התחדשות עירוניתמילון מונחיםקְבוּצַת רְכִישָׁה

מילון מונחים

למילון מונחים
קְבוּצַת רְכִישָׁה

קבוצת רכישה היא התארגנות של קבוצת אנשים פרטיים, בדרך כלל בליווי גורם מארגן, לרכישת קרקע ולבניית פרויקט נדל"ן (מגורים, מסחרי, תעסוקה ועוד) ללא מעורבות יזם. קבוצת הרכישה היא למעשה היזם, וחברי הקבוצה מתאגדים יחד כדי לקבל את כל ההחלטות הנוגעות לחיי הפרויקט, גדולות כקטנות. בשל מבנה קבוצת הרכישה, מתווה הפעילות עשוי להוביל לחיסכון במחיר הדירה הסופית. אולם התהליך כולל סיכון לא מבוטל שיש להביא בחשבון. אחת הדוגמאות לסיכונים בתהליך היא העובדה שהיעדר יזם בתהליך לא מאפשר קבלת ערבות חוק מכר. דוגמה נוספת היא היעדר ודאות בנוגע למחיר סופי של דירה, מכיוון שהתהליך מורכב ובאחריות הרוכשים מהרגע הראשון ללא מעורבות יזם. זאת לעומת פרויקט בנייה רגיל, ובו היזם ערב למחיר, וכאמור, גם מעניק ערבות חוק מכר. לאחרונה החלו לקדם במשרד המשפטים קווים מנחים לפעילות הקבוצות ועקרונות לשמירה על הזכויות של חברי הקבוצות. במקביל, בשנים האחרונות החלו להתגבש קבוצות רכישה בהתחדשות עירונית — בעיקר בתמ"א 38. נכון להיום לא מדובר בתופעה רחבה, אולם מדובר בנושא מורכב, ועל חברי קבוצה שכזאת מוטלות החובה והאחריות להבין ולקבל את כל המידע והסיכונים הכרוכים במהלך.