מילון מונחים

למילון מונחים
עַרְבוּת מִסּוּי

ערבות מיסוי היא בטוחה לתשלום על פי דרישות לתשלום מס שבח מהיזם, גם אם יעלו בשלב מאוחר יותר. ערבות מיסוי נדרשת רק במקרים שבהם בעלי הדירות אינם פטורים לגמרי מתשלום מס שבח ועלולים למצוא את עצמם בעתיד עם קושי ברישום הזכויות הנוספות בטאבו, אם היזם לא יעמוד בהתחייבויותיו לתשלום המס. מומלץ לדרוש מהיזם לממן חוות דעת של יועץ מס כדי להחליט אם נדרשת ערבות מיסוי.