כלכלה אחרת
בעקבות המחאה החברתית
יום שני, 10/12/2012

דברי פתיחה: אורי אלדר, ועידת העשוקים. חבר הצוות האסטרטגי של תנועה המחאה. מנכ"ל SEF הקרן לחינוך סוציאליסטי

פרופ' יוסי יונה , אוני' בן-גוריון. מראשי הועידה המייעצת למחאת קיץ 2011
דפני ליף, יוזמת מחמאת האוהלים ומייסדתתנועת "ישראל מחר"
יוסי שאול, צדק חברתי, חדר מצב
ארי בן דוד, יו"ר התנועה לשינוי מוניטרי
אסמה אגבריה, יו"ר רשימת דעם, מפלגת פועלים לכנסת
מירב כהן, חברת מועצת עיריית ירושלים
מנחה: משה ליכטמן, פרשן גלובס

לכתבה בעיתון גלובס לחץ כאן

 
ההרשמה הסתימה