x

שיתוף הפרויקט

סגור
18

סטלה הנדלר

מנכ”לית בזק

המנהלת החזקה ביותר בענף התקשורת. עומדת בראש קונצרן התקשורת הגדול בישראל ותחת אחריותה כ-6,000 עובדים. השנה התמודדה עם חקירות ברשות לניירות ערך בעניין עסקאות בעלי עניין בבזק, ואף שהתה במעצר בית, שלאחריו הוחזרה לתפקידה

 - סטלה הנדלר / צילום: ינאי יחיאל
55 | נשואה ואם לשניים | תואר ראשון ושני בכלכלה ומינהל עסקים מהאוני' העברית

עצה שעבדה בשבילי

"חשוב לדעת לשלב בתהליך קבלת ההחלטות בין ידע ומקצועיות לבין רגישות לסובבים אותך. כאשר מדובר באנשים, ההתייחסות חייבת להיות לא רק ברמה מקצועית ובמונחים של תפוקות ויעילות, ומתוך נקודת מבט הבוחנת אפקטיביות בלבד, אלא חשוב לקחת בחשבון ולהתייחס גם למרכיבים הנוגעים לנסיבות חייהם האישיות. הנוסחה הבנויה על כלכלה בלבד אינה שלמה".

להתמקד בים של גירויים ורעשים

"כשיש הרבה רעשי רקע, יש לזהות את אותם הדברים המייצרים את הערך הגבוה ביותר לחברה, ובהם להתמקד, מתוך הבנה שמשאבי הניהול הם מוגבלים. במקביל חשוב לזהות נושאים שכרגע נתפסים כשוליים, אך יש להם פוטנציאל נזק משמעותי בעתיד, ולוודא שהם מטופלים בשלבים מוקדמים ככל הניתן, כדי להימנע מרעשי רקע בהמשך".

לעשות משהו שכולם אומרים שהוא משוגע

"תמיד האמנתי שחדשנות היא מרכיב מרכזי בצמיחה ובהצלחה ארוכת טווח, למרות שלעתים מהלכים חדשניים מעוררים ספקנות והתנגדויות. בזמנו, הובלתי מהלך להשקת שירות הטלפוניה על גבי האינטרנט (VOB), למרות שנתקלתי בהרבה סימני שאלה. המהלך התברר כהצלחה, ואפשר צמיחה מואצת של החברה".

דברים שעשיתי כמנהלת צעירה

"היום נקודת המבט שלי התרחבה וכוללת מרכיבים שאינם בהכרח מדידים, בשונה מבעבר, שהתמקדתי בעיקר בתוצאות".

לרכישת מנוי האנשים מאחורי הפרוייקט רוצים להשפיע על הרשימה של 2018? איך בחרנו את רשימת הנשים המשפיעות?