x

שיתוף הפרויקט

סגור
7

ד"ר חדוה בר

המפקחת על הבנקים

עומדת בראש הגוף הממונה על הסדרת מערכת הבנקאות, ופיקוח על יציבות התאגידים הבנקאיים. השנה התמודדה עם האשמות על היעדר פיקוח מספק בנושא האשראי לטייקונים הממונפים, ועם עימותים עם פוליטיקאים על רקע הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית

 - חדוה בר / צילום: רונן פדידה
49 | נשואה ואם לשלושה | תואר ראשון בכלכלה ומדע המדינה, תואר שני ודוקטורט בכלכלה מהאוניברסיטה העברית

מינוי נשים לתפקידים בכירים

"המינויים שעשיתי היו מפני שחשבתי שהם הטובים ביותר, ולא מתוך אפליה מתקנת. מבחינת מקצועיות אני לא רואה שום הבדל בין גברים ונשים. יחד עם זאת, מבחינת אינטליגנציה רגשית, אני רואה הבדל מובהק לטובת נשים. הן יותר שמות לב לאנשים ולמה שלא נאמר בחדר בצורה פורמלית".

"יש פה תופעה של הרבה נשים שהגיעו לפסגת הפירמידה בתחום הפיננסי, ואני גאה על זה. לא רואים ייצוג כזה של נשים בסקטורים אחרים, וגם לא בסקטור הפיננסים במדינות אחרות בעולם"

העולם הדיגיטלי

"המעבר לעולם הדיגיטלי מאפשר מצד אחד נוחות גדולה, ומצד שני יוצר אתגר לצרכנים מסוימים, בעיקר מבוגרים. חלק מהלקוחות מצאו עצמם בשנה האחרונה במצב שהסניף שלהם נסגר, ועבר למקום מרוחק יותר, שבו הם לא מכירים את הפקיד. זה שינוי שהם צריכים להתרגל אליו. שני הבנקים הגדולים בנו תוכנית חינוך דיגיטלי, וגם הכשירו את עובדי הבנקים, שחלקם לא צעירים בעצמם, וגם חששו על מקום העבודה שלהם, אבל נרתמו לשינוי. אנחנו רואים מדי רבעון שינוי דרמטי, ומעבר עקבי של לקוחות הבנקים לשימוש בערוצים הדיגיטליים. יש פעולות ש-70% מהן מתבצעות בערוצים הישירים".

לרכישת מנוי האנשים מאחורי הפרוייקט רוצים להשפיע על הרשימה של 2018? איך בחרנו את רשימת הנשים המשפיעות?