מילון מונחים

למילון מונחים
הֶעָרַת אַזְהָרָה

הערת אזהרה היא מונח מתחום המקרקעין המתייחס לסעיף המתווסף לנסח הטאבו כדי לקבע בעלות או כדי למנוע עסקה או מהלך אחר בקרקע או בנכס. עוד שימוש בהערת אזהרה הוא סימן רישומי על נכס שנמצא בשלב כזה או אחר בעסקה כדי שלא תוכל להיעשות במקביל עסקה סותרת. הערת אזהרה היא גם אחת הבטוחות האפשרויות שהקבלן יכול להעניק לרוכש דירה על פי כללי חוק המכר.