10.12.2018 16:00:00 :תאריך    טבלת דירוג על פי נפח מסחר תוך יומי למניות מדד תא-35      עזרה הוסף
לתיק

נפח תוך יומי
בהשוואה לנפח
ממוצע ל-5 יום

נפח
מסחר
באלפי ש"ח

דרוג
בטבלה
21 ימים

דרוג
בטבלה
5 ימים

דרוג
בטבלת
סוף יום

מיקום
תוך יומי
ממוצע

שינוי
 ביום מסחר 
האחרון

שם
מניה

דרוג

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


הוסף
14.58 %
13,814
  1
  1
  3
1.00
-1.22%
   לאומי    נתוני זמן אמת 
1

הוסף
19.64 %
11,991
  5
5
  2
2.00
-2.27%
   טבע    נתוני זמן אמת 
2

הוסף
9.06 %
8,271
  2
  2
1
3.00
-0.04%
   פועלים    נתוני זמן אמת 
3

הוסף
8.59 %
2,600
10
  ---
  ---
4.00
+0.26%
   מזרחי טפחות    נתוני זמן אמת 
4

הוסף
5.04 %
2,263
  7
8
10
5.00
+0.10%
   בזק    נתוני זמן אמת 
5

הוסף
3.26 %
1,724
  4
7
6
6.00
-0.55%
   נייס    נתוני זמן אמת 
6

הוסף
2.78 %
1,602
  3
6
7
7.00
-0.47%
   כיל    נתוני זמן אמת 
7

הוסף
4.41 %
1,371
9
  10
4
8.00
+0.18%
   אלביט מערכות    נתוני זמן אמת 
8

הוסף
2.81 %
1,217
  6
9
8
9.00
+0.24%
   דיסקונט א    נתוני זמן אמת 
9

הוסף
1.76 %
1,106
  8
4
5
10.00
-0.58%
   פריגו    נתוני זמן אמת 
10

    נכנסו היום לטבלה:    

דירוג פעילות על פי נפח
מסחר מצטבר ב-21 ימים
דירוג פעילות על פי נפח
מסחר מצטבר ב-5 ימים
דירוג פעילות על פי נפח
מסחר יומי
דירוג פעילות על פי נפח
מסחר תוך יומי

טבלה זו מאפשרת לעקוב אחר מגמות נפח המסחר במניות הפעילות ולאתר מניות שהפעילות בהן מתעוררת. מניה שנכנסת לטבלה היומית, עוברת לטבלה של 5 ימים ואח"כ לטבלה של 21 יום ובמקביל מטפסת בדרוגים עשויה להיות מעניינית להשקעה בתקופה העוקבת. כן יש לעקוב אחר מניות שיורדות בסולמות הדרוג ולשקול את המשך אחזקתן.