אסטרטגיה מדדי הצלחה ליישום
אסטרטגיה עסקית וציבורית
יום ראשון, 9/12/2012

העולם הציבורי, והעולם העסקי נראים לכאורה כעולמות אסטרטגיים שונים הדורשים מערכת מדדי הצלחה אסטרטגיים שונים לחלוטין. העולם הציבורי, אינו נמדד על מדדים פיננסיים, ועל השאת ערך לבעלי המניות שלו, ולעיתים אינו מפתח מערכת מדדי הצלחה אסטרטגיים. מצד שני העולם העסקי נמדד ברוב המקרים על עמידה ביעדים פיננסיים בלבד. מעבר לכך, רוב ההתייחסות למדדים אסטרטגיים הנה עמידה ביעדים לטווח קצר, תוך התעלמות מהתייחסות לטווח הארוך. האמנם זהו המצב הרצוי שיבטיח הצלחה לגופים ציבוריים ועסקיים? המושב, יתייחס לשאלה זו משתי נקודות מבט- העסקית והציבורית: מהם המדדים הנדרשים למדידת הצלחה אסטרטגית של חברות עסקיות, מדוע ההתייחסות הנה בעיקרה למדדים פיננסיים, ובעיקר לטווח הקצר, מהו הבנצ'מרק הנדרש מחברה לבחינת הצלחה אסטרטגית, ומהם מדדים מנבאים(Lead indicators) שאינם פיננסיים, ומדוע השימוש בהם כה מצומצם. מהם המדדים הנדרשים למדידת הצלחה אסטרטגית של גופים ציבוריים ומשרדי ממשלה, מדוע אין התייחסות מספקת לפיתוח ראייה אסטרטגית וקביעת מדדי הצלחה אסטרטגיים, ומהו הבנצ'מרק הנדרש מגוף ציבורי לבחינת הצלחה אסטרטגית.

פרופ' יוג'ין קנדל, ראש המועצה הלאומית לכלכלה
דורון כהן, מנכ"ל משרד האוצר
ניר שטרן, מנכ"ל קבוצת סלקום
אליעזר שקדי, מנכ"ל אל על
דוד ברודט, יו"ר בנק לאומי
מנחה: אודי אהרוני, מנכ"ל להב ומכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי, הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל-אביב

לכתבה בעיתון גלובס לחץ כאן

 
ההרשמה הסתימה