x

שיתוף הפרויקט

סגור
21

פרופ’ חמוטל סלובין

חוקרת מוח באונ' בר אילן

בנתה פלטפורמת ראייה מלאכותית המאפשרת לעיוורים שהתעוורו במהלך חייהם לראות. זאת באמצעות פענוח האופן שבו המוח מעבד תמונה

 - פרופ' חמוטל סלובין / צילום: רמי זרנגר
50 | נשואה ואם לשתיים | תואר ראשון בביולוגיה, תואר שני ושלישי בנוירוביולוגיה מהאוניברסיטה העברית. פוסטדוקטורט במכון ויצמן

אופי של מדענית

"המדע דורש אופי מסוים, אולי אפילו יותר מכישרון. לא לוותר גם כשיש מכשולים רציניים בדרך, להאמין בעצמך, וגם להיות קשוב למה שקורה סביבך, ולא להתעלם ממה שנראה תחילה כטעות, כי משם יכול להגיע הגילוי המרגש ביותר. מדע זו האמנות של לדעת לעשות את הטעויות הנכונות. טעויות פותחות דלתות, ומביאות אותך אל עולם אחר".

יעול תהליכים מורכבים של ניהול לפעולות פשוטות

“אני מתכננת לטווח ארוך, ופורטת את המטרה ארוכת הטווח למשימות לטווח קצר, כך שבכל בוקר את קמה כמו מכונה שכבר רצה עליה התוכנית לאותו היום. אני הכי יעילה כשאני כבר מתעוררת בתחושה שאני יודעת מה מחכה לי בכל יום, אם כי חשוב להשאיר מקום לבלת"מים ולפעמים היום כולו הוא בלת"ם".

מה גיליתי על ההגעה לפסגה

"הדרך מאוד בודדה. מדען מתקדם עם הקבוצה שלו, אבל התחושה היא לבד. החברים שלנו כל הזמן צריכים להעביר עלינו ביקורת. זה חלק אינהרנטי מהתחום הזה. כשמגיע לכאן סטודנט לדוקטורט, אני אומרת לו שישמע הרבה ביקורת, אבל הביקורת היא לא נגדו באופן אישי אלא מחויבת מתוך כך שממצא שלא עבר את הביקורת הקשוחה ביותר - לא יתקבל. כשאנשים מתחילים לצטט אותך, לחזור על הממצא, זה מאוד מחזק".

לרכישת מנוי האנשים מאחורי הפרוייקט רוצים להשפיע על הרשימה של 2018? איך בחרנו את רשימת הנשים המשפיעות?