גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

האם טבע תחויב לשלם תמלוגים למדענית שהעסיקה?

ד"ר רות לוי המציאה כ-25 פטנטים עבור תרופה המיועדת לפרקינסון ■ על סף פרישה גילתה שהייתה זכאית לתמלוגים, אך טבע טענה כי תרומתה הייתה שולית וכי טענתה התיישנה ■ מפתחי התרופה ב-2008: "ד"ר לוי היא זו שדחפה את טבע והביאה להצלחה"

טבע / צילום: רויטרס
טבע / צילום: רויטרס

האם צפויה לטבע מכה נוספת? לאחר שבשבוע האחרון הגיע החוב של חברת התרופות הישראלית להיקף של 35 מיליארד דולר, וסוכנות הדירוג הבינלאומית פיץ' הגדירה את האג"ח של טבע כלא ראוי להשקעה ("אג"ח זבל") – היא עוד עשויה למצוא את עצמה חבה מיליוני דולרים בשל עתירה לבג"ץ שהוגשה השבוע, ויותר מכך – ליצור לה מוניטין של מעסיקה נצלנית שמשתמשת בהישגים המחקריים של עובדיה אך לא מכירה בתרומתם כדי לשלם להם תמלוגים בגינה.

טבע, אחת מחברות התרופות הגנריות הגדולות בעולם, למעשה מרוויחה בעיקר ממכירות של תרופות מקור דווקא, שאחת מהן היא אזילקט, מושא המחלוקת להלן.

את העתירה, נגד טבע ונגד הוועדה לפיצויים ותמלוגים מכוח חוק הפטנטים, הגישה ד"ר רות לוי, מדענית ש-27 שנים הועסקה על-ידי טבע, בגין תמלוגים על המצאותיה, שהניבו כ-3 מיליארד שקל לחברה עד למועד הגשת העתירה.

במהלך אותן 27 שנים המציאה לוי פטנטים רבים עבור טבע, אך הבולטות בהמצאותיה הובילו לפיתוח ומסחור תרופת המקור "אזילקט" (""AZILECT®) לטיפול בתופעות של המחלה הניוונית פרקינסון, אחת מתרופות המקור הבודדות של טבע (לצד "קופקסון" הידועה), וכנטען בעתירה – "היחידה שפותחה במלואה על-ידה, כאשר ד"ר לוי עמדה בראש פרויקט הפיתוח ונרשמה כממציאה או כממציאה במשותף על 25 משפחות פטנטים שונות (הקשורות כולן לאזילקט, מ' ר')".

אלא שבתום השנים הרבות בהן עבדה לוי, שעמיתיה העניקו לה את הכינוי "האמא של אזילקט", בשירות טבע – גילתה בהסכם הפרישה עליו נדרשה לחתום כי היא נדרשת לוותר על זכותה לתמלוגים בגין המצאותיה.

מדובר בזכות שכלל לא ידעה שקיימת לה, כך שלמעשה רק נוכח פרישתה, נטען בעתירה, גילתה לוי כי במשך השנים זכאית הייתה לתמלוגים בגין המצאותיה.

תרומתה של לוי מצטיירת אקוטית לרווחי טבע. "פיתוחה של אזילקט, שנפרש על פני כ-20 שנה, ידע עליות ומורדות רבים. במהלך תקופה זו, נתקל הליך הפיתוח במספר כשלים מהותיים, אשר במקרים מסוימים הובילו את מקבלי ההחלטות בטבע לשקול את זניחת הפרויקט כולו. בכל אחד מהמקרים הללו, היצירתיות המדעית וכישורי ההמצאה של ד"ר לוי הם שהובילו לפתרון הבעיה ולהתגברות על הכשל", מתארת העתירה, ומוסיפה כי לוין היא זו אשר שכנעה את מקבלי ההחלטות בטבע להמשיך בפיתוח התרופה ולתור אחר פתרונות לא קונבנציונאליים, וכן לאמץ את הפתרונות שהיא שיחקה תפקיד מרכזי במציאתם ובפיתוחם.

לצד חשיבות הטיפול לחולי הפרקינסון, טבע ראתה מהסיפור הרבה כסף: זרם ההכנסות השנתי לטבע עמד על מעל 400 מיליון דולר ו"טבע עצמה הציגה את ד"ר לוי כדמות המפתח המרכזית מטעמה בפרויקט". עד למועד הגשת העתירה, נכתב, הסתכמו מכירות אזילקט בעולם בסך של כ-3 מיליארד דולר.

לוין לא היחידה שטוענת כך. בריאיון ל"כלכליסט" מ-2008, ייחסו שני החוקרים מפתחי התרופה, פרופסור מוסא יודעים וג'והן פינברג, את ההצלחה ללוי: "הצלחת התרופה נובעת משלושה גורמים חשובים", תיאר פינברג. "מוסא תרם את הבסיס הביוכימי שלו לתרופה, בזכות הידע שלו בתחום הפרקינסון. אני, שהגעתי מרקע של פרמקולוגיה, יכולתי לבצע את הבדיקות. הגורם השלישי, לו יש תרומה אדירה, הוא ד"ר רות לוי, שדחפה את טבע לעסק".

כיוון שבין טבע ללוי לא נחתם הסכם עבודה, והיא לא נשכרה על-מנת להמציא, לא הוסדרה שאלת התמורה לה זכאית. "היא הייתה, בראש ובראשונה, מדענית אשר רק טובתה של טבע לנגד עיניה, ולכן נושא התמורה גם לא העסיק אותה במהלך עשרות השנים שעסקה בפיתוח ובניהול הפרויקט", מדגיש בעתירה בא-כוחה של לוי, עו"ד ריצ'רד לוטי. ובהמשך: "טבע אמנם שמחה לקבל מד"ר לוי את הבעלות בהמצאותיה, אך מעולם לא הסבה את תשומת-ליבה של ד"ר לוי כי עומדת לה זכות לדרוש תמורה בגין המצאותיה".

טיוטת הסכם הפרישה שנמסרה ללוי כאמור החביאה בסעיפיה דרישה לוויתור על זכותה לתמלוגים בגין המצאותיה, ומשנודע ללוי על קיומה של הזכות פנתה לייעוץ משפטי וכך נמנעה מלחתום על הסכם שהיה מאיין את זכותה לתמורה. 

לאחר דין ודברים בין לוי לטבע, במהלכו אף הלינה טבע, על-פי הנטען בעתירה, את שכרה של לוי במשך חצי שנה בגלל שטרם נחתם הסכם הפרישה - הוסכם כי ייחתם הסכם בלי הדרישה לוותר על זכותה בתמלוגים. במקביל, פנתה לוי במכתב רשמי לטבע, בו העלתה את בקשתה לתמורה בעד המצאותיה.

אך אם חשבה לוי שבכך תם סבלה והיא תוכל לנצל את הפרישה וליהנות מהזמן עם הנכדים, התבררה לה עד מהרה גודל הטעות: טבע דחתה את בקשתה, בנימוקים של התיישנות ואפילו של תרומה שולית ומנהלית להמצאות, ובכך גזרה על לוי להמשיך במלחמה.

היא פנתה לוועדה לפיצויים ותגמולים לפי חוק הפטנטים, שאמורה לקבוע, לפי סעיף 134 לחוק הפטנטים, את זכאותה לתמורה אם אין הסכם בעניין זה בינה למעביד שלה.

הוועדה, שחבריה בתיק זה היו שופט בית המשפט העליון בדימוס, פרופ' יצחק אנגלרד; רשם הפטנטים (לשעבר) אסא קלינג; וחבר נוסף מתוך חברי סגל של מוסד להשכלה גבוהה, פרופ' דורון אורבך - לא שמעה עדויות (למעט עד שגילו מופלג), ודחתה על הסף את הבקשה מפאת התיישנות.

ערכאת הערעור על אותה ועדה היא בית הדין הגבוה לצדק, ובעתירה שהוגשה כעת טוענת לוי כי עצם העלאת טענת ההתיישנות היא מופת של חוסר תום-לב שרק בגללו יש לדחות אותה, גם מבלי לבחון משפטית את שאלת נכונותה, כיון שטבע עצמה היא שהביאה להתיישנות בכך שלא גילתה ללוי על זכויותיה: "טענת ההתיישנות (והשיהוי) של טבע ביחס לבקשתה של ד"ר לוי לתמורה יונקת מהתנהלותה הפגומה של טבע עצמה, שהפרה את חובת הגילוי והיידוע המוטלת עליה כמעסיקה ליידע את ד"ר לוי בדבר עצם זכותה בדין, כעובדת וכממציאה, לתמורה בעד המצאותיה, וממילא לא יידעה אותה לגבי זכויות דיוניות הקשורות בכך, כגון האפשרות להתיישנות זכות התביעה. נסיבות אלה, נחשבות טענותיה [של טבע] לשימוש בזכות דייונית בחוסר תום-לב, המקימה עילה עצמאית לדחייתן".

בעוד שהוועדה וטבע למעשה, כעולה מהעתירה, רואות את החוקר שתרם לחברה שמעסיקה אותו כמי שצריך להיות ער לכך שעליו לקבל תמורה – ולעקוב אחרי המועדים השונים בהם התרופה מומצאת, נרשמת כפטנט, מופצת לשוק ומשיאה רווחים – הרי שעמדת לוי היא כי העובד סומך על מעסיקו, לו תרם משמעותית במחקרו וברווחים שהמחקר הניב, כי יעביר לו את התמורה המגיעה לו בבוא עת הפרישה.

לטענת לוי ובא-כוחה, "בעוד שעובדים חוששים לפנות למעסיק או לוועדה בתקופת העסקתם כדי לא לצאת כנגד מעסיקיהם, המעסיקים, לפי הפרשנות שמוצעת על-ידי הוועדה כהסדר הולם, יכולים להימנע מהסדרת התמורה לה זכאים העובדים בכדי 'ליישן' את זכותם, ובכך להתחמק מתשלום תמורה. כלומר, מנגנוני ההתיישנות המוצעים על-ידי הוועדה מעודדים את המעסיקים להימנע מכל דיון עם עובדיהם בקשר לזכויות לתמורה בהמצאות – ובכך מקדמים אג'נדה הפוכה לכוונת המחוקק".

בהתייחס ל"החלטתה התקדימית של הוועדה, המהווה קביעה ראשונית לגבי התיישנות בקשה לתמורה", נטען בעתירה, הרי שזו "מציגה פרשנות לסעיף 134 לחוק הפטנטים [המסדיר, כאמור, פנייה לוועדה בהעדר הסכם בין העובד למעסיק, מ' ר'] שהופכת את הוראת החוק לאות מתה, וככזו אינה עולה בקנה אחד עם כוונת המחוקק, לשון החוק ותכליתו".

עוד נכתב בעתירה כי "לטעויות שבבסיס החלטת הוועדה השלכות רוחביות, ציבוריות וחברתיות, על שאלת הסדרת תשלום תמורה לעובדים, הגבלת הגישה של עובדים לערכאות ועל הרציונלים העומדים בבסיסו של סעיף 134, המביאות לריקונו מתוכן ומחייבות את התערבות בג"ץ למען עשיית צדק".

מחברת טבע נמסר: "את הבירור המשפטי טבע תנהל בבית המשפט ולא בתקשורת".

עוד כתבות

שי ניצן / צילום: איל יצהר

תאונות בטיולי תלמידים: לא יינקטו הליכים פליליים נגד מורים

זאת אם פעלו לפי נוהלי משרד החינוך ■ לראשונה, הפרקליטות לא תאשים בגין גרימת מוות או חבלה לתלמידים אם המורה נהג באחריות ■ "קיום הנוהל אינו פוטר מהפעלת שיקול-דעת"

נוני מוזס, מו"ל ידיעות אחרונות / צילום: אמיר מאירי

חברה בבעלות נוני מוזס תפיץ את "ישראל היום" למנויים

הממונה על ההגבלים  אישרה לאחרונה לחברת בר הפצה, שבבעלות ידיעות תקשורת ועידו ברגמן, להפיץ עבור "ישראל היום" את הגיליונות לבתי המנויים ■ ההפצה העיקרית של העיתון, לנקודות שבהן הוא מחולק חינם, תמשיך להיעשות בנפרד ע"י חברה אחרת

אביגדור ליברמן / צילום: שאטרסטוק, א.ס.א.פ קריאייטיב

דעה | פרשת יהונתן גפן: השר ליברמן עבר את הגבול

מתי יבוא הקץ לקרבות הרחוב בין פוליטיקאים לעיתונאים? ■ נכון שלא הכול ראוי לפרסום או שידור, אבל הדרך ארוכה עד להתערבות של הפוליטיקאים בעריכת התכנים בתקשורת

הסמיטרלר של טסלה/ צילום: טסלה

צפו: נסיעת מבחן לסמיטריילר החשמלי והעתידני של טסלה

טסלה אומנם לא צפויה להתחיל בפיתוח הסמי טריילר החשמלי שלה עד שנת 2019, אולם בווידאו שהועלה לרשת לפני כשבוע ניתן לצפות במה שנראה כאבטיפוס מתקדם למשאית

הבורסה לניירות ערך בתל אביב / צילום: תמר מצפי

נעילה חיובית בבורסה בת"א; אפריקה ירדה בכ-1%

השבתת הממשל בארה"ב על סף סיום ■ אכזבה לטבע: התרופה החדשה לאסטמה לא עמדה ביעדים ■ ביוקנסל הודיעה על חתימה על מזכר הבנות להשקעה פרטית של כ-25 מיליון דולר בחברה

אשקלון  / צילום:תמר מצפי

נפת אשקלון תזכה במגורים, תעסוקה, תחבורה ואיכות חיים

תוכנית חדשה שהוצגה השבוע לנפת אשקלון מציגה מהפכה תכנונית וחשיבתית: איזון בחלוקת ההכנסות משטחי תעסוקה פר תושב, רשת תחבורתית בין היישובים עצמם + ובעיקר חזון כולל לאזור ולא עוד תחרות בין היישובים

חנין זועבי / צילום: נועם מושקוביץ

המשטרה: להעמיד לדין בכירים בבל"ד, ובהם זועבי וזחאלקה

גם ח"כ ג'ומעה אזברגה חשוד בפרשה ■ לפי החשד, חברי הכנסת והמעורבים הנוספים זייפו בקביעות מסמכים כדי להסוות תרומות שקיבלו בניגוד החוק ובכך הטעו את מבקר המדינה ■ במפלגה התקבלו לכאורה תרומות במיליוני שקלים בצורה לא חוקית ■  בל"ד: "זו רדיפה פוליטית, דוחים את כל החשדות"

רועי כהן/ צילום: יחצ

"נטו עסקים קטנים": העצמאים דורשים יותר ממיליארד שקל

נשיא להב, רועי כהן: "אנו דורשים שהמדינה תעניק לעסקים הקטנים והבינוניים בדיוק את אותו הסכום שהעמידה לתעשיינים במסגרת תוכנית 'נטו תעשייה', שזה סכום של 1.15 מיליארד שקל. על כל שקל שהמדינה תשקיע במגזר זה - המשק כולו ירוויח 3 שקלים"

קקטוס הזהב 2015 / צילום : יחצ

קקטוס הזהב מחכה לפובליסיס: התחרות תידחה לספטמבר

בימים אלה מגבש איגוד חברות הפרסום את ועדת הקקטוס, שאמורה לעבור מחדש על התקנון ולבחון אם נדרשים שינויים ■ בשלב זה מסתמן כי יגאל שמיר , ששימש בשנים האחרונות כיו"ר הוועדה, אינו מעוניין להמשיך ■ לאחרונה נעשתה פנייה ליורם לוי, אך הוא עדיין לא החליט

משה גפני / צילום: שאטרסטוק, א.ס.א.פ קריאייטיב

גם גימלאי שירות המדינה ייהנו מההחלטה להעלאת שכר השרים

בכך הם מצטרפים אל השרים, סגני השרים, היועמ"שים וראשי הרשויות ■ המשמעות: היקף המחויבות האקטוארית של ההחלטה יגיע למאות מיליוני שקלים

בזק / צילום: איל יצהר

המוסדיים הלוו עוד 250 מיליון שקל לבעלת השליטה בבזק

בי קום הקצתה אג"ח סדרה ג' לשתי חברות ביטוח גדולות, בהנחה של כ-1.5% על מחיר השוק ■ בי קום מחזיקה כ-26% ממניותיה של בזק, ומעליה בפירמידה נמצאת אינטרנט זהב, בעלת כ-65% ממניות בי קום

פשיטה על ספינת הימורים / קרדיט: דוברות המשטרה

11 ישראלים חשודים בניהול הימורים והלבנת הון באילת

משטרת ישראל ורשות המסים שיתפו פעולה בחקירת הלבנת הון מהימורים לא חוקיים ■ במסגרת החקירה פשטו שוטרים על ספינת הימורים באילת ועצרו את בעל הספינה

כריות נוגט של תלמה / צילום: אתר החברה

עוד לפני סימון המזון: החברות יקבלו ציון על מוצריהן?

פרופ' איתמר רז, יו"ר המועצה הלאומית לסוכרת, מקדם דוח רבעוני שיסקור את פעילות חברות המזון, לצד אפליקציה שתחשוף את המוצרים שיזכו לסימון אדום

ברכה / צילום: יחצ

ההודים סותמים את האינטרנט עם ברכות בוקר טוב

הגולשים בתת היבשת מתחברים לראשונה ומציפים את חבריהם בברכות גנריות שזוללות מקום בסמארטפונים

רות דוד  / צלם: ליאור מזרחי

מדוע השמידה הפרקליטות תיק נוסף נגד חוקר ברשות המסים?

נציב הביקורת על הפרקליטות, דוד רוזן, קובע כי תיק העוסק בניסיון של יואב גיספן לשדל נחקרת למעשה מיני - בוער באופן תמוה ■ החוקר: נחקרתי במשטרה וקיבלתי רק נזיפה משמעתית

Legalfling / צילום מסך מאתר החברה

האפליקציה שמאפשרת "לחתום על חוזה" לפני אקט מיני

הסטארט-אפ ההולנדי LegalFling פיתח אפליקציית בלוקצ'יין שנויה במחלוקת ■ מייסד החברה בראיון ל"גלובס": "אם מישהו משנה את דעתו, והשני ימשיך - זה עדיין אונס"

הכניסה לכנס עתיד הביטקוין  / צילום: רויטרס, Lucas Jackson

למשפחה שלכם מתחיל להימאס לשמוע על המטבע הווירטואלי

חלק ממשקיעי הביטקוין הפכו את העיסוק בו לאובססיבי, עד שהם אינם מסוגלים לדבר על שום דבר אחר, והם מסכנים את מערכות היחסים שלהם

אלדד קובלנץ  / צילום: איל יצהר

התאגיד שכר מבנה חדש בי-ם; דיגיטציית הארכיון תצא לדרך

לאחר עיכובים רבים, חומרי ארכיון רשות השידור אמורים לעבור בחודשים הקרובים למבנה חדש בשכונת תלפיות בירושלים, שם הם יומרו לקבצים דיגיטליים ■ העלות הכוללת של שכירת המבנה והתאמתו עומדת על כ-20 מיליון שקל ב-5 שנים

שיק / צילום: שאטרסטוק

מחנק אשראי? הצ'ק הממוצע ניתן ל-91 יום - עלייה של 17%

לפי בדיקה של חברת סליקת הצ'קים ERN, ב-2015 עמדו ימי האשראי על 78 בלבד ■ מנכ"ל החברה: "הקושי קיים במעמד הביניים ובשכבות הנמוכות"

הפרסומת של סלקום / צילום מסך

2018 נפתחת בסערה: חברות הטלוויזיה יצאו בקמפיינים במקביל

הוט, yes, פרטנר וסלקום עלו עם תחילת השנה בקמפיינים לשירותי הטלוויזיה שלהם, דבר לא שגרתי שמעיד על התחרות הגוברת בתחום ■ בתוך כך, המהלך הנרקם של כניסת בזק בינלאומי לשוק רק יחריף את התחרות