אקטואליה בעולם המס: כיצד מנסה רשות המסים להשיג את יעדיה?
אקטואליה בעולם המס: כיצד מנסה רשות המסים להשיג את יעדיה? בעקבות העלאת יעדי הגבייה, חווים הנישומים בכל תחומי המס החמרה, הן מחקיקה ראשית, הן מחוזרים ותקינה של רשות המסים והן מפקידי השומה בשטח

הכתבה בשיתוף פורום CFO

השגרה היומיומית של עם ישראל הפכפכה ואינה החלטית וצפויה. כקשת בענן המופיעה בפתאומיות - רגע אחד תרועות ניצחון בכיכר בעקבות זכייה בתחרות שירה עולמית והגאווה הישראלית עולה על גדותיה, ורגע אחרי הפגנות באותה הכיכר בעקבות גזרה, או דרך שאינה מקובלת על אחד מצבעי הקשת אולם מיטבה עם האחר.

כמו השגרה כך גם החקיקה במדינת ישראל בהיבטי כספים ותקציב. קשת הענן משתקפת אל תוך ועדת הכספים ואולם המליאה ומביאה איתה דו-קוטביות, המשפיעה באופן ישיר על המגזר העסקי. מחד, העמקת גבייה באמצעות חקיקה חדשה - חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017-2018 התשע"ז-2016) - הניב הכנסות עתק למדינת ישראל ויצרה עודפי גבייה לשנת הכספים 2017. בעקבות כך מעוניינת הממשלה לעשות בהם שימוש ולהפחית מסים. מאידך, נגידת בנק ישראל מתנגדת נחרצות לשימוש בעודפי הגבייה. כמו כן, בשנת 2017 בוצעה בפועל הורדת מסים, גם באמצעות חקיקה של תוכנית "נטו משפחה" לפיה עודכנו נקודות הזיכוי ממס, כמו גם הורדת מס חברות לשיעור של 23%.

קולות בממשלה קוראים להקל על מעמד הביניים, אחרים להיטיב עם אוכלוסיות מוחלשות, כאשר ברקע העלאת קצבאות הנכים, חיילי צה"ל, הגרעון בתקציב והיד עוד נטויה. לעומת זאת, באוויר מרחפים דבריה של נגידת בנק ישראל המזכירה לכולנו כי "החלטות צריכות להתבסס לא רק על התמונה התקציבית בשנה הנוכחית, אלא גם על התמונה שנראה שנים קדימה". ופה מגיעה השאלה הגדולה: האם גביית המסים הגבוהה תמשך גם בשנים הקרובות?

מי שאמונה על גביית המס בפועל היא רשות המסים. בשנת 2017 הסתכמה גביית המסים בסכום שיא של כל הזמנים: 306 מיליארד שקל! כ- 12 מיליארד שקל מעל התחזית. היעד לשנת 2018 הינו גבוה בהתאם: 307.2 מיליארד שקל. הבעיה: בשנת 2017 התבצעה גבייה חריגה בסך של 15.4 מיליארד שקל הנובעת מחלוקת דיבידנדים מוגברת (בעקבות הפחתת שיעור המס על משיכת דיבידנד לבעלי עניין בהוראת שעה - "חברות הארנק") וכן, תשלומי מסים ממספר עסקאות גדולות שבוצעו במשק הישראלי (בין היתר עסקת מוביליי אינטל שהניבה לקופת המדינה כ-4 מיליארד שקל). נתונים אלו מחזקים את דבריה של הנגידה כי תמונה תקציבית בהסתמך על שנה אחת אינה מדויקת.

מכאן נשאלת שאלה נוספת, מהיכן יגיעו אותם מיליארדים שרשות המסים צריכה בכדי לעמוד ביעדים אשר עולים משנה לשנה? בדוח ביצוע התקציב והכנסות המדינה ממסים לשנת 2017, נכתב כי שיעור הגידול בהכנסות ממסים הושג בין היתר כתוצאה מהגברת האכיפה ובעקבות מאמצי גבייה של רשות המסים. מאמצי גבייה אלו והעלאות יעדי הגבייה משנה לשנה מבורכים ומגדילים את תקציב המדינה, אולם הם מבשרים גם על החמרה כללית בגישת משרדי השומה השונים, ומקבלים רוח גבית מחקיקה חדשה וחוזרים שונים שמוציאה המחלקה המקצועית ברשות המסים חדשות לבקרים, שעליהם נתעכב כעת:

בתחום מס הכנסה, למשל - סימון "עמדות חייבות בדיווח" בדוחות המס השנתיים, יחד עם האפשרות של פקיד השומה לערוך שומה חלקית, תאפשר בדיקת שומות ממוקדת ביותר ועלייה בדוחות אשר יעברו ביקורת על ידי פקידי השומה. סדרה של חוזרים בנושאים שונים מראה את הכיוון: זקיפת שווי הטבה בגין ימי גיבוש לעובדים, הפחתת הון, רכישה עצמית ושערוך, הפעלת סעיף 77 - חלוקת דיבידנד כפויה, משיכות בעלים והעברות דירות, תמורות מותנות בעסקאות, פיצול לעסקת מכר ואשראי וחוזר מיסוי מטבעות וירטואליים.

בתחום המע"מ אנו רואים תיקוני חקיקה שבוצעו בחוק מס ערך מוסף הן לעניין חוות דעת חייבות דיווח והן לעניין עמדות מע"מ חייבות דיווח, אשר מחייבות את ציבור חייבי המס (עוסקים, מוסדות כספיים, מלכ"רים ויחידים) וכן את המייצגים ומטילות עליהם אחריות כבדה בקשר עם ציות לדרישות הרשות. כמו כן, לאחרונה ועל רקע האמור, אנו עדים להגברת האכיפה וכן להליכים פליליים נרחבים יותר שננקטים כנגד חייבי מס ונושאי משרה בכירים, וכן למדיניות חדשה שהרשות דורשת את יישומה בסוגיות שונות. כך, בין היתר, עמדה חדשה בקשר עם פעילות בשוק ההון, הן של חברות והן של יחידים. עמדות חדשות בקשר עם ניכוי מס תשומת בפעילותן השוטפת של חברות ועוד.

בתחום המכס - מערכת שער עולמי של המכס, אשר עלתה לאוויר בתחילת 2018 ונועדה בין היתר לאפשר לרשות המסים (המכס) לבצע אכיפה יעילה יותר. הקמת המערכת לוותה בתיקוני חקיקה שגם הם מספקים למכס יכולות אכיפה וענישה חדשות.

נושאים אלה ידונו בשולחן עגול "אקטואליה בעולם המס" ביום ב', 21.5.18, במשרדי גולדפרב זליגמן. להרשמה הקליקו כאן

עו"ד טל עצמון, ראש מחלקת מיסים, גולדפרב זליגמן 16/05/2018 13:49

Hedgewiz הישראלית זכתה במקום ראשון בתחרות פינטק בלונדון
Hedgewiz הישראלית זכתה במקום ראשון בתחרות פינטק בלונדון החברה פיתחה מערכת המאפשרת למנהלי כספים וחשבים לזהות ולנתח סיכוני מטבע, לאמץ ולבצע מדיניות גידור דינמית

הכתבה בשיתוף פורום CFO

 הסטארט-אפ Hedgewiz זכה במקום הראשון בתחרות פינטק בינלאומית שאורגנה בלונדון ע"י משרד החוץ הבריטי בשיתוף עם הבנק הענק NatWest. בתחרות היוקרתית השתתפו 45 חברות פינטק מרחבי העולם.

בשנת 2017 זכתה Hedgewiz להיות אחת משמונה החברות שנכללו באקסלרטור הפינטק של סיטיבנק בישראל. חברת הסטארט-אפ הישראלית פיתחה מערכת אוטומטית, מבוססת בינה מלאכותית, שמספקת פתרון מקיף לשליטה בחשיפות מטבע וגידורן. המערכת מאפשרת למנהלי כספים וחשבים לזהות ולנתח סיכוני מטבע, לאמץ ולבצע מדיניות גידור דינמית ואפקטיבית, המתחשבת בצרכים הייחודיים של החברה מחד ובתנאים המשתנים בשוק המט"ח מאידך. המערכת פרושה כבר כיום אצל מאות חברות ישראליות ובינלאומיות.

החברה שהוקמה לפני שנתיים, מנוהלת ע"י פבל סויפר ואירנה מידן. Hedgewiz גייסה מיום הקמתה 1.25 מיליון דולר והמשקיעים העיקריים בה הם ד"ר אדם רויטר וחברת חיסונים פיננסים.

מערכת פורום CFO 10/05/2018 13:00

 
 

"התרגשתי לשבת בכיסאו של סבי כמנכ"ל 80 שנה אחריו"
"התרגשתי לשבת בכיסאו של סבי כמנכ"ל 80 שנה אחריו" יוחאי שוחט CFO מקורות, מדבר על האתגרים בתפקיד - התנהלות כספית אחראית תחת אילוצים ייחודיים וכבדים של רגולציה; הסכם קיבוצי מאתגר במיוחד; והצורך לתת מענה לצרכים של משק המים, בתקופת בצורת מתמשכת והחשש משינוי אקלימי קבוע עו"ד מיכל קורן 29/04/2018 17:34

CFO פיליפ מוריס ישראל: "אנו כבר מזמן לא רק חברת סיגריות"
CFO פיליפ מוריס ישראל: "אנו כבר מזמן לא רק חברת סיגריות" מרק זימן מדבר על רצונה של פיליפ מוריס אינטרנשיונל להפסיק למכור סיגריות ולהחליפן במגוון חדש של מוצרים ללא עשן דוגמת IQOS, על השינוי שעוברת החברה מ- low-tech לכזו המשקיעה במו"פ ועל הקו המנחה אותו כמנהל: "חשוב בעיניי שכל מי שעובד תחתיי ישאף להחליף אותי" עו"ד מיכל קורן 11/04/2018 14:16

"ה-CFO עוסק הרבה יותר בצמיחת העסק, בהגדלת העוגה ולא בחלוקתה"
"ה-CFO עוסק הרבה יותר בצמיחת העסק, בהגדלת העוגה ולא בחלוקתה" היא החלה את דרכה ב-P&G וכיום נהנית מתפקידה כסמנכ"לית הכספים והתפעול של מיקרוסופט ישראל ● דנה אלכסנדרוביץ מספקת הצצה ליכולות הטכנולוגיות המשדרגות את תפקידה, מאפשרות לה להתייעל, לשפר פרודוקטיביות ולקחת חלק בצמיחה של החברה עו"ד מיכל קורן 09/04/2018 16:35

"המשחק בין חיסכון בעלויות למזעור סיכונים הוא האתגר"
"המשחק בין חיסכון בעלויות למזעור סיכונים הוא האתגר" זאב בוטויניק מסיים תפקיד כ-CFO האזורי של HP, וחולק מתובנותיו אחרי 35 שנים בהייטק הישראלי והבינלאומי ● "CFO חייב לבנות ממשקי עבודה טובים עם המנכ"ל ועם ההנהלה המקומית והעולמית וכמובן עם הבעלים" עו"ד מיכל קורן 03/04/2018 12:39

"הממשקים הכספיים חייבים לעבוד באופן מתואם, כמו תזמורת פילהרמונית"
"הממשקים הכספיים חייבים לעבוד באופן מתואם, כמו תזמורת פילהרמונית" להיות המבוגר האחראי, לוודא שהפרויקטים והתוכניות שמגיעים לשולחן יהיו מגובים וסבירים כלכלית, ועדיין להמשיך להיות יצירתי ולהביא רעיונות ישימים לפיתוח ■ שלמה פנט CFO סופר-פארם, מדבר על תפיסת עולמו והאתגרים בתפקיד עו"ד מיכל קורן 22/03/2018 14:04

"ירידה בהכנסות של כ-40%, תחייב התאמות כוח אדם בנמל חיפה"
"ירידה בהכנסות של כ-40%, תחייב התאמות כוח אדם בנמל חיפה" בדקה התשעים, לפני פתיחת התחרות בנמלים - תפקיד ה-CFO קריטי למוכנות נמל חיפה למצב החדש, הן בצד ההכנסות והן בצד ההוצאות ■ סמנכ"ל הכספים, מוטי ווטרו: "ערנות היא תכונה שמיום ליום אני מבין עד כמה היא חשובה - דע מאיפה יבואו הסיכונים ואיך להיערך אליהם מראש" עו"ד מיכל קורן 08/02/2018 15:41

כתבות נוספות >>

כתבות נוספות

"ירידה בהכנסות של כ-40%, תחייב התאמות כוח אדם בנמל חיפה" "ירידה בהכנסות של כ-40%, תחייב התאמות כוח אדם בנמל חיפה" בדקה התשעים, לפני פתיחת התחרות בנמלים - תפקיד ה-CFO קריטי למוכנות נמל חיפה למצב החדש, הן בצד ההכנסות והן בצד ההוצאות ■ סמנכ"ל הכספים, מוטי ווטרו: "ערנות היא תכונה שמיום ליום אני מבין עד כמה היא חשובה - דע מאיפה יבואו הסיכונים ואיך להיערך אליהם מראש" עו"ד מיכל קורן 08/02/2018
אקטואליה בעולם המס: כיצד מנסה רשות המסים להשיג את יעדיה? אקטואליה בעולם המס: כיצד מנסה רשות המסים להשיג את יעדיה? בעקבות העלאת יעדי הגבייה, חווים הנישומים בכל תחומי המס החמרה, הן מחקיקה ראשית, הן מחוזרים ותקינה של רשות המסים והן מפקידי השומה בשטח עו"ד טל עצמון, ראש מחלקת מיסים, גולדפרב זליגמן 17/05/2018
"התרגשתי לשבת בכיסאו של סבי כמנכ"ל 80 שנה אחריו" "התרגשתי לשבת בכיסאו של סבי כמנכ"ל 80 שנה אחריו" יוחאי שוחט CFO מקורות, מדבר על האתגרים בתפקיד - התנהלות כספית אחראית תחת אילוצים ייחודיים וכבדים של רגולציה; הסכם קיבוצי מאתגר במיוחד; והצורך לתת מענה לצרכים של משק המים, בתקופת בצורת מתמשכת והחשש משינוי אקלימי קבוע עו"ד מיכל קורן 21/05/2018