עד תאריך: 18.10.2018    טבלת דירוג על פי נפח מסחר מצטבר ב-5 ימי מסחר אחרונים למניות מדד תא-35      עזרה הוסף
לתיק

נפח יומי
בהשוואה לנפח
ממוצע ל-21 יום

נפח
מסחר מצטבר
באלפי ש"ח

דרוג
בטבלה
21 ימים

דרוג
בטבלה
יומי

מספר
הימים
בטבלה

דרוג
ממוצע
בטבלה

שינוי
מאתמול
בסולם הדירוג

מספר
הימים הרצופים
בדרוג נוכחי

שינוי
 ביום מסחר 
האחרון

שם
מניה

דרוג

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


הוסף

297,683
  1
2
2733
3.55

4
+1.03%
   לאומי online קניה ומכירה של ני''ע
1

הוסף

237,789
  3
9
62
5.29

4
-0.61%
   כיל online קניה ומכירה של ני''ע
2

הוסף

212,344
  2
4
3473
2.41

6
+3.26%
   טבע online קניה ומכירה של ני''ע
3

הוסף

175,673
4
1
25
5.96

1
+2.44%
   דיסקונט א online קניה ומכירה של ני''ע
4

הוסף

172,258
  7
10
16
6.81

1
+0.76%
   מזור רובוטיקה online קניה ומכירה של ני''ע
5

הוסף

141,095
5
7
2733
3.49

1
+0.86%
   פועלים online קניה ומכירה של ני''ע
6

הוסף

139,150
  6
  6
137
4.85

1
-0.46%
   נייס online קניה ומכירה של ני''ע
7

הוסף

121,282
  8
  ---
4
8.50

2
+0.74%
   מזרחי טפחות online קניה ומכירה של ני''ע
8

הוסף

106,555
  ---
  ---
1
9.00

1
+0.30%
   פז נפט online קניה ומכירה של ני''ע
9

הוסף

91,228
  10
  ---
1
10.00

1
-0.39%
   בזק online קניה ומכירה של ני''ע
10

    נכנסו היום לטבלה: פז נפט, בזק

    יצאו היום מהטבלה: אלביט מערכות, גזית גלוב

דירוג פעילות על פי נפח
מסחר מצטבר ב-21 ימים
דירוג פעילות על פי נפח
מסחר מצטבר ב-5 ימים
דירוג פעילות על פי נפח
מסחר יומי
דירוג פעילות על פי נפח
מסחר תוך יומי

טבלה זו מאפשרת לעקוב אחר מגמות נפח המסחר במניות הפעילות ולאתר מניות שהפעילות בהן מתעוררת. מניה שנכנסת לטבלה היומית, עוברת לטבלה של 5 ימים ואח"כ לטבלה של 21 יום ובמקביל מטפסת בדרוגים עשויה להיות מעניינית להשקעה בתקופה העוקבת. כן יש לעקוב אחר מניות שיורדות בסולמות הדרוג ולשקול את המשך אחזקתן.