התחדשות עירוניתמילון מונחיםזְכוּיוֹת בְּנִיָּה

מילון מונחים

למילון מונחים
זְכוּיוֹת בְּנִיָּה

זכויות הבנייה קובעות על כמה אחוזים משטח המגרש ניתן לבנות. בהתחדשות עירונית, זכויות אלה קובעות מהו ההיקף של תוספות הבנייה שהיזם יורשה לבנות. החישוב נעשה לפי כלל התוכניות החלות על הקרקע, ואת האישור הנוגע להיקף זכויות הבנייה במגרש נותנת הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה. לזכויות הבנייה יש משמעות קריטית בעת יציאתו של פרויקט אל הפועל, בעיקר מבחינת הכדאיות הכלכלית של הפרויקט. בפרויקטים להתחדשות עירונית הממשלה הוסיפה למגרשים זכויות בנייה על אלו שנקבעו בתוכניות בניין עיר קיימות, כדי לעודד ביצוע פרויקטים. זכויות הבנייה המתווספות למגרש במסגרת תוכנית להתחדשות עירונית פטורות ממס, וזאת בניגוד לזכויות מכוח תוכניות בניין עיר (תב"ע).