התחדשות עירוניתמילון מונחיםתַּקָּנוֹן בַּיִת מְשֻׁתָּף

מילון מונחים

למילון מונחים
תַּקָּנוֹן בַּיִת מְשֻׁתָּף

מסמך המסדיר את החובות ואת הזכויות של בעלי הדירות בקשר לאופן תחזוקת הבית המשותף. תקנון בית משותף עשוי להתייחס גם לרכוש ולזכויות בנייה, המוצמדים לדירות, ולאופן החלוקה שלהם בין הדירות, למינוי ועד בית, לניהול אספות הוועד ועוד. ניתן לשנות את התקנון באמצעות רוב של בעלי הדירות, שלהם לפחות 67% מהרכוש המשותף, בתנאי שאינם פוגעים בבעלי הדירות האחרים ובכפוף לחוק. במקרה שלא נקבע תקנון מוסכם יחול התקנון המצוי הקבוע בחוק המקרקעין. פרויקט התחדשות עירונית הכולל בדרך כלל שינויים במבנה או בנייתו מחדש מצריך הגשת תקנון בית משותף כחלק מההליך של תיקון רישום הבית המשותף בטאבו.