קהילת ההשקעות האלטרנטיביות של

קהילת ההשקעות האלטרנטיביות של

רוצים לדעת לפני כולם על הזדמנויות השקעה ייחודיות?

הצטרפו לקהילת Money time ותהיו הראשונים והראשונות להיחשף להזדמנויות השקעה בלעדיות, אירועי נטוורקינג אקסקלוסיביים לחברי וחברות הקהילה, מפגשים עם יזמים ויזמיות ופלטפורמות השקעה ודיוור תוכן ייחודי למשקיעים ולמשקיעות.

מה זה בעצם השקעה אלטרנטיבית?

השקעה אלטרנטיבית מאפשרת לפרוץ את גבולות שוק ההון וההשקעות המסורתיות שהוא מציע. עולם ההשקעות האלטרנטיביות מציע לכם אפשריות השקעה שונות ומגוונות במסגרת ההון הפרטי שלא נסחר בבורסה - השקעות בנדל"ן, תשתיות, חברות טכנולוגיה, סטארטאפים ועוד. כך תוכלו לפזר את הסיכונים ולייצב את תיק ההשקעות כאשר השווקים סוערים.

להצטרפות לקהילת Money time

האם את.ה מעוניין.ת לקבל פניות או הצעות השקעה המיועדות למשקיע.ה לענין סעיף 15א(ב)(1) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, מחברות העוסקות בכך?

אני מאשר.ת היותי משקיע.ה כשיר.ה כמסומן לעיל ומסכים.ה לקבל חומר מפורט על אפשרויות השקעה. הנני מסכים.ה כי מידע המובא בהצהרה זו יהיה כלול במאגר שמנוהל על ידיי גלובס ומשמש את גלובס לצורך דיוור הצעת הזדמנויות השקעה של צדדים שלישיים. מובהר בזה שלגלובס אין קשר עם ההצעות ו/או ההשקעות שיבוצעו, ועל כל משקיע לשקול את שיקוליו בהתאם לשיקול דעתו ו/או יעוץ פרטני שיקבל.

במידה וסימנת שהינך משקיע.ה כשירה, על מנת לקבל מידע מפורט על אפשרויות השקעה, אני החתום.ה מטה, מודיע.ה, מצהיר.ה ומסכים.ה בזאת על היותי (אנא בחר.י בריבוע המתאים בסעיף 1): יחיד.ה, שמתקיימים בו.ה אחד מאלו:

אני מאשר.ת את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר גלובס. וכן, אני מאשר.ת בזה לקבל מגלובס חומרים שיווקיים ומקצועיים הקשורים לקהילת ההשקעות האלטרנטיבית של גלובס, באמצעות דוא"ל.