוטרה בניגוד לחוק לפני שנה ושלושה חודשים. האשה פוטרה מעבודתה חמישה ימים לאחר שנכנסה להיריון.

שופטת בית הדין האזורי לעבודה בירושלים, דיתה פרוז'ינין, גם חייבה את העירייה בתשלום שכר עבודתה עבור התקופה שלא עבדה (בניכוי חופשת הלידה), בתוספת ריבית והצמדה. העירייה חויבה עוד בהוצאות משפט בסך 6,000 שקל.

פסק הדין ניתן בתביעה ובבקשה לצו מניעה שהגישה סייעת טיפולית בבית הספר א-טור למניעת פיטוריה. העובדת טענה, כי פוטרה בניגוד לחוק, מכיוון שבעת ההודעה על פיטוריה בינואר 2002 היתה בהריון.

מהתביעה עולה, כי התובעת נכנסה להריון ב-26 בינואר 2002 וכי ההודעה על הפיטורים ניתנה ב-31 בינואר. העירייה טענה, כי לא ידעה על ההריון באותה עת ולכן הפיטורים נעשו כחוק משיקולי צמצום ולא בשל ההריון.

פרוז'ינין קבעה, כי הפיטורים מנוגדים לחוק - גם אם העירייה לא ידעה בשעת הפיטורים שהעובדת בהריון. ידיעת המעסיק או אי-דיעתו את דבר ההריון, קבעה השופטת, יכולים להיות שיקול בבקשה להיתר לפיטורים אשה בהיריון.

לדבריה, במקרה הנדון ייתכן שהעירייה ידעה על ההריון, ואף ניסתה לזרז את ההליך לנוכח ידיעה זו. העירייה, נקבע, לא ביקשה היתר לפטר את העובדת.

פרוז'ינין עוד קבעה, כי מכיוון שהעובדת הועסקה בחוזה לתקופה קצובה, יש לראותה כיום שמי שמועסקת בחוזה לתקופה שאינה קצובה - מכיוון שלא נחתם חוזה חדש בין הצדדים בתום החוזה הראשון.

עם קבלת רוב התביעה, נדחה רכיב התביעה לפיצוי בגין עוגמת נפש, בנימוק שפיצוי כזה נפסק רק במקרים קיצוניים.

(בש"א 1929/02).