התחדשות עירוניתמילון מונחיםתְּבִיעַת דַּיָּר סַרְבָן

מילון מונחים

למילון מונחים
תְּבִיעַת דַּיָּר סַרְבָן

בפרויקט פינוי בינוי, אם יש הסכמה של 80% מבעלי הדירות לפחות, ניתן להגיש תביעת נזיקין בבית משפט כנגד בעל דירה סרבן. בפרויקט תמ״א 38/1 ניתן לפנות למפקח על הבתים המשותפים במשרד המשפטים ולבקש את אישורו לקדם את הפרויקט גם ללא הסכמת הסרבן, אם יש הסכמה של 67% מבעלי הדירות לפחות. בפרויקט תמ״א 38/2, הכרוך בהריסה ובבנייה מחדש של הבניין, נדרש רוב של 80% מבעלי הדירות לפחות כדי לפנות למפקח על הבתים המשותפים. הפנייה להכרעת המפקח על הבתים המשותפים, או לבית משפט שלום בתביעת נזיקין, כרוכה בתשלום אגרה בשיעור של 2.5% משווי התביעה כנגד בעל הדירה הסרבן או 758 ש״ח לכל הפחות, נכון לשנת 2019. את התביעה כנגד הסרבן תגיש בדרך כלל נציגות בעלי הדירות בבניין. במסגרת ההליך תובעים בעלי הדירות המעוניינים בתהליך את בעל הדירה הסרבן על ההפסד שייגרם להם מביטול הפרויקט. תיקון לחוק אף קובע שבמקרי קיצון בית המשפט יוכל להורות על פינוי של בעל הדירה הסרבן.