X

שיתוף

סגירה

ענת הופמן

מאבק נשות הכותל

ליידי גלובס מציג: 20 האקטיביסטיות המשפיעות בישראל 2018 - ענת הופמן / צילום: ענבל מרמרי
מוכנות להיעצר

הטריגר

"האפליה נגד נשים בכותל המערבי ורצון של גברים למנוע מאתנו לקיים תפילה שכוללת קריאה מספר תורה, טלית, תפילין - לא בגלל שהדבר אסור על פי ההלכה, ההלכה דווקא מתירה, אלא בגלל שהתפילה קוראת תיגר על המונופול הגברי על הדת".

המהלך האפקטיבי

"הנכונות שלנו ללכת עד הסוף, ולהיאבק נגד רב הכותל והממסד הרבני. היינו מוכנות להיעצר ולשבת בכלא, ובלבד שלא ימנעו מאתנו את זכותנו כנשים יהודיות להתפלל בכותל, זכות המעוגנת בהלכה. לא פחות דרמטית הייתה הנכונות להתפשר וללכת למשא ומתן עם הממשלה".

נקודת המשבר

"ללא ספק התנערות הממשלה ממתווה הכותל, הסכם שזכה לתמיכה פה אחד של כל השותפים למו"מ, כולל רב הכותל, יו"ר הסוכנות היהודית והתנועות הפלורליסטיות. הממשלה אישרה את המתווה ברוב גדול בינואר 2016. יחד עם השותפים למו"מ, מצאנו את דרך המלך המאפשרת גם לנשים להתפלל בכותל בצורה מכובדת ומכבדת - אבל עכשיו הממשלה מתנערת מיישום המתווה בגלל כניעה לחרדים ולכפייה הדתית. עתרנו לבג"ץ, שדן בימים אלה בעתירה שלנו המבקשת לחייב את הממשלה ליישם את המתווה".

לרכישת מנוי מיהו אקטיביסט האנשים מאחורי הפרוייקט