x

שיתוף הפרויקט

סגור

דנה עזריאלי

יו”ר קבוצת עזריאלי

דנה עזריאלי / צילום: רמי זרנגר

גיל: 52 | מצב משפחתי: נשואה ואם לשתיים | תואר ראשון באנתרופולוגיה וסוציולוגיה מסוורתמור קולג', תואר שני במשפטים מבית הספר למשפטים ורמונט

גיל: 52 | מצב משפחתי: נשואה ואם לשתיים | תואר ראשון באנתרופולוגיה וסוציולוגיה מסוורתמור קולג', תואר שני במשפטים מבית הספר למשפטים ורמונט

נימוקים לבחירה

עומדת בראש קבוצת הנדל"ן המניב הגדולה בישראל. שווי השוק שלה נאמד ב–32 מיליארד שקל, והיקף הכנסותיה ב–2018 עמד על 2.8 מיליארד שקל. השנה מכרה את אחזקותיה בסופרגז ובלאומי קארד

 

מתמקדת בנדל"ן | שני מוזס

בחמש השנים האחרונות עומדת דנה עזריאלי בראש קבוצת הנדל"ן המניב הגדולה בישראל, ומכהנת כיו"ר פעיל. בבעלות הקבוצה 17 קניונים, ובנוסף היא פועלת בתחום הדיור המוגן ובהשכרת משרדים בארץ ובחו"ל. במהלך 2018 השקיעה הקבוצה כ–1.9 מיליארד שקל בנדל"ן להשקעה - ברכישה, בהשבחה ובפיתוח נכסים חדשים. בסיכומה של השנה אישרה עזריאלי חלוקת דיבידנד בהיקף של 560 מיליון שקל - גידול של כ–8% לעומת השנה הקודמת.

במהלך השנה האחרונה נדרשה עזריאלי להתמודד עם החלטות ועסקאות משמעותיות עבור הקבוצה, הקשורות קודם כל לאסטרטגיה שמובילה החברה - התמקדות בתחומי הליבה של פעילות הנדל"ן. במסגרת אסטרטגיה זו היא מימשה נכסים שאינם בליבת הפעילות הזו, ובין היתר מכרה את אחזקותיה בחברת סופרגז לקבוצת אלקו תמורת כ–770 מיליון שקל, ואת אחזקותיה בחברת כרטיסי האשראי לאומי קארד. במקביל השקיעה הקבוצה 135 מיליון דולר בחברת קומפאס האמריקאית, המשכירה חוות שרתים (דאטה סנטרס), וזאת כחלק מרצונה לבחון פעילויות בתחומים משיקים לתחומי פעילותה.

הצג עוד...