x

שיתוף הפרויקט

סגור

ד”ר תמר אלרם

מנכ"לית ביה"ח הדסה הר הצופים

דר' תמר אלרם / כדיה לוי

גיל: 47| מצב משפחתי: נשואה ואם לחמישה| דוקטורט ברפואה מהאוניברסיטה העברית, תואר שני במינהל רפואי מאוניברסיטת הרווארד

גיל: 47| מצב משפחתי: נשואה ואם לחמישה| דוקטורט ברפואה מהאוניברסיטה העברית, תואר שני במינהל רפואי מאוניברסיטת הרווארד

נימוקים לבחירה

עומדת בראש בית חולים הכולל 300 מיטות, ומובילה בימים אלה את תוכנית החומש להגדלת המכסה ל–800. תחת אחריותה 1,200 עובדים. השנה נפתחו לראשונה מרכז ליולדות ויחידת צנתורים, ובקרוב ייפתחו חדר מיון ומגדל אשפוז חדש

 

תוכנית החומש | הילה ויסברג

בית החולים הדסה הר הצופים הוא האח הקטן, המעט זנוח, של הדסה עין כרם, ויחד הם מרכיבים את המרכז הרפואי הדסה. בבית החולים כ–300 מיטות, אולם התוכנית של ד"ר תמר אלרם היא להביא אותו לגידול דרמטי - לכ–800 מיטות בתוך חמש שנים. זאת לצד פתיחת חדר מיון חדש והקמת מגדל אשפוז בן 14 קומות, לשם יעברו מרבית המחלקות וחדרי הניתוח. בשנים האחרונות נפתחו בהר הצופים גם חדרי לידה חדשים וחדר צנתור לב.

זו למעשה המשימה העיקרית של אלרם בשנתיים האחרונות: שדרוג התשתיות לצד שינוי המיתוג שלו, כמשני לעין כרם ולבית חולים ירושלמי נוסף, שערי צדק, שבו כ–1,000 מיטות. בינתיים נראה שהיא מצליחה לא רע, עם גידול של כ–30% במספר הלידות רק בחצי השנה האחרונה, וכ–70 צנתורי לב הנעשים בבית החולים מדי חודש מאז פברואר (לפני כן לא נעשו כלל צנתורי לב בבית החולים).

הצג עוד...