x

שיתוף הפרויקט

סגור

סיגל יעקבי

כונסת הנכסים הראשית

סיגל יעקבי / צילום: רמי זרנגר

גיל: 44 | מצב משפחתי: בזוגיות ואם לשלושה | תואר שני במשפטים ובמדיניות ציבורית מהאוניברסיטה העברית

גיל: 44 | מצב משפחתי: בזוגיות ואם לשלושה | תואר שני במשפטים ובמדיניות ציבורית מהאוניברסיטה העברית

נימוקים לבחירה

מכהנת כאפוטרופוס הכללי וכונסת הנכסים הראשית במשרד המשפטים. ב–2018 טיפל משרדה בכ–20 אלף בקשות לכינוס נכסים, ובתביעות חוב בהיקף של כ–39 מיליארד שקל. בתחילת ספטמבר מונתה למנכ"לית זמנית של משרד המשפטים