x

שיתוף הפרויקט

סגור
1

האקטיביסטיות המשפיעות בישראל 2019

חלק שני בסדרה

האקטיביסטיות המובילות בישראל. ליידי גלובס / צילום יונתן בלום

השנה האחרונה דיממה מאבקים; נגד רצח נשים ועושק קשישים, העלאת קצבת הנכות ופוליגמיה. במרביתם, עמדו נשים מובילות בחזית, נחושות ועם אש בעיניים. 'ליידי גלובס' מציג את הפעילות החברתיות המובילות בישראל.
פרויקט מיוחד, חלק שני בסדרה

צוות הפרויקט >>>

לחלק הראשון בסדרה >>>