x

שיתוף הפרויקט

סגור

גיל: 53 | מצב משפחתי: נשואה ואם לארבעה | תואר ראשון במשפטים מהאוניברסיטה העברית

גיל: 53 | מצב משפחתי: נשואה ואם לארבעה | תואר ראשון במשפטים מהאוניברסיטה העברית

נימוקים לבחירה

מהרגולטוריות המרכזיות במשק. השנה השלימה את מהפכת ‘חוק התחרות’ שנכנסה לתוקף בינואר, ופעלה להסדרת תחום הכלכלה הדיגיטלית. בנוסף נפתחו חקירות בתחום בתי הקולנוע ובשוק המעליות

 

"הפכנו לרשות התחרות" | אלה לוי-וינריב

הקדנציה שלה החלה בביקורת על ניגודי העניינים שבהם היא מצויה, כמי שליוותה את המונופולים הגדולים במשק כיועצת משפטית טרם המינוי. זה לא הפריע לה לקדם בארבע השנים האחרונות פעילות אגרסיבית נגד קרטלים ומונופולים שמנצלים את כוחם לרעה, לבצע חקירות ולהטיל קנסות גבוהים, ומנגד גם לצמצם דרמטית את מדיניות ‘המחיר המופרז', שהנהיג קודמה בתפקיד (שבמסגרתה הוטלו עיצומים כספיים על מונופולים שגבו מחיר גבוה מדי). השנה הגיעה פעילותה של מיכל הלפרין, הממונה על ההגבלים העסקיים, לשיא חדש, עם השלמתה וכניסתה לתוקף של מהפכת ‘חוק התחרות'.

בשנתיים האחרונות קידמה הלפרין את החוק, שכולל כמה שינויים דרמטיים בשוק ההגבלים - מצד אחד הקלה על ביצוע עסקאות, ומנגד הרתעה מפני פגיעה בתחרות על ידי חברות במשק. בעוד חלק מתיקוני החקיקה נועדו בעיקרם להסיר חסמים בפני מיזוגים ולהקל על העסקים הקטנים והבינוניים, תיקונים אחרים מאפשרים הטלת קנסות כבדים יותר על מפירי חוק במסגרת הליכים מנהליים. “הפכנו מ'רשות ההגבלים העסקיים' ל'רשות התחרות'", מספרת הלפרין בראיון לליידי גלובס'. “זה לא רק שינוי שם. השינוי מבטא רפורמה מאוד משמעותית שהעברנו במושב הכנסת האחרון, בוועדה האחרונה, ממש כנשיקת פרידה מהכנסת הישנה".
החוק הזה מאתגר גם אותך.

הצג עוד...