מילון מונחים

למילון מונחים
תֶּקֶן חֲנָיָה

תקן חניה הוא תקן תכנוני הקובע כמה מקומות חניה צריכים להיבנות בבניין חדש. בכל רשות מקומית יכול להיות תקן חניה נפרד המתייחס בדרך כלל לכמות החניות לכל דירה. תקן חניה מתייחס לא רק למבני מגורים אם כי גם למבני ציבור, מסחר ותעסוקה. במקומות הקרובים לתחנות רכבת או לכל מתחם תחבורתי גדול תקן החניה קובע בדרך כלל מספר מופחת של חניות שייבנו בפרויקט, וזאת כדי לעודד שימוש בתחבורה ציבורית. תקן החניה משפיע על פרויקט בנייה השפעה משמעותית, וזאת, בין היתר, בשל העובדה שמספר רב של חניות עשוי לחייב בניית חניון תת קרקעי, המייקר את הפרויקט בצורה משמעותית.