X

שיתוף

סגירה

20 האקטיביסטיות המשפיעות בישראל 2018

חלק ראשון בסדרה

קראו עוד >>
אקטיביסטיות, ליידי גלובס, 2018 / צילום: ענבל מרמרי
דפני ליף פעילה חברתית ליידי גלובס מציג: 20 האקטיביסטיות המשפיעות בישראל 2018 - דפני ליף / צילום: ענבל מרמרי
אור-לי ברלב המאבק נגד מתווה הגז ליידי גלובס מציג: 20 האקטיביסטיות המשפיעות בישראל 2018 - אור-לי ברלב / צילום: ענבל מרמרי
טל גלבוע למען שחרור בעלי החיים ליידי גלובס מציג: 20 האקטיביסטיות המשפיעות בישראל 2018 - טל גלבוע / צילום: ענבל מרמרי
סמאח סלאימה נגד אלימות מגדרית ורצח נשים ליידי גלובס מציג: 20 האקטיביסטיות המשפיעות בישראל 2018 - סמאח סלימה / צילום: ענבל מרמרי
חנה עקיבא העלאת קצבת הנכות ליידי גלובס מציג: 20 האקטיביסטיות המשפיעות בישראל 2018 - חנה עקיבא / צילום: איל יצהר
חן אריאלי קידום זכויות הקהילה הגאה ליידי גלובס מציג: 20 האקטיביסטיות המשפיעות בישראל 2018 - חן אריאלי / צילום: ענבל מרמרי
בנצ'י סלמסה המאבק באלימות משטרתית וגזענות ליידי גלובס מציג: 20 האקטיביסטיות המשפיעות בישראל 2018 - בנצ'י סלמסה / צילום: ענבל מרמרי
אסתי שושן מאבק החרדיות: לא נבחרות, לא בוחרות ליידי גלובס מציג: 20 האקטיביסטיות המשפיעות בישראל 2018 - אסתי שושן / צילום: ענבל מרמרי
כרמן אלמקייס עמוס נגד פינוי גבעת עמל ליידי גלובס מציג: 20 האקטיביסטיות המשפיעות בישראל 2018 - כרמן אלמקייס / צילום: ענבל מרמרי
אינסאף אבו שארב נגד פוליגמיה בחברה הבדואית ליידי גלובס מציג: 20 האקטיביסטיות המשפיעות בישראל 2018 - אינסף אבו שארב / צילום: ענבל מרמרי
פייני סוקניק זכויות הגרושות בחברה החרדית ליידי גלובס מציג: 20 האקטיביסטיות המשפיעות בישראל 2018 - פייני סוקניק / צילום: ענבל מרמרי
שמחה לטמן המאבק למיגור השחיתות ליידי גלובס מציג: 20 האקטיביסטיות המשפיעות בישראל 2018 - שמחה לטמן / צילום: ענבל מרמרי
ניצן כהנא המאבק בזנות ובסחר נשים ליידי גלובס מציג: 20 האקטיביסטיות המשפיעות בישראל 2018 - ניצן כהנא / צילום: ענבל מרמרי
אלקס ריף הנכחת התרבות הרוסית בארץ ליידי גלובס מציג: 20 האקטיביסטיות המשפיעות בישראל 2018 - אלכס ריף / צילום: ענבל מרמרי
ענת הופמן מאבק נשות הכותל ליידי גלובס מציג: 20 האקטיביסטיות המשפיעות בישראל 2018 - ענת הופמן / צילום: ענבל מרמרי
הדס שטייף המאבק נגד פגיעות מיניות ליידי גלובס מציג: 20 האקטיביסטיות המשפיעות בישראל 2018 - הדס שטייף / צילום: ענבל מרמרי
ענת רפואה המאבק במשלוחים החיים ובחוות מזור ליידי גלובס מציג: 20 האקטיביסטיות המשפיעות בישראל 2018 - ענת רפואה / צילום: ענבל מרמרי
נעמה קטיעי קידום ההכרה בילדי תימן החטופים ליידי גלובס מציג: 20 האקטיביסטיות המשפיעות בישראל 2018 - נעמה קטיעי / צילום: ענבל מרמרי
ענבל אגוז נגד גירוש הפליטים ליידי גלובס מציג: 20 האקטיביסטיות המשפיעות בישראל 2018 - ענבל אגוז / צילום: ענבל מרמרי
מאיה יעקבס סילוק מיכל האמוניה מחיפה ליידי גלובס מציג: 20 האקטיביסטיות המשפיעות בישראל 2018 - מאיה יעקובס / צילום: ענבל מרמרי
לרכישת מנוי מיהו אקטיביסט האנשים מאחורי הפרוייקט