20.09.2018 18:20:01 :תאריך    טבלת דירוג על פי נפח מסחר תוך יומי למניות מדד תא-35      עזרה הוסף
לתיק

נפח תוך יומי
בהשוואה לנפח
ממוצע ל-5 יום

נפח
מסחר
באלפי ש"ח

דרוג
בטבלה
21 ימים

דרוג
בטבלה
5 ימים

דרוג
בטבלת
סוף יום

מיקום
תוך יומי
ממוצע

שינוי
 ביום מסחר 
האחרון

שם
מניה

דרוג

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


הוסף
176.68 %
180,099
  2
2
1
1.94
-0.13%
   לאומי    online קניה ומכירה של ני''ענתוני זמן אמת 
1

הוסף
215.42 %
152,599
6
4
2
1.06
-4.82%
   נייס    online קניה ומכירה של ני''ענתוני זמן אמת 
2

הוסף
166.47 %
119,702
3
3
3
4.88
+1.85%
   כיל    online קניה ומכירה של ני''ענתוני זמן אמת 
3

הוסף
135.64 %
100,973
5
1
4
6.81
+2.16%
   טבע    online קניה ומכירה של ני''ענתוני זמן אמת 
4

הוסף
188.62 %
95,391
4
  7
5
3.12
+0.60%
   פועלים    online קניה ומכירה של ני''ענתוני זמן אמת 
5

הוסף
115.12 %
91,811
  1
5
6
8.71
+0.24%
   פרוטרום    online קניה ומכירה של ני''ענתוני זמן אמת 
6

הוסף
144.98 %
74,479
8
  6
7
4.18
+0.40%
   דיסקונט א    online קניה ומכירה של ני''ענתוני זמן אמת 
7

הוסף
209.34 %
69,242
10
  9
8
8.00
+0.00%
   סודהסטרים    online קניה ומכירה של ני''ענתוני זמן אמת 
8

הוסף
162.26 %
60,732
7
  8
  9
7.94
+2.39%
   בזק    online קניה ומכירה של ני''ענתוני זמן אמת 
9

הוסף
228.05 %
59,554
  ---
  10
  10
6.18
+3.48%
   אלביט מערכות    online קניה ומכירה של ני''ענתוני זמן אמת 
10

    נכנסו היום לטבלה: אלביט מערכות    

דירוג פעילות על פי נפח
מסחר מצטבר ב-21 ימים
דירוג פעילות על פי נפח
מסחר מצטבר ב-5 ימים
דירוג פעילות על פי נפח
מסחר יומי
דירוג פעילות על פי נפח
מסחר תוך יומי

טבלה זו מאפשרת לעקוב אחר מגמות נפח המסחר במניות הפעילות ולאתר מניות שהפעילות בהן מתעוררת. מניה שנכנסת לטבלה היומית, עוברת לטבלה של 5 ימים ואח"כ לטבלה של 21 יום ובמקביל מטפסת בדרוגים עשויה להיות מעניינית להשקעה בתקופה העוקבת. כן יש לעקוב אחר מניות שיורדות בסולמות הדרוג ולשקול את המשך אחזקתן.