מילון מונחים

למילון מונחים
הֶתֵּר הֲרִיסָה

הריסת מבנה, חלקו או כולו, היא פעולה הנדסית, ולכן היא מחייבת תכנון יסודי של מהנדס בניין וקבלת היתר מהרשות המקומית, הדומה להיתר בנייה. יוזם ההריסה מחויב לבצע כמה פעולות מקדימות, הכוללות בין היתר ניתוק המבנה ממערכות התשתית העירוניות — חשמל, מים, ביוב וכדומה — וכן גידור המתחם על פי התקנים המחייבים. גם לפינוי הפסולת מאתר הבנייה כללים נוקשים שעל היזם לעמוד בהם. בישראל את רוב ההריסות מבצעים באמצעות כלי צמ"ה (ציוד מכני הנדסי), אולם במקרים מיוחדים ההריסה מתבצעת בפיצוץ מבוקר. בכל הקשור להתחדשות עירונית, שלב ההריסה הוא גם השלב שבו התוכנית מתחילה לצאת אל הפועל והוצאת היתר ההריסה מסמנת בדרך כלל גם את מועד הפינוי של בעלי הדירות מהמבנה הישן.