x

שיתוף הפרויקט

סגור

גיל: 42 | מצב משפחתי: נשואה ואם לשניים | תואר ראשון במינהל עסקים מהמכללה למינהל

גיל: 42 | מצב משפחתי: נשואה ואם לשניים | תואר ראשון במינהל עסקים מהמכללה למינהל

נימוקים לבחירה

עומדת בראש תאגיד התקשורת, שכולל שירותי טלוויזיה בכבלים, אינטרנט וסלולר. בטלוויזיה, מחזיקה במספר המנויים הגבוה ביותר, כ–750 אלף. הכנסות החברה במחצית הראשונה של 2019 עמדו על כ–1.9 מיליארד שקל. השנה השיקה פיילוט לשירותי טלוויזיה ללא ממיר

 

מסתערת עם ביטחון עצמי עצום | גד פרץ

שורה של אתגרים משמעותיים ניצבת בפני מנכ"לית HOT, טל גרנות גולדשטיין, בכל אחת מהגזרות שבהן פועלת הקבוצה - התחרות שוחקת אותה בטלוויזיה, באינטרנט ובסלולר. אמנם החברה רווחית, אך ניכר כי שולי הרווח שלה הולכים ונשחקים.

כידוע, HOT נמנית על קבוצת תקשורת בינלאומית, והחלטות שקשורות לעתידה מתקבלות לא רק כאן בישראל. כך היה, למשל, עם הניסיון של חברת האם אלטיס להכניס שותף לפעילות הטלקום שלה בארץ - שלא צלח. השמועות דיברו על כך שב–HOT לא אהבה את הרעיון, אך בישראל אין מי שיאשר זאת.

הצג עוד...