x

שיתוף הפרויקט

סגור

ד”ר אסנת לב ציון קורח

מנכ"לית ביה"ח אסף הרופא

אסנת לב ציון קורח / צילום: איל יצהר

גיל: 51 | מצב משפחתי: נשואה ואם לארבעה | דוקטור לרפואה מהאוניברסיטה העברית, תואר שני במינהל מערכות בריאות מאוניברסיטת ת"א

גיל: 51 | מצב משפחתי: נשואה ואם לארבעה | דוקטור לרפואה מהאוניברסיטה העברית, תואר שני במינהל מערכות בריאות מאוניברסיטת ת"א

נימוקים לבחירה

מנהלת בית החולים הרביעי בגודלו במערכת הממשלתית, שבו 900 מיטות. תחת אחריותה כ–4,000 עובדים

 

האם תבלום את הגירעון | הילה ויסברג

זה כשנתיים מנהלת ד"ר אסנת לבציון קורח את בית החולים הממשלתי הרביעי בגודלו בישראל, בית החולים שמיר (אסף הרופא). בבית החולים יש כ–900 מיטות וכ–4,000 עובדים תחת אחריותה, והגירעון המאושר (לפני קבלת סובסידיה ממשרד הבריאות) שצבר ב–2018, גבוה בהשוואה לבתי חולים ממשלתיים אחרים, הדומים לו בגודלם: כ–244 מיליון שקל.

זו הסיבה שבית החולים התבקש לאחרונה להפסיק לגייס עובדים על דעת עצמו, גם במקום עובדים שעזבו או פרשו, אלא באישור חריג של חטיבת המרכזים הרפואיים במשרד הבריאות. הצעד עורר ביקורת מצד ארגון רופאי המדינה, שכן משמעותו האפשרית היא פגיעה באיכות הטיפול המוצע לאזרחים וזמינותו.

הצג עוד...