x

שיתוף הפרויקט

סגור
13

נעמי מורביה

יוזמת מחאת הנכים

נעמי מורביה / צילום יונתן בלום

אין לנו פריבילגיה לקבל את הגזרות

אין לנו פריבילגיה לקבל את הגזרות

המאבק

"הדרישה הבסיסית שלנו היא להשוות את קצבת הנכים לשכר המינימום ולאפשר לנו לחיות בכבוד, לא כפושטי יד".

הטריגר

"לקראת סוף שנת 2015 הגענו לישיבת ועדת הכספים, שם דנו בנושא הקצאות עודפי תקציב של כ–18 מיליארד שקלים, שמתוכם אף לא שקל נותר עבור הדרישה שלנו. זה היה הרגע שבו אמרנו עד כאן!".

המהלך האפקטיבי

"אחרי כשנה של חסימות כבישים ונתיבי תחבורה מרכזיים, החלטנו לשבש את הפעילות לנתב"ג. הבנו שאין ברירה. קשרנו את עצמנו בשרשראות ושפכנו על עצמנו סולר תוך כדי איום שנצית את עצמנו. האירוע יצר תפנית ודרמה ציבורית. בעקבותיו נלחצה הממשלה, שהתחילה להציע הצעות להקמת ועדות ייעודיות לנושא. נערך מו"מ שהוביל להעלאה מדורגת בקצבאות הנכות, החל ממרץ 2018".

להיות רלוונטית בעידן החדש

"אני משתדלת להישאר רלוונטית בתחום שלי באמצעות קריאה, לימוד והתעדכנות בחומרים, ושימוש מושכל בכל המדיה העומדת לרשותי - רשתות חברתיות, עיתונות, טלוויזיה, רדיו, השתתפות בישיבות הכנסת ומשרדי ממשלה, הרצאות ושולחנות עגולים".

הצג עוד...