עד תאריך: 16.01.2019    טבלת דירוג על פי נפח מסחר מצטבר ב-21 ימי מסחר אחרונים למניות מדד תא-35      עזרה הוסף
לתיק

נפח יומי
בהשוואה לנפח
ממוצע ל-60 יום

נפח
מסחר מצטבר
באלפי ש"ח

דרוג
בטבלה
5 ימים

דרוג
בטבלה
יומי

מספר
הימים
בטבלה

דרוג
ממוצע
בטבלה

שינוי
מאתמול
בסולם הדירוג

מספר
הימים הרצופים
בדרוג נוכחי

שינוי
 ביום מסחר 
האחרון

שם
מניה

דרוג

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


הוסף

1,454,661
  2
2
2796
3.48

72
+0.39%
   לאומי
1

הוסף

1,206,268
  5
5
3534
2.21

4
+2.93%
   טבע
2

הוסף

1,190,421
4
4
2796
3.35

4
+0.30%
   פועלים
3

הוסף

1,005,656
  1
3
54
7.31

2
+1.28%
   בזק
4

הוסף

981,478
3
1
222
5.38

2
-0.70%
   נייס
5

הוסף

907,584
7
8
83
5.83

2
+1.00%
   דיסקונט א
6

הוסף

788,820
6
6
119
4.45

2
+0.63%
   כיל
7

הוסף

642,959
  ---
  7
11
8.45

4
+1.19%
   איי.אפ.אפ
8

הוסף

569,799
  ---
  ---
37
8.73

4
+1.85%
   אלביט מערכות
9

הוסף

511,006
  8
  ---
2
10.00

2
+0.18%
   פריגו
10

    נכנסו היום לטבלה:

    יצאו היום מהטבלה:

דירוג פעילות על פי נפח
מסחר מצטבר ב-21 ימים
דירוג פעילות על פי נפח
מסחר מצטבר ב-5 ימים
דירוג פעילות על פי נפח
מסחר יומי
דירוג פעילות על פי נפח
מסחר תוך יומי

טבלה זו מאפשרת לעקוב אחר מגמות נפח המסחר במניות הפעילות ולאתר מניות שהפעילות בהן מתעוררת. מניה שנכנסת לטבלה היומית, עוברת לטבלה של 5 ימים ואח"כ לטבלה של 21 יום ובמקביל מטפסת בדרוגים עשויה להיות מעניינית להשקעה בתקופה העוקבת. כן יש לעקוב אחר מניות שיורדות בסולמות הדרוג ולשקול את המשך אחזקתן.