התחדשות עירוניתמילון מונחיםחֶבְרָה מְשַׁכֶּנֶת

מילון מונחים

למילון מונחים
חֶבְרָה מְשַׁכֶּנֶת

החברה המשכנת היא למעשה החברה הקבלנית האמונה על ביצוע פרויקט בנייה. מתוקף תפקיד זה, היא גם אחראית לרישום בטאבו של כל רוכשי הדירות. את תפקידה כ"חברה משכנת" היא מקבלת ברגע אכלוס הפרויקט. בשלב זה נחתמים חוזי חכירה בין רוכשי הדירות לרשות מקרקעי ישראל (רמ"י), לפיהם הרשות מחכירה את המקרקעין לאותם רוכשים לתקופה קצובה (שנעה לרוב בין 49 שנה ל-99 שנה). חודשים ספורים מעת חתימת הסכם החכירה, הנכס אמור להירשם בטאבו (לשכת רשם המקרקעין) בתור בית משותף וכל דירה אמורה להירשם על שם בעליה. בפועל אמורה תקופה זו להימשך חודשים ספורים, אם כי לא אחת התקופה מתארכת בשל מגבלות שיש על הקרקע (היעדר פרצלציה – חלוקת הקרקע). במקרים שבהם החברה הקבלנית פושטת את הרגל או נקלעת למצב כלכלי קשה, ממנה בית המשפט כונס נכסים אשר יפעל במתכונת של חברה משכנת לשם השלמת הליך רישום הנכסים.