התחדשות עירוניתמילון מונחיםקַבְּלָן רָאשִׁי וְקַבְּלָנֵי מִשְׁנֶה בִּפְרוֹיֶקְט

מילון מונחים

למילון מונחים
קַבְּלָן רָאשִׁי וְקַבְּלָנֵי מִשְׁנֶה בִּפְרוֹיֶקְט

קבלן ראשי הוא שאחראי להשלמת העבודות בפרויקט, בהתאם להתקשרות עם מזמין העבודות: היזם, החברה המנהלת או אף נציגות בעלי הדירות עצמה. קבלני המשנה עשויים להיות כל בעל מקצוע שהקבלן הראשי שכר מטעמו כדי לבצע חלק מהעבודות בפרויקט או את כולן, בהסכמת המזמין או ללא הסכמתו מראש.