גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

האם טבע תחויב לשלם תמלוגים למדענית שהעסיקה?

ד"ר רות לוי המציאה כ-25 פטנטים עבור תרופה המיועדת לפרקינסון ■ על סף פרישה גילתה שהייתה זכאית לתמלוגים, אך טבע טענה כי תרומתה הייתה שולית וכי טענתה התיישנה ■ מפתחי התרופה ב-2008: "ד"ר לוי היא זו שדחפה את טבע והביאה להצלחה"

טבע / צילום: רויטרס
טבע / צילום: רויטרס

האם צפויה לטבע מכה נוספת? לאחר שבשבוע האחרון הגיע החוב של חברת התרופות הישראלית להיקף של 35 מיליארד דולר, וסוכנות הדירוג הבינלאומית פיץ' הגדירה את האג"ח של טבע כלא ראוי להשקעה ("אג"ח זבל") – היא עוד עשויה למצוא את עצמה חבה מיליוני דולרים בשל עתירה לבג"ץ שהוגשה השבוע, ויותר מכך – ליצור לה מוניטין של מעסיקה נצלנית שמשתמשת בהישגים המחקריים של עובדיה אך לא מכירה בתרומתם כדי לשלם להם תמלוגים בגינה.

טבע, אחת מחברות התרופות הגנריות הגדולות בעולם, למעשה מרוויחה בעיקר ממכירות של תרופות מקור דווקא, שאחת מהן היא אזילקט, מושא המחלוקת להלן.

את העתירה, נגד טבע ונגד הוועדה לפיצויים ותמלוגים מכוח חוק הפטנטים, הגישה ד"ר רות לוי, מדענית ש-27 שנים הועסקה על-ידי טבע, בגין תמלוגים על המצאותיה, שהניבו כ-3 מיליארד שקל לחברה עד למועד הגשת העתירה.

במהלך אותן 27 שנים המציאה לוי פטנטים רבים עבור טבע, אך הבולטות בהמצאותיה הובילו לפיתוח ומסחור תרופת המקור "אזילקט" (""AZILECT®) לטיפול בתופעות של המחלה הניוונית פרקינסון, אחת מתרופות המקור הבודדות של טבע (לצד "קופקסון" הידועה), וכנטען בעתירה – "היחידה שפותחה במלואה על-ידה, כאשר ד"ר לוי עמדה בראש פרויקט הפיתוח ונרשמה כממציאה או כממציאה במשותף על 25 משפחות פטנטים שונות (הקשורות כולן לאזילקט, מ' ר')".

אלא שבתום השנים הרבות בהן עבדה לוי, שעמיתיה העניקו לה את הכינוי "האמא של אזילקט", בשירות טבע – גילתה בהסכם הפרישה עליו נדרשה לחתום כי היא נדרשת לוותר על זכותה לתמלוגים בגין המצאותיה.

מדובר בזכות שכלל לא ידעה שקיימת לה, כך שלמעשה רק נוכח פרישתה, נטען בעתירה, גילתה לוי כי במשך השנים זכאית הייתה לתמלוגים בגין המצאותיה.

תרומתה של לוי מצטיירת אקוטית לרווחי טבע. "פיתוחה של אזילקט, שנפרש על פני כ-20 שנה, ידע עליות ומורדות רבים. במהלך תקופה זו, נתקל הליך הפיתוח במספר כשלים מהותיים, אשר במקרים מסוימים הובילו את מקבלי ההחלטות בטבע לשקול את זניחת הפרויקט כולו. בכל אחד מהמקרים הללו, היצירתיות המדעית וכישורי ההמצאה של ד"ר לוי הם שהובילו לפתרון הבעיה ולהתגברות על הכשל", מתארת העתירה, ומוסיפה כי לוין היא זו אשר שכנעה את מקבלי ההחלטות בטבע להמשיך בפיתוח התרופה ולתור אחר פתרונות לא קונבנציונאליים, וכן לאמץ את הפתרונות שהיא שיחקה תפקיד מרכזי במציאתם ובפיתוחם.

לצד חשיבות הטיפול לחולי הפרקינסון, טבע ראתה מהסיפור הרבה כסף: זרם ההכנסות השנתי לטבע עמד על מעל 400 מיליון דולר ו"טבע עצמה הציגה את ד"ר לוי כדמות המפתח המרכזית מטעמה בפרויקט". עד למועד הגשת העתירה, נכתב, הסתכמו מכירות אזילקט בעולם בסך של כ-3 מיליארד דולר.

לוין לא היחידה שטוענת כך. בריאיון ל"כלכליסט" מ-2008, ייחסו שני החוקרים מפתחי התרופה, פרופסור מוסא יודעים וג'והן פינברג, את ההצלחה ללוי: "הצלחת התרופה נובעת משלושה גורמים חשובים", תיאר פינברג. "מוסא תרם את הבסיס הביוכימי שלו לתרופה, בזכות הידע שלו בתחום הפרקינסון. אני, שהגעתי מרקע של פרמקולוגיה, יכולתי לבצע את הבדיקות. הגורם השלישי, לו יש תרומה אדירה, הוא ד"ר רות לוי, שדחפה את טבע לעסק".

כיוון שבין טבע ללוי לא נחתם הסכם עבודה, והיא לא נשכרה על-מנת להמציא, לא הוסדרה שאלת התמורה לה זכאית. "היא הייתה, בראש ובראשונה, מדענית אשר רק טובתה של טבע לנגד עיניה, ולכן נושא התמורה גם לא העסיק אותה במהלך עשרות השנים שעסקה בפיתוח ובניהול הפרויקט", מדגיש בעתירה בא-כוחה של לוי, עו"ד ריצ'רד לוטי. ובהמשך: "טבע אמנם שמחה לקבל מד"ר לוי את הבעלות בהמצאותיה, אך מעולם לא הסבה את תשומת-ליבה של ד"ר לוי כי עומדת לה זכות לדרוש תמורה בגין המצאותיה".

טיוטת הסכם הפרישה שנמסרה ללוי כאמור החביאה בסעיפיה דרישה לוויתור על זכותה לתמלוגים בגין המצאותיה, ומשנודע ללוי על קיומה של הזכות פנתה לייעוץ משפטי וכך נמנעה מלחתום על הסכם שהיה מאיין את זכותה לתמורה. 

לאחר דין ודברים בין לוי לטבע, במהלכו אף הלינה טבע, על-פי הנטען בעתירה, את שכרה של לוי במשך חצי שנה בגלל שטרם נחתם הסכם הפרישה - הוסכם כי ייחתם הסכם בלי הדרישה לוותר על זכותה בתמלוגים. במקביל, פנתה לוי במכתב רשמי לטבע, בו העלתה את בקשתה לתמורה בעד המצאותיה.

אך אם חשבה לוי שבכך תם סבלה והיא תוכל לנצל את הפרישה וליהנות מהזמן עם הנכדים, התבררה לה עד מהרה גודל הטעות: טבע דחתה את בקשתה, בנימוקים של התיישנות ואפילו של תרומה שולית ומנהלית להמצאות, ובכך גזרה על לוי להמשיך במלחמה.

היא פנתה לוועדה לפיצויים ותגמולים לפי חוק הפטנטים, שאמורה לקבוע, לפי סעיף 134 לחוק הפטנטים, את זכאותה לתמורה אם אין הסכם בעניין זה בינה למעביד שלה.

הוועדה, שחבריה בתיק זה היו שופט בית המשפט העליון בדימוס, פרופ' יצחק אנגלרד; רשם הפטנטים (לשעבר) אסא קלינג; וחבר נוסף מתוך חברי סגל של מוסד להשכלה גבוהה, פרופ' דורון אורבך - לא שמעה עדויות (למעט עד שגילו מופלג), ודחתה על הסף את הבקשה מפאת התיישנות.

ערכאת הערעור על אותה ועדה היא בית הדין הגבוה לצדק, ובעתירה שהוגשה כעת טוענת לוי כי עצם העלאת טענת ההתיישנות היא מופת של חוסר תום-לב שרק בגללו יש לדחות אותה, גם מבלי לבחון משפטית את שאלת נכונותה, כיון שטבע עצמה היא שהביאה להתיישנות בכך שלא גילתה ללוי על זכויותיה: "טענת ההתיישנות (והשיהוי) של טבע ביחס לבקשתה של ד"ר לוי לתמורה יונקת מהתנהלותה הפגומה של טבע עצמה, שהפרה את חובת הגילוי והיידוע המוטלת עליה כמעסיקה ליידע את ד"ר לוי בדבר עצם זכותה בדין, כעובדת וכממציאה, לתמורה בעד המצאותיה, וממילא לא יידעה אותה לגבי זכויות דיוניות הקשורות בכך, כגון האפשרות להתיישנות זכות התביעה. נסיבות אלה, נחשבות טענותיה [של טבע] לשימוש בזכות דייונית בחוסר תום-לב, המקימה עילה עצמאית לדחייתן".

בעוד שהוועדה וטבע למעשה, כעולה מהעתירה, רואות את החוקר שתרם לחברה שמעסיקה אותו כמי שצריך להיות ער לכך שעליו לקבל תמורה – ולעקוב אחרי המועדים השונים בהם התרופה מומצאת, נרשמת כפטנט, מופצת לשוק ומשיאה רווחים – הרי שעמדת לוי היא כי העובד סומך על מעסיקו, לו תרם משמעותית במחקרו וברווחים שהמחקר הניב, כי יעביר לו את התמורה המגיעה לו בבוא עת הפרישה.

לטענת לוי ובא-כוחה, "בעוד שעובדים חוששים לפנות למעסיק או לוועדה בתקופת העסקתם כדי לא לצאת כנגד מעסיקיהם, המעסיקים, לפי הפרשנות שמוצעת על-ידי הוועדה כהסדר הולם, יכולים להימנע מהסדרת התמורה לה זכאים העובדים בכדי 'ליישן' את זכותם, ובכך להתחמק מתשלום תמורה. כלומר, מנגנוני ההתיישנות המוצעים על-ידי הוועדה מעודדים את המעסיקים להימנע מכל דיון עם עובדיהם בקשר לזכויות לתמורה בהמצאות – ובכך מקדמים אג'נדה הפוכה לכוונת המחוקק".

בהתייחס ל"החלטתה התקדימית של הוועדה, המהווה קביעה ראשונית לגבי התיישנות בקשה לתמורה", נטען בעתירה, הרי שזו "מציגה פרשנות לסעיף 134 לחוק הפטנטים [המסדיר, כאמור, פנייה לוועדה בהעדר הסכם בין העובד למעסיק, מ' ר'] שהופכת את הוראת החוק לאות מתה, וככזו אינה עולה בקנה אחד עם כוונת המחוקק, לשון החוק ותכליתו".

עוד נכתב בעתירה כי "לטעויות שבבסיס החלטת הוועדה השלכות רוחביות, ציבוריות וחברתיות, על שאלת הסדרת תשלום תמורה לעובדים, הגבלת הגישה של עובדים לערכאות ועל הרציונלים העומדים בבסיסו של סעיף 134, המביאות לריקונו מתוכן ומחייבות את התערבות בג"ץ למען עשיית צדק".

מחברת טבע נמסר: "את הבירור המשפטי טבע תנהל בבית המשפט ולא בתקשורת".

עוד כתבות

דוד אמסלם ורוני אלשיך/ צילומים: יחצ וחיים צח לע"מ

המשמיצים בדימוס הפכו פתאום לתומכי המפכ"ל אלשיך

בכירי המשטרה השמיצו והשפילו את רוני אלשיך מאז ההודעה על מינויו בספטמבר 2015; השבוע כבר קרה מהפך, עם מלא מילות אהבה והערכה ■ השבוע שהיה

אריק שור / צילום: תמר מצפי

אריק שור ואיל ארד מקימים תאגיד מזון חדש שיתחרה בתנובה

התאגיד נכנס כשותף ב"מעדני מיקי", שיהווה את פלטפורמת ההפצה הראשונית ■ צפוי להפיץ את מוצרי מחלבות רמת הגולן ומחלבות תבור

סעד אל חרירי  לבנון / צלם: רויטרס

ראש ממשלת לבנון המתפטר נחת בפריז; ייפגש עם מקרון

סעד אל-חרירי, ששהה בריאד מאז התפטרותו, נחת בבירת צרפת ברקע הטענות כי אולץ להתפטר על-ידי ערב הסעודית, שהחזיקה בו בניגוד לרצונו ■ היום הוא צפוי להיפגש עם מקרון בזמן שילדיו עדיין בריאד

זוהר לוי / איור: גיל ג'יבלי

הסיבוב של זוהר לוי: "רווח של 200 מיליון מוחק את הדמעות"

אחרי שרכש את חייל אחזקות הקורסת, אסף נכסים בשוק הגרמני והפך אותה לאימפריית הנדל"ן המניב סאמיט, זוהר לוי מחפש הזדמנויות בישראל ■ פרופיל G

אל על נחיתה  787 / צילום: סיון פרג'

אל-על לא דאגה לנוסעים שנתקעו בציריך - ותפצה ב-100 א' ש'

חברת התעופה תפצה 10 נוסעים ב-10,000 שקל כל אחד, אחרי שטיסתם מציריך לת"א המריאה בעיכוב של כ-15 שעות ■ הפיצוי נפסק לאחר שנקבע כי אל-על לא סיפקה לנוסעים תנאי המתנה ניאותים, לרבות לינה ומזון

נורוויגין קרוז ליין / צילום: יחצ

85 אלף ישראלים הפליגו השנה לקרוז; "ישראל מהווה שוק חשוב"

ניק ווילקינסון, סגן נשיא חברת הקרוזים NCL: "ישראל ניצבת במקום השישי בעולם במספר המפליגים ביחס לכמות התושבים"

ReWalk / צילום: יחצ

ReWalk גייסה 7.2 מיליון דולר בדיסקאונט - והמניה צללה ב-15%

עיקר הסכום מיועד למימון הניסוי הקליני המתקרב במוצר החברה לטיפול בנפגעי שבץ

איילת שקד / צילום: איל יצהר

נדחתה בחודש ההצבעה על קיצוץ סמכויות מבקר המדינה

לפי הצעת החוק של ח"כ בצלאל סמוטריץ', מבקר המדינה לא יוכל "להתערב בהליך קבלת החלטות של גוף מבוקר תוך כדי התהוותן ולא ייתן הוראות לגוף כאמור לעשות פעולה מסוימת או להימנע מלעשות פעולה"

חדוה בר / צילום: תמר מצפי

הצצה לתוכנית החינוך הפיננסי השנויה במחלוקת

"גלובס" מספק הצצה מבפנים לפרויקט החינוך הפיננסי השנוי במחלוקת של בנק ישראל ומשרד החינוך, שבמסגרתו הופכים בנקאים בפועל למורים לרגע ■ איך מסבירים לבני נוער שהבנק גובה עמלות כדי להרוויח, ואיך מתמודדים בבנק ישראל עם הביקורת

ישראל פריד / צילום: איל יצהר

גם תחנת גלי ישראל מפסיקה את ההתקשרות עם שפ"א

התחנה שייכת לקבוצת רדיו ישראל, שבבעלותה גם תחנת רדיו ת"א שפרש משפ"א לפני שנתיים ■ מנכ"ל גלי ישראל: את הסיפור של רדיו גלי ישראל אנחנו יודעים לספר הכי טוב

אבנר מימון / צילום: יעל צור. באדיבות ועידת אנרגיה ועסקים

התפטרות מנכ"ל בזן - דווקא לאחר דוחות חזקים

(עדכון) - מימון מסיים קדנציה של מעט יותר משנתיים בתפקיד, בדומה לקודמו, אריק יערי ■ מקורב לנושא מסר ל"גלובס": "מנכ"ל בזן הופך בעל-כורחו לעבריין, וזה מצב בלתי נסבל"

אביחי מנדלבליט / צילום: אבי אוחיון - לע"מ

היועמ"ש נגד הפשרה בתביעה הנגזרת נגד הדירקטורים בדסק"ש

לאחרונה נודע כי נוחי דנקנר והדירקטורים בדסק"ש מוכנים לשלם 100 מיליון שקל לסגירת התביעה הנגזרת שהוגשה נגדם בגין רכישת "מעריב" ■ מנדלבליט: "מתן יכולת לחברה להתערב בניהול התביעה הנגזרת, ובמיוחד בשלב הפשרה, עלולה ליצור 'אפקט מצנן' לבעלי מניות"

ליאור חורב. צילום: איל יצהר

ליאור חורב יפסיק לשמש כיועץ אסטרטגי למשטרה ולמפכ"ל

לאחרונה טען רה"מ נתניהו כי "מאז שהיועץ הפוליטי ליאור חורג מונה ליועץ חיצוני של המשטרה בעלות מיליונים על חשבון משלם המסים וללא מכרז, ההדלפות הלא חוקיות הפכו לצונמי"

ג'נרל אלקטריק / צילום: רויטרס

קורסת ומתרסקת: לאן הולכת ג'נרל אלקטריק?

החברה הוותיקה הוקמה במאה ה-19 אחרי מיזוג עם חברת החשמל של תומס אדיסון ■ המניה מאבדת כיוון, והחברה שוקלת למכור כעת אפילו את פעילות הנורות ההיסטורית כדי לשרוד

חברת התעופה הבריטית EASY JET  איזי ג'ט / צלם: רויטרס

איזי ג'ט משנה את מדיניות הכבודה: המשקל המותר יהיה 23 ק"ג

חברת הלואו קוסט מודיעה על שינוי מדיניות הכבודה שהיא מאפשרת להוסיף לכרטיסי הטיסה ■ הכריזה על משקל ביניים של 15 ק"ג, ועבור מזוודה במשקל זה המחיר יתחיל ב-9 ליש"ט

מפעל טבע / צילום:רויטרס Ronen Zvulun

ללא סיבה נראית לעין: מניית טבע זינקה ב-8%

בסך-הכול עלתה מניית טבע ב-23% מאז השפל אליו הגיעה לאחר פרסום דוחות הרבעון השלישי

אטלס גלובל/ צילום: יח"צ

אטלס גלובל מגדילה את תדירות הטיסות בקו ת"א-איסטנבול

הודיעה כי מתחילת דצמבר 2017 תגדיל את פעילותה, מ-4 טיסות שבועיות לטיסה יומית ■ בשלב זה מפעילה אטלס טיסות לאיסטנבול בלבד, אולם ייתכן כי בעתיד תפעיל טיסות ליעדים נוספים

יעקב ליצמן / צלם: איל יצהר

כץ: נמשיך להעסיק יהודים ברכבות בשבת למרות איום ליצמן

שר הרווחה חיים כץ: "אנחנו כל שבוע עושים דיונים מה הכרחי ומה לא הכרחי לעבודה בשבת, אך אין ברירה, ימשיכו לעבוד יהודים בשבת, אני מבין שזה חורה למפלגות החרדיות, אבל אני לא מוכן לקחת על עצמי סיכונים בטיחותיים" ■ מעריך שהממשלה לא תיפול

יגאל עמיר  / צלם: אריאל ירוזלימסקי

אשתו של יגאל עמיר: יש לנו ראיות שלא הוא גרם למות רבין

לריסה עמיר-טרימבובלר פרסמה הבוקר כי ברשותם של עורכי הדין מצוות ההגנה אשר הוקם למטרת משפט חוזר, ראיות לכך שעמיר לא היה זה שגרם למותו של יצחק רבין ז"ל ■ צוות ההגנה מתכוון למסור את הראיות החדשות לתקשורת הבינלאומית, אך לא לזו בישראל

יוסי וסרמן הסתדרות המורים / צילום:רוני שיצר

4 חודשי מאסר ו-60 א' ש' קנס ליוסף וסרמן מהסתדרות המורים

וסרמן הורשע לאחרונה עפ"י הודאתו במסגרת הסדר טיעון ב-3 עבירות מרמה והפרת אמונים, פגיעה בפרטיות, שיבוש מהלכי משפט והטרדת עד ■ ניצל לרעה את כוחו כמזכ"ל הסתדרות המורים ואת שליטתו בה כדי לקבל שוחד וטובות הנאה