x

שיתוף הפרויקט

סגור
19

יונית פנטה

נאבקת להחזרת אברה מנגיסטו

יונית פנטה / צילום: יונתן בלום

יש שם ילד שצריך להציל

יש שם ילד שצריך להציל

הטריגר

"את המשפחה אני מכירה עוד לפני החטיפה. בימים שהסיפור היה תחת צו איסור פרסום, כ–10 חודשים, לא ידעתי מנוח. היה קשר שתיקה. ביקשו מהמשפחה לא לדבר עם אף אחד וניסינו להבין מדוע. בתחושה שלי הבנתי שמשהו כאן לא תקין. איך יכול להיות שיש כזו דממה כשילד נמצא בידי החמאס. ברגע שהסיפור יצא, החלטתי שאני חייבת להיאבק להחזרתו".

המהלך האפקטיבי

"תחקיר' עובדה', שחשף את הנסיבות והמחדלים הקשים שהובילו את אברה לחצות את הגדר, עורר תהודה ציבורית. בחור צעיר ואזרח ישראלי, בעת משבר נפשי עמוק שלא טופל כראוי, עבר את הגדר. על החברה לגלות סולידריות כלפי חסר ישע שנתון בשבי".

נקודת המשבר

"תוך כדי המאבק אמי חלתה והפכה סיעודית. היא נפטרה לפני כשנה. אנחנו נדרשים לגייס כוחות נפשיים גדולים כדי להכיל את המאבק המתמשך, בתוך הדברים האחרים שקורים לנו".
רלוונטיות דיגיטלית. "עיקר העבודה הוא בשטח. עצרות, צעדות, מחאות והסברה. הרשת מאפשרת לנו להגיע ישירות לקוראים ולספר סיפור נקי".


להיות רלוונטית בעידן החדש

"העידן הנוכחי הוא אגרסיבי. התחושה היא שצריך להמציא את אברה בכל פעם מחדש, אבל אי אפשר. כי הסיפור הוא אותו סיפור. אברה עדיין יישאר בחור לוקה בנפשו ממוצא אתיופי שגר באשקלון. אז אנחנו מציינים אירועים סביב מאורעות. כמו יום השבי, יום הולדת וכו".

הצג עוד...