x

שיתוף הפרויקט

סגור

גיל: 56 | מצב משפחתי: נשואה ואם לשלושה | תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה ותואר שני במינהל עסקים מהאוניברסיטה העברית. רואת חשבון

גיל: 56 | מצב משפחתי: נשואה ואם לשלושה | תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה ותואר שני במינהל עסקים מהאוניברסיטה העברית. רואת חשבון

נימוקים לבחירה

עומדת בראש הבנק החמישי בגודלו במשק. הכנסות הבנק ב–2018 עמדו על 3.8 מיליארד שקל. הרווח הנקי במחצית הראשונה של 2019 הסתכם ב–407 מיליון שקל, גידול של כ–14%

 

חזק באשראי | רון שטיין

לאחר שנים של נציגות נשית ראויה בצמרת הענף, בקיץ האחרון הפך ענף הבנקאות מענף עם נוכחות נשית מרשימה, שאף מהווה דוגמה לענפים אחרים, לתחום שיש בו רק מנכ"לית בולטת אחת - סמדר ברבר צדיק, מנכ"לית הבנק הבינלאומי. ברבר צדיק מכהנת בתפקידה כבר יותר מ–12 שנה, תקופה שבמהלכה חוותה את המשבר הכלכלי הגדול של 2008 ואת שנות הצמיחה שלאחריו. בשנה האחרונה היא הובילה מספר מהלכים משמעותיים, ובהם מיזוג בנק אוצר החייל, תוך שמירת המותג המוביל בקרב אוכלוסיית כוחות הביטחון. זאת במקביל למהלכי התייעלות בתחום משאבי האנוש, ובהם תהליכי פרישה מרצון של עובדים וחתימה על הסכמי שכר בקבוצה.

מהלכים אלה, לצד הצמיחה בכל תחומי הפעילות, בוצעו תוך שמירה על איכות נכסי הבנק, ובראשם תיק אשראי שעומד כיום על כ–86 מיליארד שקל, ומפוזר ברמות סיכון משופרות ביחס לענף כולו.